Armering av betong

Betong är ett starkt material. Men utan ingjuten armering bryts det lätt. Därför ska betong armeras när det handlar om konstruktioner som ska tåla tryck och drag.

Selvom beton umiddelbart virker stærkt, har det brug for armering. Ellers risikerer det at knække, når det udsættes for tryk og stød.

Selvom beton umiddelbart virker stærkt, har det brug for armering. Ellers risikerer det at knække, når det udsættes for tryk og stød.

Betong är ett starkt byggnadsmaterial. Men utan att gjuta in armering, så spricker det lätt. Därför behöver det armeras, när det gäller konstruktioner som ska hålla länge och ska kunna tåla både tryck och drag.

Armeringen kan bestå av ingjutna stänger/nät av metall eller sega fibrer som tillsätts betongen. Det förstnämnda används för kraftiga konstruktioner, t ex terrasser, grunder och gjutna murar. Det senare är för lättare konstruktioner, t ex tunna bänkskivor.

Här går vi igenom:

Betonggolv med inlagd värme

1

När det gamla golvet tagits bort och man är nere i marknivå, läggs dräneringssten 16-32 mm, som ska hindra att fukt sugs upp i huset. Det är viktigt att kolla kraven där man bor.

2

Ovanpå dräneringen läggs 2-3 lager isolerande frigolitskivor och eventuellt en radonspärr. Frigolitskivorna läggs förskjutna (i förband) så det inte blir springor som kall luft stiger upp genom.

3

På isoleringen läggs ett armeringsnät. Det är järnstänger som svetsats ihop till ett stort nät. Nätet läggs på små plastdistanser, så att järnet kommer upp lite och omsluts av betongen.

4

Om det ska dras vattenburen värme i golvet, kan värmerören bindas fast direkt vid nätet innan betongen hälls på. Betongen trycks in under nät och rör - t ex med en styv kvast som här.

5

När betongen har lagts ut, dras den av med en rak bräda eller en lång rätskiva av aluminium. Det är en bra idé att lägga ut en skiva att sitta och arbeta på, så man inte sjunker ner i betongen.

Betongskiva med armering

1

En bänkskiva gjuts i en form. Först görs en ram av trälister med formskiva som botten, som ger den färdiga bänkskivan en snygg, blank ovansida.

2

Lägg i armeringsnät och höj det lite så att det ligger mitt i bänkskivan. Nätet ligger på klossar, medan små högar av snabbtorkande betong får härda.

3

Betongen hälls i och hackas t ex med en murslev för att få bort luftbubblor, innan ytan jämnas till. När betongen har härdat, kan lister och botten tas bort.

Spegeldamm av fiberbetong

1

Istället för armering med järn kan man använda betong med tillsatt konstfiber t ex när plattan ska vara tunn. Här är det en spegeldamm med 5 cm tjock botten.

2

Det kan vara enklare att köpa lösa fibrer som man själv tillsätter än betong med fibrer i. Betongen fördelas med en s k handsloda i önskad tjocklek.

3

Lägg på en formskiva, så att ytan blir jämn. Kanterna avgränsas med brädor och gjuts nästa dag, när botten blivit hård utan att ha härdat klart.

Lätt lösning med korrugerad plåt

En variant för att gjuta inomhus på en befintlig träkonstruktion, kan vara att lägga ut ett lager korrugerad plåt som botten. De håller den rinnande betongen på plats och fungerar samtidigt som armering. Detta är dock en teknik som kan kräva att man låter en sakkunnig titta på projektets lämplighet med hänsyn t ex till hållfasthet och fukt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Betong