Betonggrus: Så arbetar du med betonggrus

Ska du blanda större mängder betonggrus kan du hyra en tvångsblandare.

Vad är betonggrus?

Betonggrus består av sand, grus och småsten. Blandningsförhållandet kan variera litegrann beroende på producenten.

Här ska du använda betonggrus

Du kan använda betonggrus till olika saker. Bland annat när du ska:

  • gjuta fundament/grund.
  • gjuta trappor.
  • göra kantsäkring runt om uppfartens stenläggning.

Finns betonggrus som färdigblandad produkt?

Ja, betonggrus kan köpas i säck. Finns både i säckar om 25 kg, men även i så kallad big bag om 500 kg.

Väljer du att beställa en big bag kan du i de flesta fall få den levererad hem. Ovsett var du köper betonggrus ska du bara tillsätta vatten och cement. Därför är det en smidig lösning att köpa betonggrus som färdigblandad produkt.

Betonggrus: Färdigblandat betonggrus

Spannet 0-16 mm betyder att det kan förekomma sten på upp till 16 mm.

Vad kostar betonggrus?

Priset på betonggrus varierar. Priset beror bland annat på var du köper ditt betonggrus och hur mycket du köper. Storleken på stenarna i betonggruset spelar också in.

Köper du till exempel en säck med 25 kg betonggrus (0-8 mm) kan du räkna med att den kostar cirka 40 kronor. Köper du däremot 500 kg betonggrus (0-16 mm) i en big bag, kan du räkna med att den kostar cirka 1.500 kronor inkl. frakt.

Det är med andra ord en god idé att räkna noggrannt på hur mycket betonggrus du behöver till ditt projekt. Gäller det riktigt stora gjutprojekt kan du få betonggruset levererat per ton, då kranbilen antingen tippar betonggruset på din uppfart, eller placerar det på en avtalad plats på din tomt.

Betonggrus: Vad kostar betonggrus?

De små säckarna är smidiga att transportera och lämpar sig för mindre reparationer.

Betonggrus blandningsförhållande

De flesta väljer att inte blanda sitt betonggrus själv, då det är så smidigt att få det levererat som färdig produkt. Men om du ska använda väldigt mycket betonggrus kan det finnas pengar att spara.

Om du ändå väljer att blanda ditt betonggrus själv är det viktigt att du har rätt blandningsförhållande mellan cement, sand och sten. Här får du blandingsförhållandena för de vanligaste uppgifterna: