Så här byter du en skadad platta

En sprucken platta är inte vacker att titta på, men lyckligtvis kan den lätt bytas. Här visar vi hur.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

En sprucken platta är inte vacker att titta på, men lyckligtvis kan den lätt bytas.

LÄS OCKSÅ: Sätt tätskikt i badrummet

Tekniken är densamma oavsett om det handlar om stor och tung golvklinker eller litet och lätt väggkakel. Men var försiktig, så att de omkringliggande plattorna förblir oskadda.

Här går vi igenom, steg för steg, hur du ska göra.

Ta bort den skadade plattan

Ta bort den skadade plattan: Innan man börjar banka på den skadade plattan, ska den friläggas från de angränsande plattorna. 1

Innan man börjar banka på den skadade plattan, ska den friläggas från de angränsande plattorna. Annars är risken att de också knäcks eller lossnar. Det gäller speciellt för glaserade plattor.

Ta bort den skadade plattan: Plattan knackas bort med hammare och mejsel. 2

Plattan knackas bort med hammare och mejsel. Nära fogarna ska mejseln hållas lodrätt. Det gäller att vara försiktig, så att de angränsande plattorna inte skadas.

Ta bort den skadade plattan: Området rensas från det värsta skräpet. 3

Området rensas från det värsta skräpet. Därefter slås överflödigt bruk och rester av plattan bort. Slå försiktigt bort från eller parallellt med kanterna – aldrig in mot dem.

Ta bort den skadade plattan: Rensa och ta bort de sista ojämnheterna. 4

Rensa och ta bort de sista ojämnheterna. Ytan ska vara helt jämn, så att den nya plattan kan ligga helt plant.

Ta bort den skadade plattan: För att säkerställa att fixet kan fästa, rengör man undan ordentligt med kvast eller dammsugare. 5

För att säkerställa att fixet kan fästa, rengör man undan ordentligt med kvast eller dammsugare. Kolla så att plattan passar. Den ska ligga under övriga plattors höjd, så det finns plats för fixet.

Lägg den nya plattan

Lägg den nya plattan: Underlaget fuktas rejält, så att det inte suger ut fukten ur fixet för snabbt. 1

Underlaget fuktas rejält, så att det inte suger ut fukten ur fixet för snabbt. För torrt underlag ger dålig vidhäftning och mycket kort tid för att justera plattan på plats.

Lägg den nya plattan: Blanda bruket ordentligt, enligt instruktion, och fördela det med en murslev. 2

Blanda bruket ordentligt, enligt instruktion, och fördela det med en murslev. Dra därefter spår med en tandspackel. För en platta av den här storleken passar en 6 mm-tandspackel.

Lägg den nya plattan: Lägg den nya plattan på plats och tryck till. 3

Lägg den nya plattan på plats och tryck till. Ta upp den igen och kolla så det sitter bruk på minst 2/3 av ytan. Fyll på mer bruk, om det behövs, lägg plattan på plats och tryck ned den ordentligt.

Lägg den nya plattan: Efter ett dygn kan man foga. 4

Efter ett dygn kan man foga. Blanda ihop fogmassan enligt paketets instruktioner och arbeta massan diagonalt över fogarna med en fogbräda av gummi. Håll spackeln lite snett under arbetet.

Lägg den nya plattan: För en fogsvamp diagonalt över fogarna för att ta bort överflödig fogmassa, och låt fogen vila i ett dygn. 5

För en fogsvamp diagonalt över fogarna för att ta bort överflödig fogmassa, och låt fogen vila i ett dygn. Därefter avlägsnas spår av torkad fog med en urvriden trasa.

2 alternativ när plattan ska tas bort

När plattan ska friläggas i fogarna, kan det göras med en multicutter med sågblad eller karbidsegmentsågklinga.

En vinkelslip är också effektiv, men den hugger lätt. Man måste arbeta noggrant och mycket försiktigt, så att de intilliggande plattorna inte går sönder.

Slutligen tar man bort fogen genom att försiktigt kratsa ut den med en plattmejsel.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel och klinker