Hur slipar man en marmorskiva?

Problem:

En av bänkarna i köket är klädd med marmor, men skivan är sliten med repor och fläckar. Därför vill jag renovera den. Kan jag slipa den?

Lösning:

Jodå, marmorn kan slipas och det gör du bäst och effektivast med en excenterslip som du förser med fint slippapper, korn 80–120, innan du fotsätter med finare slippapper, korn 180, och avslutar med korn 240. Därefter ska marmorskivan våtslipas och det gör du för hand med slippapper korn 300 till korn 600.

Du ska förstås använda kloss för att få en plan yta. När du är nöjd med slipningen ska du vaxbehandla ytan och det är viktigt att vaxet är syrafritt. Orsaken är att marmor innehåller kalk och syra kan lösa upp kalken så att skivan skadas. Montera en polertrissa på excenterslipen och polera marmorskivan, ev. i ett par omgångar. Blir skivan matt och trist polerar du den igen.

Step 1:

Ta bort repor och jack med en excenterslip. Börja med slippapper korn 80–120 och fortsätt med finare slippapper.

Step 2:

Slipa med våtslippapper. Slipa helst med kloss för det ger en finare yta. Håll skivan våt medan du slipar.

Step 3:

Polera med en polertrissa på din excenterslip (ev. en trasa på planslipen) och använd syrafritt polervax.

Läs även: Marmor som metervara

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Material