När grovputsen har fördelats på fasaden och slätats ut trycks det klippta armeringsnätet försiktigt fast på den mjuka ytan. Dagen efter läggs ytputsen på i ett tunt skikt.

När grovputsen har fördelats på fasaden och slätats ut trycks det klippta armeringsnätet försiktigt fast på den mjuka ytan. Dagen efter läggs ytputsen på i ett tunt skikt.

Nu behöver vi inte längre riskera att de nyputsade väggarna spricker och det blir inte nödvändigt att varje år att lappa den putsade grunden. Genom att använda ett segt bruk som fäster extra bra och sedan förstärka med glasfibernät kan vi gardera oss emot att putsen spricker.

Armeringen gör arbetet lite dyrare och kräver fler arbetsmoment och är en lösning som framför allt ska användas på gamla klena tegelfasader och på hårt bränt nytt tegel.

Men det är också en lösning som gör-det-självare kan välja som en extra garanti. För även om du kommer att använda material som akryl och glasfiber så följer tekniken gamla principer om att man ska kombinera hårda och sega material, att man ska ge fukt en snabb passage genom väggen och att putsen ska följa underlaget.

Ladda ned hela artikeln och se hur du arbetar med armerad puts.

HÄR KAN DU VÄLJA ARMERAD PUTS

Det smarta systemet med armeringsnät och bruk kan hjälpa dig på olika sätt. Ibland är det enda lösningen, ibland kan du själv avgöra om du vill betala lite mer och öka arbetsinsatsen.

Gammal tegelfasad. Om du vill putsa en gammal vägg så är det armerade systemet en hållbar lösning. Även för den ovane.
Grundmur. Du kan för det mesta lägga vanligt putsbruk på en grundmur men har du problem med grundmuren kan armerad puts ofta vara lösningen.
Mycket hårdbränt tegel. Det kan vara svårt att få puts att fastna på nya, hårdbrända tegelstenar. Men det är det inte med det smarta putsbruket.
Utanpå isolering. Utvändig isolering av mineralull eller cellplast kan täckas med armerad puts.
MEN INTE HÄR: Stora sprickor som hela tiden återkommer ska allra först behandlas. Men om det bara är småsprickor så kan du använda armerad puts som en lösning.