19 tips om lim som fastnar…

Våra lim blir bara bättre och bättre. I dag binder de flesta lim starkare, härdar snabbare och tål fukt mycket bättre än någonsin. Vi kan också glädja oss över att allt färre lim innehåller giftiga lösningsmedel.

Lim kan hålla ihop nästan vad som helst. Det gäller i stort sett alla material, även sådana som du för endast några år sedan inte kunde foga samman utan att skruva eller använda svets.

  • Du kan limma fast socklar om en radiator är i vägen, om gipsskivan inte ger tillräckligt fäste eller om betongväggen är för hård att borra i.
  • Du kan limma fast en skugglist mellan vägg och tak.
  • Du kan limma fast klädkrokar på kakelväggen i badrummet.
  • Du kan limma ihop garderober och köksskåp.

Här får du 19 fantastiska tips om hur du i dag kan få ännu större glädje av de nya superlimmen. Lim, som har utvecklats och förbättrats så mycket att de numera nästan inte innehåller giftiga lösningsmedel.

1. Fördela limmet på båda ytorna

Du får starkast resultat om du fördelar lim på båda ytorna. Om de inte är så stora kan du med fördel sprida ut limmet i ett tunt skikt med en spackel, som lätt torkas av efteråt. På stora ytor är det bättre att använda pensel. Arbetar du med vanligt trälim kan penseln lätt sköljas ren. Är det ett vattenfast lim hinner det kanske att stelna och då måste penseln slängas. Välj en billig pensel.

På små ytor är det lätt att fördela limmet med en spackel. På större ytor används pensel.

4. Limfogen sluter inte tätt

Om den färdiga limfogen inte sluter helt tätt eller om det finns små hål i träet, kan du fixa det med lim. Fyll lim i hålen eller springorna och slipa i det våta limmet med grovt slippapper. Då fylls springor och ojämnheter igen rätt snabbt och med ”fogmassa” i rätt färg.

Slippapper korn 40 är ofta lagom när du slipar i vått lim.

6. Limklämmor bra på mindre saker

När du limmar med trälim ska delarna inte spännas ihop så hårt. Är de tunna bör du använda limklämmor som inte trycker för hår, inte väger så mycket och som hanteras med en hand.

Välj klämmor som pressar med lagom kraft.

7. PU-lim kräver fukt

Eftersom polyuretanlim härdar när det utsätts för fukt, kan du hjälpa till med härdningen. Fukta träet med en trasa innan limmet läggs på, men gör det bara om träet är mycket torrt. Tänk på att för mycket fukt kan få limmet att löddra kraftigt om det är över 20 grader varmt i rummet.

En urvriden fuktig trasa ger tillräckligt med fukt.

9. Lägg på precis lagom med lim

Har du lagt på för mycket lim får du en svag limfog. Har du lagt på för lite lim, blir den också svag. En bra regel är att du ska lägga på precis så mycket lim att det nätt och jämt pressas ut ur fogen när du drar åt tvingarna. Kommer det inte ut något lim, kan du ha missat någon del av ytorna och då blir fogen inte så stark. Kommer det för mycket, har det kanske samlats för mycket mellan ytorna och det påverkar härdningen.

Spänn först på mitten och sedan utåt så att limmet pressas åt sidorna.

10. Slipa teak innan det limmas

Den naturliga oljan i teak gör träet fantastiskt hållbart, men ger också en svagare limning. För att du ska vara säker på att limfogen håller, bör du hyvla eller slipa träet precis innan du limmar. Då hinner oljan inte tränga ut till ytan. Det bästa är om du också avfettar med aceton. Teak och trä med stort hartsinnehåll limmas med pulim, vitt utelim och maritimt trälim.

Nyhyvlat och nyslipat teakträ kan limmas.

12. Skeva föremål låses med en dyckert

Våta limytor är fantastiskt hala, och om trycket från tvingarna hamnar bara det minsta snett, är det troligt att arbetsstyckena glider isär om de är skeva. Det kan du förhindra med dolda pluggar eller ett par dyckertar, som slås ner i trädelarna innan du drar åt tvingarna.

Det fina hålet efter dyckerten kan lätt spacklas igen.

16. Det räcker inte med två lister för at bevara en båge

När du limmar ihop lister eller tunn plywood till en båge eller svängd figur med hjälp av en mall, ska du alltid använda minstr tre eller flera skikt för att skapa en form som håller. Om du bara använder två lister i formen kommer de att delvis räta ut sig när du tar bort tvingarna från mallen. Det går dock att limma fast en enda list eller en tunn plywood på ett fast underlag som är svängt, om du bara pressar listen med tvingar medan limmet härdar. Listerna sätts i en mall av exempelvis tjock spånskiva och hålls på plats av ett antal tvingar. De starkaste sätts där trycket är störst, alltså mitt i böjen. På raksträckan pressar tvingarna mot en skyddande list. Skydda omgivningen med plastfolie. De trekantiga hålen gör du lätt. Borra tre hål i triangelform och såga bort träet mellan hålen.

