Så här byter du en skadad platta

En sprucken platta är inte vacker att titta på, men lyckligtvis kan den lätt bytas. Tekniken är densamma oavsett om det handlar om stor och tung golvklinker eller litet och lätt väggkakel. Men var försiktig, så att de omkringliggande plattorna förblir oskadda.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

Det gäller att ta bort den skadade plattan i mindre delar, så att man inte riskerar att slå av flisor från intilliggande plattor.

TA BORT DEN SKADADE PLATTAN

1. Innan man börjar banka på den skadade plattan, ska den friläggas från de angränsande plattorna. Annars är risken att de också knäcks eller lossnar. Det gäller speciellt för glaserade plattor.

2. Plattan knackas bort med hammare och mejsel. Nära fogarna ska mejseln hållas lodrätt. Det gäller att vara försiktig, så att de angränsande plattorna inte skadas.

3. Området rensas från det värsta skräpet. Därefter slås överflödigt bruk och rester av plattan bort. Slå försiktigt bort från eller parallellt med kanterna – aldrig in mot dem.

4. Rensa och ta bort de sista ojämnheterna. Ytan ska vara helt jämn, så att den nya plattan kan ligga helt plant.

5. För att säkerställa att fixet kan fästa, rengör man undan ordentligt med kvast eller dammsugare. Kolla så att plattan passar. Den ska ligga under övriga plattors höjd, så det finns plats för fixet.

TIPS: Färga fogen

  • Om man bara ska sätta en enda platta, är det en bra idé att köpa färdigblandad fog. Det finns i små förpackningar och är färdigt att använda.

  • Den befintliga fogen på golv eller vägg har nästan alltid skiftat färg – beroende på slitage. Om det inte går att hitta en fogmassa som passar exakt, kan man testa att röra i lite torrt färgpigment i fogen för att anpassa färgen. Färgpigment finns på byggmarkanden eller i färghandeln.

LÄGG DEN NYA PLATTAN

1. Underlaget fuktas rejält, så att det inte suger ut fukten ur fixet för snabbt. För torrt underlag ger dålig vidhäftning och mycket kort tid för att justera plattan på plats.

2. Blanda bruket ordentligt, enligt instruktion, och fördela det med en murslev. Dra därefter spår med en tandspackel. För en platta av den här storleken passar en 6 mm-tandspackel.

3. Lägg den nya plattan på plats och tryck till. Ta upp den igen och kolla så det sitter bruk på minst 2/3 av ytan. Fyll på mer bruk, om det behövs, lägg plattan på plats och tryck ned den ordentligt.

4. Efter ett dygn kan man foga. Blanda ihop fogmassan enligt paketets instruktioner och arbeta massan diagonalt över fogarna med en fogbräda av gummi. Håll spackeln lite snett under arbetet.

5. För en fogsvamp diagonalt över fogarna för att ta bort överflödig fogmassa, och låt fogen vila i ett dygn. Därefter avlägsnas spår av torkad fog med en urvriden trasa.

Tips för små plattor

När det gäller små golv- och väggplattor, finns det inte utrymme att sätta fix på underlaget. Då appliceras bruket på baksidan av plattan. Därefter vickas plattan på plats och placeras så exakt som möjligt genom små tryckande cirkelrörelser.

2 ALTERNATIV NÄR PLATTAN SKA TAS BORT

När plattan ska friläggas i fogarna, kan det göras med en multicutter med sågblad eller karbidsegmentsågklinga.

En vinkelslip är också effektiv, men den hugger lätt. Man måste arbeta noggrant och mycket försiktigt, så att de intilliggande plattorna inte går sönder.

Slutligen tar man bort fogen genom att försiktigt kratsa ut den med en plattmejsel.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel och klinker