Armerad puts håller ihop allt

Med nya putsbruk och tunna armeringsnät är det möjligt att putsa fasader och väggar, som tidigare har gett garvade murare grått hår. Och den nya tekniken kan vara en genväg för oss ovana att skapa en hållbar putsad yta.

Nu behöver vi inte längre riskera att de nyputsade väggarna spricker och det blir inte nödvändigt att varje år att lappa den putsade grunden. Genom att använda ett segt bruk som fäster extra bra och sedan förstärka med glasfibernät kan vi gardera oss emot att putsen spricker.

Armeringen gör arbetet lite dyrare och kräver fler arbetsmoment och är en lösning som framför allt ska användas på gamla klena tegelfasader och på hårt bränt nytt tegel.

Men det är också en lösning som gör-det-självare kan välja som en extra garanti. För även om du kommer att använda material som akryl och glasfiber så följer tekniken gamla principer om att man ska kombinera hårda och sega material, att man ska ge fukt en snabb passage genom väggen och att putsen ska följa underlaget.

Det var inte möjligt att bevara tegelfasaden på huset till vänster. Men med armerad puts fick det en helt ny och snygg fasad (huset till höger).

Fäster på väggen - och på verktygen

Både armeringsnät och puts (Skaltherm Grundputs och Skalcem tunnputs från Murma, (www.murma.se) finns på välsorterade byggvaruhus. Utöver nätet och putsbruket behöver du också kantprofiler och sockelprofiler om du ska putsa en hel fasad. Priset för det speciella putsbruket som klara avancerade jobb kan vara upp till 10 gånger högre än vad du ger för standardputsbruk. Å andra sidan kan du vara säker på att det fäster.

Arbetet är i stort sett likadant som när du arbetar med vanligt putsbruk, bortsett ifrån att nätet trycks in i grundbruket när detta är fuktigt.

De nya mur- och putsbruken är ofta lite lättare att arbeta med än klassiska bruk, dee fastnar lättare men är lite svårare att få slätat. Om du redan har putsat en del kanske du måste ändra dina rutiner lite med de nya bruken.

Här kan du välja armerad puts

Det smarta systemet med armeringsnät och bruk kan hjälpa dig på olika sätt. Ibland är det enda lösningen, ibland kan du själv avgöra om du vill betala lite mer och öka arbetsinsatsen.

Gammal tegelfasad.

Om du vill putsa en gammal vägg så är det armerade systemet en hållbar lösning. Även för den ovane.

Grundmur.

Du kan för det mesta lägga vanligt putsbruk på en grundmur men har du problem med grundmuren kan armerad puts ofta vara lösningen.

Mycket hårdbränt tegel.

Det kan vara svårt att få puts att fastna på nya, hårdbrända tegelstenar. Men det är det inte med det smarta putsbruket.

Utanpå isolering.

Utvändig isolering av mineralull eller cellplast kan täckas med armerad puts.

... MEN INTE HÄR:

Stora sprickor som hela tiden återkommer ska allra först behandlas. Men om det bara är småsprickor så kan du använda armerad puts som en lösning.

Så här bygger du upp armerad puts

När du täcker en vägg med armeringsnät och förstärkt putsbruk så är de flesta stegen ungefär som när du arbetar med vanligt putsbruk. Men du behöver inte ha arbetat mycket med vanligt bruk för att märka skillnad.

Även om du rör ut det nya bruket till samma konsistens som vanligt bruk så känns det nya segare, nästan som en deg, och det fäster direkt på väggen och håller fast.

Det gör det enkelt att arbeta in det bakre skiktet och få det att sitta kvar. Och det kan du utan att ha murarens handlag.

När det yttre putsbruket läggs på så kan det klistrande bruket fastna också på verktygen Du måste helt enkelt prova dig fram.

FÖRBERED UNDERLAGET: Den gamla väggen rensas. Allt löst material tas bort och fördjupningar fylls igen så att ytan blir slät och fast. Områden med sprickor som inte är stabila görs säkra med armeringsjärn.

FÖRSTÄRK ALLA KANTER: Alla kanter förstärks med skenor av stål eller plast samt en remsa armeringsnät. Det gör det möjligt att förena kanten med de nät du senare lägger på. Nertill fästs en sockelprofil.

TÄCK VÄGGEN MED NÄT OCH BRUK: Armeringsnätet arbetas in i den grova grundputsen så att det täcks helt. Om du måste lägga på mer bruk för att täcka nätet får det endast vara ett tunt skikt.

AVSLUTA MED FINKORNIG PUTS: När grundputsen med nätet har härdat ett dygn täcks det av ett eller två tunna skikt ytputs. Nätet ska fortfarande ligga i den yttre tredjedelen av putsskik-ten. Härdat putsbruk kan målas men du kan även välja färgat bruk.

1

Trasiga fogar och ojämnheter på väggen lagas och fylls med bruk när allt löst material knackats bort. Bruket ska tryckas in i fogarna. Det är viktigt att väggen fuktas rejält för att bruket inte ska torka ut.

2

Om det finns ”levande” sprickor armeras de med stål som trycks in i de frilagda fogarna där det finns sprickor. Här måste man använda ett starkt cementbruk även om det är en gammal vägg.

3

Mellan grundmuren och väggen fästs en sockelprofil i bruket. Den ser till att fukt nerifrån inte sugs upp i fasadputsen och leder ut regn och smältvatten från väggen över grundmuren.

4

Alla hörn förstärks med hörnprofiler. De förstärker kanterna så att de tål stötar. Några profiler har en kant som du kan använda för att styra putsens tjocklek. På alla profiler sitter en nätremsa.

5

Grundbruket dras ut med stålskånska eller en bred stålspackel. Om underlaget är ojämnt måste man rätta till ytan med en lång rak bräda eller en rätskiva tills väggen blir rak och plan.

6

Armeringsnätet trycks in i det mjuka grundbruket. Nätet klipps till så att det blir en överlappning på 10 cm vid alla skarvar. Om nätet inte försvinner in i bruket kan du lägga på lite mer bruk.

7

Grundbruket jämnas till så att ytan blir slät och nätet dolt. Lägg gärna på lite extra bruk men inte för mycket. Nätet ska ligga i den yttre tredjedelen av putsskiktet för att det inte ska uppstå sprickor.

8

Slutbruket läggs på i ett tunt skikt. För att det ska hamna lika mycket bruk överallt kan bruket läggas på med stålskånska, sedan drar man lätt ut bruket med tandspackel innan ytan slätas till.

9

Ytan kan slätas till med fuktigt svampputsbräde, men putsas också på traditionellt sätt med filtputsbräda. Tänk bara på att för mycket vatten kan resultera i att färg och bindemedel dras ut.

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.