Byggklossar för stora pojkar

Det är nästan som att bygga med legobitar, fast viktklassen är en annan när vi bygger både smått och stort med betongblock.

Intro

Det är skojigt att bygga med betongblock. Det är rätt lätt, det går snabbt, man kan prova sig fram och man kan riva ner och bygga upp hur ofta man vill eftersom blocken är tillräckligt tunga för att ligga stadigt utan att muras fast.

Precis som när man bygger med små legobitar är det endast fantasin som sätter gräns för projekten, och för stora pojkar är de 28 kg tunga betongblocken alla tiders byggblock. De kan ligga ute i alla slags väder och de tål eld och vatten, blåst och torka, sol och frost.

Våra fyra projekt kostar mellan 700 och 6000 kr och vi använder block på 14 x 21 x 42 cm – ett bra format eftersom blocken kan staplas på flera sätt.

Instruktion

01
Eldstad klar på ett par minuter 6 Steg

Eldstaden byggs upp cirkelrund och består av två skift med block som ska läggas förskjutna eftersom de då håller varandra på plats. Den låga konstruktionen ställer inga krav på underlaget men skyffla gärna ut lite sand på marken innan du bygger.

1

Skyffla ut lite sand på marken och jämna till ytan med en rät bräda eller ett vattenpass så att sandbädden blir plan och vågrät.

2

Det första blocket läggs och nu ska du kolla att det ligger vågrätt åt bägge hållen.

3

Nästa block läggs mittemot och på ett avstånd av 70,5 cm. Bocken rättas till så att de ligger parallellt och mittemot varandra.

4

Blocken i det undre skiftet sätts 2-5 mm från varandra så att det är 70,5 cm mellan dem mittemot varandra.

5

Blocken i det övre skiftet sätts ovanpå de undre men förskjutna ett halvt block i sidled.

6

Skyffla på 5-10 cm sand så att elden inte missfärgar underlaget. Då eldstaden tas bort utan synliga spår av den.

02
Högbädd med fiberduk 6 Steg

Högbädden byggs lätt upp av block. För att frosten inte ska ställa till med problem är det en fördel att inte limma ihop blocken utan att i stället stapla dem. Problemet med frost kan minskas med en fiberduk som håller jorden skild från blocken.

1

Skapa en plan sandbädd och lägg de första blocken med 2-5 mm avstånd så att ojämnheter i blocken elimineras. Kolla att de ligger vågrätt åt bägge hållen.

2

Kolla att hörnen blir vinkelräta. Använd ditt långa vattenpass flitigt så att blocken ligger på samma nivå.

3

Blocken i nästa skift förskjuts ett halvt block i sidled så att de överlappar skarvarna i det första skiftet. På detta sätt låser blocken varandra.

4

Invändigt kläs med fiberduk för att jorden inte ska tränga ut genom fogarna. Duken ska ända ner i hörnen.

5

Blocken i tredje skiftet förskjuts ett halvt block. Se till att duken inte syns från utsidan och att den sitter fast.

6

När skiftet är klart fylls högbädden med jord. Kolla att kanterna är lodräta. Rätta till blocken om det behövs.

03
Grill med vindskärm 6 Steg

Grillen kan byggas upp på många sätt och du anpassar storleken på den efter ditt grillgaller och efter hur mycket mat du vill kunna grilla på en gång. Här ligger glödbädden en blockhöjd under gallret och vindskärmen kan flyttas för att ge mest lä.

1

Blocken i det undre skiftet läggs på en jämn, plan och vågrät bädd av sand och grus. Blocken justeras så att de ligger vågrätt och vinkelrätt mot varandra.

2

Blocken i nästa skift placeras så att de överlappar skarvarna i det undre skiftet.

3

I utrymmet i mitten mellan blocken ställs sex block på högkant. Då låser blocken varandra ännu bättre. Lägg också blocken i det tredje skiftet.

4

I det fjärde skiftet läggs blocken i mitten först och sedan läggs blocken runt om. De i mitten utgör bädd för glöden.

5

Det femte skiftet består endast av block längs kanten, som ska ligga runt bädden för grillkol och glöd.

6

Det sjätte skiftet består av fyra bock som ställs på sidan för att skärma av för blåsten. Nu kan kol och grillgaller läggas på.

04
Kompostbehållare med två rum 13 Steg

När man gör två rum i kompostbehållaren blir det lättare att vända komposten. Eftersom vi monterar en mellanvägg läggs ett par skift utan överlappning, men kompostbehållaren blir ändå stadig eftersom stenarna låser varandra upptill.

1

De första blocken i mellanväggen sätts på plats när sandbädden är plan. Kolla med vattenpass att blocken hamnar vågrätt åt bägge hållen.

2

Resten av blocken i det undre skiftet läggs på plats och hörnen justeras noga tills de är vinkelräta. Håll en fogbredd på 2-5 mm för att utjämna skillnader i blockstorlek.

3

Kolla fortlöpande att blocken ligger på samma nivå och att utsidan blir plan. Eftersom denna konstruktion är rätt stor är det viktigt att vara noggrann.

4

Det andra skiftet i mellanväggen läggs med förskjutna fogar.

5

Skiftet fortsätter i ytterväggarna. Åt ena hållet läggs med överlappning, men det går inte åt det andra hållet.

6

Det tredje skiftet i mellanväggen läggs utan förskjutna fogar. Det består av endast två block.

7

Yttervägggarna i det tredje skiftet läggs med förskjutna fogar på det andra skiftet - hela vägen runt.

8

Det fjärde skiftet i mellanväggen består av tre block och de läggs så att fogarna förskjuts i förhållande till dem i det tredje skiftet och förstärker då ytterväggen.

9

Ytterväggen i det fjärde skiftet läggs och på ena sidan läggs blocken förskjutna, men det går inte på den andra sidan.

10

Blocken ska fortlöpande justeras för det går inte att finjustera om det ligger block ovanpå. Kolla hela tiden att hörnen blir vinkelräta.

11

Det femte och sista skiftet i mellanväggen läggs och det består av två block.

12

Det femte skiftet fortsätter i ytterväggarna och åt ena hållet läggs blocken med förskjutna fogar.

13

Det sjätte och sista skiftet i ytterväggarna görs klart. Blocken läggs så att de överlappar fogarna i det femte skiftet och stabiliserar väggarna.

Material

Eldstad

Diameter: Cirka 110 cm
Höjd: 2 skift (28 cm)
Antal block: 12
Prisbild: 720 kr (60 kr/block)
Du behöver också: Lite grus och sand

Högbädd

Längd: 3½ block (147 cm)
Bredd: 2½ block (105 cm)
Höjd: 3 skift (42 cm)
Antal block: 30
Prisbild: 1800 kr (60 kr/block)
Du behöver också: Fiberduk, jord och växter av olika slag

Grill

Längd: 2 block (82 cm)
Bredd: 2 block (82 cm)
Höjd: 6 skift (91 cm)
Antal block: 42
Prisbild: 2520 kr (60 kr/block)
Du behöver också: Grillgaller och asklåda

Kompostbehållare

Längd: 5½ block (231 cm)
Bredd: 3 block (126 cm)
Höjd: 6 skift (84 cm)
Antal block: 100
Prisbild: 6000 kr (60 kr/block)

Ritning

Eldstad

Eldstad

Högbädd

Högbädd

Grill

Grill

Kompostbehållare

Kompostbehållare

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Betong