Starka stålbalkar

När taket ska stöttas upp, för att du tar bort en vägg, kan du använda en limträbalk, men stålbalkar är starkare och tar mindre plats. Däremot kan de kräva professionell hjälp, och de kan vara svåra att hantera på grund av sin vikt.

Stålbalk: Stålbalkar håller taket på plats, när en bärande vägg tagits bort. Stående stämpor stöttar upp taket tills balken är på plats.

Stålbalkar håller taket på plats, när en bärande vägg tagits bort. Stående stämpor stöttar upp taket tills balken är på plats.

3 STANDARD-STÅLBALKAR

H-BALKEN Ser ut som ett H och skiljer sig från de andra balkarna genom att sidorna (flänsarna) är lika långa som mittstycket (kroppens tjocklek). Används både som stående stolpe och liggande.

I-BALKEN Liknar ett I, eftersom flänsarna är kortare än kroppens tjocklek. Det ger balken en lägre vikt men också 50-70% sämre bärförmåga i förhållande till H-balken. Används i lättare konstruktioner.

U-BALKEN Ser ut som ett I som halverats på mitten. Balken tar mindre plats än H- och I-balken och används ofta som komplement till dessa, i områden med lägre belastning.

Hur används stålbalkar?

Stålbalkar används som stående stolpar och som liggande stöd av ett tak. Den vågräta bjälken utsätts för störst belastning och ska därför vara en H-balk. Typen (HEA, HEB eller HEM) beror på hur stor belastningen är uppifrån och hur långt spannet är.

Normalt ska balken vila på en bärande vägg, men om det inte är möjligt eller om spannet är för stort, får man stötta med en eller flera I-balkar som stolpar. De tar mindre plats än H-balkar, men eftersom belastningen ligger på änden av stolpen kan den ändå bära riktigt mycket.

I ändarna på stående stolpar svetsar smeden eller plåtslagaren på plattor, så att de kan fästas mot den liggande balken och det underliggande fundamentet.

VARIANTER AV STÅLBALKAR

HEA. EU-standardiserad balk med breda flänsar. Profildjupet och flänsbredden är i stort sett densamma, så profilen är nästan kvadratisk. Den svagaste av H-balkarna. Vikten på en HEA 120-balk är 19,9 kg/m.

HEB. Den liknar en HEA-balk men har tjockare flänsar och mittstycke. Den blir starkare men är också lite tyngre, Används som HEA-balken, för både stående och liggande stöttning. En HEB 120-balk väger 26,7 kg/m.

HEM. Den kraftigaste och absolut tyngsta H-balken för tung belastning. Flänsar och mittstycke är 30-100 % tjockare än på HEB-balkarna. Används endast där belastningen är extremt hög. En HEM 120-balk väger 52,1 kg/m.

IPE. Mittstycket är något längre än flänsarna, och den är inte lika tjock som motsvarande HEA-balk. Det ger en svagare balk. Används i lättare konstruktioner samt som stående stolpar.

INP. Liknar IPE-balken men har tjockare mittstycke och flänsar. Dessa blir dock tunnare från mitten och utåt, för att minska vikten. Används på samma sätt och på samma ställen som IPE-balkar. En INP 120-balk väger 11,1 kg/m.

UPE. Ser ut som en kapad IPE-balk, men mittstycket och flänsarna är tjockare. Används bl a som komplement till H-balkar vid understöd till golv, som kantbalkar och i industrihyllor. En UPE 120-balk väger 12,1 kg/m.

UNP. Ser ut som UPE-balken men har tjockare mittstycke och flänsar. Precis som på INP-balken blir flänsarna smalare från mitten och utåt. Är lite starkare än UPE-balken. En UNP-balk väger 13,4 kg/m.

Stålbalkar : Dimension m.m.

Längder

Stålbalkar finns i regel i standardlängder på 6, 12,1 och 15,1 meter. Vissa levereras dock i längder på upp till 24 meter.

På grund av vikten och att det är svårt att “såga” i balkarna, måttbeställer man dem nästan alltid. Det förstår man när man vet att en HEM 220-balk väger 121 kg per löpmeter.

Material

Stålbalkar som används inomhus i torra lokaler, eller som gjuts in i betong, rostar inte så länge betongen är hel.

För öppna konstruktioner, där stålet utsätts för väder och vind (eller vatten), används balkar i galvaniserat eller rostfritt stål. Vid väldigt extrema förhållanden används rostfria, syrafasta stålbalkar.

Viktigt!

Även om det kan vara möjligt för en gör-det-självare att baxa runt på en svintung stålbalk, så ska man ALDRIG lägga upp en bärande balk utan att ha låtit en byggnadsingenjör räkna på det.

Speciellt för stål

Stål är järn med tillsatser av andra grundämnen, oftast kol, för att förbättra järnets egenskaper, så att det blir segare, starkare eller mer motståndskraftigt för väder och vind. Rostfritt stål innehåller både kol och krom, så att det inte börjar oxidera (rosta).

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Material