Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

TIPS: Färga fogen

  • Om man bara ska sätta en enda platta, är det en bra idé att köpa färdigblandad fog. Det finns i små förpackningar och är färdigt att använda.

  • Den befintliga fogen på golv eller vägg har nästan alltid skiftat färg – beroende på slitage. Om det inte går att hitta en fogmassa som passar exakt, kan man testa att röra i lite torrt färgpigment i fogen för att anpassa färgen. Färgpigment finns på byggmarkanden eller i färghandeln.

Tips för små plattor

När det gäller små golv- och väggplattor, finns det inte utrymme att sätta fix på underlaget. Då appliceras bruket på baksidan av plattan. Därefter vickas plattan på plats och placeras så exakt som möjligt genom små tryckande cirkelrörelser.

Byt en platta i golv eller vägg: Tips för små plattor