Trumblandaren kan blanda nästan allt. Den lämpar sig bland annat till fasta betongblandningar till exempelvis stolpar.

Trumblandaren kan blanda nästan allt. Den lämpar sig bland annat till fasta betongblandningar till exempelvis stolpar.

Betong består av vatten, cement, sand/grus och singel som ska blandas i ett visst förhållande beroende på vad betongen ska användas till.

Det kan du visserligen sätta dig in i, men det är inte nödvändigt eftersom det finns färdiga betongblandningar att köpa. Till en del ska bara vatten tillsättas, andra både vatten och cement. Det är ingenting att skämmas över – murare gör likadant.

Blanda betong själv eller få den levererad

Ska du använda mer än en eller två säckar så är det enklare att använda en klassisk tombola eller rent av en tvångsblandare. Du kan ju alltid sälja den när du är färdig med jobbet.

Tycker du att det är besvärligt kan du få betongen levererad på tomten, antingen med betongbil som har en ränna eller en pumpbil.

Ladda ned hela vår guide till betong och läs mycket med om proportioner samt priser på betongblandningar.