Det ser svårt ut men med tre lister eller flera behåller bågen säkert formen.

17. Sätt i spänn mot taket

När skruvtvingar och limknektar är för små för att få bra grepp, måste du improvisera. Delarna kan kanske hållas på plats av ett tungt föremål, och när du limmar på ett bord kan du pressa ihop arbetsstyckena med hjälp av käppar, som sätts i spänn mot taket. Innan du stryker på lim gör du en provmontering och ser efter om käpparna (reglar, lister etc.) är någon cm kortare än avståndet till taket. Pressa sedan fast med kilar. På samma sätt kan en sockel pressas fast med en regel, som sätts i spänn mot väggen mittemot.

Man kan pressa ihop saker med annat än tvingar och lastband.

19. Ändträ kan också limmas

Det är ett missförstånd att man inte kan limma ändträ. Visst kan man det, och vi vet ju att lim fäster bra på planhyvlade och finslipade ytor. Låt bara träet få lov att suga lite innan delarna trycks ihop. Ofta är belastningen för stor på sådana limfogar. Det beror dels på att limfogen är liten, dels utsätts den för vridningar. I ändträ förstärker man därför limfogen med dyckertar, skruvar eller pluggar. Det beror alltså inte på ändträet utan att det utsätts för belastning.

Här är lim för alla material

Vitt trälim: PVAc-lim (snickarlim) är det vanligaste limmet för trä, papp och kartong. Limmet ska användas inomhus, tål lite fukt men är inte vattentätt. Det stelnar efter 20 minuter och då kan tvingarna tas bort. Men vänta helst 12 timmar.
Vitt utomhusträlim: Fukttåligt PVAc-lim märkt ”ute”. Målas limfogen över så skyddas den ytterligare mot fukt. Används till utemöbler som tas in över vintern.
Vitt vinterträlim: Limmet innehåller en smula ”frostskyddsvätska” som gör att det kan användas i kyla. De limmade föremålen bör inte användas utomhus.
Trälim, marin: Beteckningen ”marin” talar om för oss att limmet är vattenfast. Kan användas till utemöbler, stolpar, staket, flaggstänger, träbåtar, åror etc. Limfogen bör målas.
Barnlim: Lim för barn. Det smakar inte så gott, men det är ofarligt för barn att få det i munnen.
Polyuretanlim: Kallas mest för pu-lim. Ett mycket starkt och vattenfast lim som främst används utomhus, t.ex. till utemöbler, stolpar, staket, flaggstänger, träbåtar, åror etc. Limmet härdar när det kommer i kontakt med luftens fukt. Det är främst i början av härdningen som limmet bubblar upp. Delarna ska spännas ihop hårt med kort avstånd mellan tvingarna, för annars pressas de isär och du får en porös skumfog. Tvingarna kan tas bort efter 4-8 timmar.
Foglim: Foglim är exempelvis polyuretanfogmassa och TEC7-fogmassa, som båda härdar till gummikonstistens. De limmar fantastiskt på alla hårda material som är rena och avfettade. Limmar metall mot metall och trä mot trä men även metall mot plast, metall mot glasfiber, trä mot glas osv. Före limning ska ytorna torkas av med aceton. Foglim är så starkt att delarna inte kan tas isär utan att de går sönder.
Kontaktlim: Kontaktlim läggs på med spackel eller tandspackel på båda föremålen. Därefter ska limmet torka tills ytorna blir fingertorra. När delarna pressas ihop hugger limmet direkt och du har ingen chans att justera delarnas placering, så det gäller att vara noggrann. Limfogen blir lite tjockare än med andra lim. Limmar allt utom föremål som har feta ytor, t.ex. vissa plaster.
Tvåkomponentslim: Det är alltid lättast att använda ett färdigt lim, men till vissa jobb är tvåkomponentslim bättre. Även dessa kan i dag fås utan organiska lösningsmedel. Mest känt är antagligen Araldit. Det blandas av härdare och lim och ger en vattenfast fog. Limmet kan användas på nästan alla material. Ett gott råd är att hålla styr på de två skruvkapsylerna. Sätts de fel härdar allt lim på en gång.
Epoxilim: Ger mycket stark och vattenfast limfog, tre-fyra gånger starkare än andra lim. Kan användas till nästan alla material. Kräver inte exakt justerade arbetsstycken. Efter härdning kan limmet slipas och bearbetas.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Lim