Dela gipsskivor

Det finns olika sätt att dela en gipsskiva på. Här visar snickaren att man kan använda både en hobbykniv och en såg.

Skivan ska vara 40 cm bred, så vi mäter ut med tumstocken.I stället för att markera med till exempel en blyertspenna skär snickaren direkt i skivan med kniven. Kniven läggs an mot änden på tumstocken och man skär medan tumstocken dras längs med skivan.

Med vänsterhanden om tumstocken ser snickaren till att avståndet är detsamma längs hela skivan. När snickaren skurit längs hela skivan vänder han på den och knäcker skivan längs snittet. Därefter skär han igenom papperet, som nu är det enda som håller ihop delarna.

Detta är det snabbaste och lättaste sättet att dela en gipsskiva. Om avståndet är längre går det inte att använda den metoden. Här mäter snickaren ut 150 cm längs skivan och markerar både i topp och i botten av skivan. Med hobbykniven skär snickaren längs passet.

Därmed blir snittet helt rakt. Det är inga problem att skära igenom papperet när väl skivan knäckts.Här ska vi göra en ursågning mitt i skivan. Ursågningen mäts upp och den del som ska tas bort markeras med blyertspennan.

Här måste vi använda en såg. Notera att sågen vinklas något. Då blir det enklare att senare fasa av kanterna i ursågningen. Med hobbykniven läggs ett snitt mellan de två sågspåren, och den ursågade biten knäcks och skärs av innan snittet fasas.

Om man ska dela en stor skiva på mitten kan man lägga den över två bockar som ställs tätt ihop. Skivan snittas på mitten och knäcker nu närmast sig själv. Det återstår bara att skära av papperet.

LÄS OCKSÅ: Gipsskivor: Välj rätt gipsskiva

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gipsskivor