Undvik att träet äter dina skruvar

Dina utomhusskruvar kan rosta – även om du väljer skruvar som lovar att det inte ska ske. Problemet är inte regn och fukt utan garvsyran i träet. Därför måste du veta vilken slags utomhusskruv du ska välja till exakt den uppgift som du står inför.

En rostig skruv efter ca 5 år i hårdträ. Garvsyran från träet äter sig genom ytbehandlingen.

En rostig skruv efter ca 5 år i hårdträ. Garvsyran från träet äter sig genom ytbehandlingen.

När järn och syre möts uppstår det inte skön musik utan rost. Det gäller också de skruvar som du använder utomhus när du t ex bygger hus, förråd eller trädäck. Om vi tillför vatten till processen, som det ju ofta blir utomhus i regn och snö, påskyndas processen och då rostar skruvarna ännu snabbare.

Och då smärtar det att se att den fina, nya tillbyggnaden får fula rosträn-der för att rosten rinner från skruvarna och ner längs fasaden. Eller än värre, att byggnadsdelar lossnar för att en skruv helt enkelt rostar sönder.

Lyckligtvis vet skruvtillverkarna mycket om rost och om hur man undviker det. Därför tillverkar de skruvar med speciella ytbehandlingar som håller rosten stången.

Men även om du investerar i skruvar med beteckningar som Impreg, Climate eller liknande som är gjorda för att hålla i alla slags väder, kan du märka att skruvarna rostar. Inte för att de inte är tillverkade på rätt sätt, utan det händer på grund av en av två orsaker:

En ytbehandlad skruv är bara skyddad så länge ytan är intakt. Repar du skruven tillräckligt bryter du ytan och därmed rostskyddet. Och då riskerar du att skruven rostar även om den är tillverkad för att inte göra det.

I den här artikeln kan du läsa om de 4 bästa skruvarna för utomhusbruk och när du ska använda dem.

Vad är rost?

Rost = SYRE + JÄRN + FUKT

Rost uppstår på grund av en kemisk process när järn utsätts för fukt och det samtidigt finns syre. Därför kommer skruvar som inte är gjorda för att användas utomhus snabbt att rosta om de utsätts för fukt. Faktiskt krävs det inte mycket mer än en hög luftfuktighet på 50-60 % för att sätta igång processen.

Samtidigt hjälper salter och syror till att påskynda rostbildning, och här kan det räcka med salt från ett svettigt finger.

Rosten bildar ofta flagor som ramlar av med tiden och långsamt löses skruven upp.

River du t ex en gammal carport av tryckimpregnerat trä kommer du se att skruvarna är hårt angripna av rost, förmodligen som ett resultat av de salter som finns i tryckimpregne-ringsvätskan, kombinerat med vatten och syre.

1. Tillverkarens egen

Varje skruvtillverkare har sin egen variant av ytbehandlade skruvar. Och många tillverkare skryter med att de är ännu bättre än t ex rostskyddsbehandlad skruv, och i enstaka fall också att du kan använda skruvarna till nästan vad som helst.

Men kom ihåg att det handlar om en ytbehandling. Och det betyder att i samma ögonblick som du sätter skruven i en bit trä så har du redan skadat beläggningen i någon grad. Är träet syrarikt eller tryckimpregnerat kan du alltså inte vara säker på att skruvens skyddande yta är intakt och därmed skyddar lika bra som tillverkaren lovar. Du får avgöra om du vill spara 20-30 procent på priset och chansa eller betala och ha både hängslen och livrem. Det valet kan ju avgöras t ex av om du bara bygger ett cykelskjul eller anlägger ett snyggt, exklusivt trädäck.

Tillverkarna har sina egna benämningar på skruvarna, t ex Climate och Impreg.

Den grova gängningen på den här versionen höjer skruvhastigheten.

LÄMPLIG TILL:

Trä som inte är tryckimpregnerat, t ex till förråd, carport, hus, trädäck, staket, högbädd etc.

2. Rostskyddsbehandlad

Rostskydd är beteckningen på en patenterad teknik där skruvarna får en trelagers ytbehandling. Först ett lager zink som motsvarar det som en vanlig inomhusskruv behandlas med. Det andra lagret är en speciell rostskyddande film som är kemiskt förenad med det tredje och yttersta lagret: en keramisk sköld.

Den starka ytan skyddar mot vatten och till en viss grad också salt. Men vid långtidspåverkan kommer tillräckliga mängder salt eller syra att kunna angripa skruven. Speciellt problematiskt är det om du under monteringen ristar hål i skruvens skyddande lager.

I motsats till rostfria och syrafasta skruvar är rostskyddade skruvar starkare. De bryts inte så lätt och så är de förhållandevis billiga.

Rostskydd är en patenterad ytbehandling.

Den här versionen av rostskyddsskruv kan själv borra sig ner i träet utan förborrning.

LÄMPLIG TILL:

Trä som inte är tryckimpregnerat, t ex till förråd, carport, hus, trädäck, staket, högbädd osv.

3. Rostfri a2-och c2-skruv

Rostfria skruvar är gjorda av så kallat austenitiskt stål. Det är ett stål som inte är magnetiskt och som inte rostar. A2-skruvar är den vanliga rostfria skruven.

Nackdelen med rostfria skruvar är att de är inte lika sega som vanliga skruvar och därför kan de ha en tendens till att brytas lättare när du skruvar fast dem. Men det finns det också bot mot: C2-skruvar som är gjorda av härdat stål men i övrigt har samma egenskaper som A2-skruvarna.

Rostfria skruvar är hållbara men bryts lätt av om de inte är gjorda av härdat stål.

Den här skruven har borrspets och grov (snabb) gängning.

LÄMPLIG TILL:

Trä som inte är tryckimpregnerat, t ex till förråd, carport, hus, trädäck, staket, högbädd osv.

4. Rostfri och syrafast a4-skruv

Rostfria och syrafasta skruvar är precis som rostfria A2-skruvar av austenitiskt stål men med en högre halt av grundämnet molybden. Det gör skruvarna motståndskraftiga mot oxiderande syror som t ex garvsyran i lärk- och ekträ. Inte heller salter från havsluft eller från tryckimpregnering biter på A4-skruvarna.

Dessvärre är A4-skruvarna de mest spröda skruvarna och bryts relativt lätt. Var särskilt uppmärksam på det om du använder dem i trä som rör sig mycket, t ex ett trädäck. Här kommer du erfara att avståndet mellan brädorna varierar ganska våldsamt beroende på temperatur och årstid, och därför MÅSTE du förborra om inte skruvarna har fräsribbor som själva skapar extra plats runt skruvarna. Annars kan träets rörelser bryta den spröda stålskruven.

Och du ska använda rostfria bits. Det finns många exempel på A4-skruvar som får en liten rostfläck mitt i spåren för att den inte rostfria biten lämnade lite järn när skruven monterades.

A4-skruven kan motstå både rost-och syraangrepp.

Oavsett om skruven är självborrande eller ej bör du förborra i hårdträ, så att den spröda skruven inte bryts.

LÄMPLIG TILL:

Allt, även tryckimpregnerat trä, havsnära miljö och trä med hög halt av garvsyra (t ex lärk, ek och hårdträ).

Havsluft är rena giftet för dina skruvar

Det andra problemet som kan uppstå trots din investering i bra utomhusskruvar är salt- eller syraangrepp. För tillsätter vi klorid till den från början skadliga cocktailen av metall, syre och vatten så blir det en utmaning för en del utomhusskruvar. Havsluft är rena giftet för metall, i längden också för ytbehan-dade skruvar.

Också helt vanligt tryckimpregnerat trä kan angripa både ytbehandlingar och metall i skruvarna, eftersom det innehåller salter som över längre tid kommer att tära på skruvarna.

Och även det hårdaste rostskyddet måste ge upp när vi tillför syra. Och det gör vi så snart vi sätter skruvarna i trä som naturligt har hög syrahalt. Det kan vara lärkträ eller någon av de många sorters hårdträ som är populärt trallvirke.

Men även allt detta finns det bot för - det handlar bara om att hitta och välja rätt sorts skruv för uppgiften.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Spik och skruv