Vägen till ett nytt kök

Det är mycket du ska tänka på när du vill bygga om ditt kök. Här får du ett stort antal tips om hur du planerar köket, gör en budget och framför allt hur de olika arbetsuppgifterna utförs.

Om du själv kan sätta ihop och sätta upp kökssnickerierna slipper du kostnad för snickare. Har du dessutom både tid och lust kan du även klara av murningsarbeten och golvslipning – och spara ytterligare pengar. Men oavsett om du gör allt jobbet själv eller låter hantverkare stå för en del av det, så är det en del som du ska ha full koll på. Och det förklarar vi närmare på följande sidor.

Utan en ordentlig planering, en budget och kontroll över de olika arbetsuppgifterna är det lätt hänt att något går snett - och då kan köket bli dyrare än du har tänkt eller också tar det längre tid.

I denna artikel pekar vi på allt som du ska tänka på - innan du sätter igång. Vi vill inte på något sätt skrämma dig. Nej, tvärtom! För det är spännande att planera för och genomföra en ombyggnad av sitt kök. Men vi tycker att det är viktigt att du har satt dig in i arbetets omfattning, innan du en dag säger till familjen att du har tänkt riva ner en vägg och bygga om köket. Ta god tid på dig för att planera, göra ritningar, kolla priser etc. Det lönar sig alltid. Och när köket är klart har du glömt allt om besvärligheterna i början och kan i stället njuta av resultatet!

1. Planering och budget

Det är två sidor av nästan samma sak. Vem ska göra vad? När ska det göras? Hur mycket kostar det?

Det är mycket som du kan göra själv när köket ska byggas om, men det finns också arbetsuppgifter som du ska överlåta till hantverkare. Du får t.ex. inte dra elkablar, sätta upp nya uttag eller flytta strömbrytare. Inte ens om du tror att du vet hur det går till. Det är jobb för elektriker. Du får visserligen dra vattenrör och avlopp själv - om det är din egen villa - men det är ändå bra att låta en rörmokare stå för jobbet.

Du ska redan från början veta hur köket ska se ut, så att du kan be om offerter på el- och vvs-jobb. Fråga alltid minst två firmor och be att få skriftliga offerter. Du ska också ha koll på när hantverkarna ska komma. Det är inte smart att elektrikern kommer när väggarna har putsats eller att rörmokaren måste ta hål för nytt avlopp när golvet har lagts …

A. Innertak
Vad består taket av?
Om det är putsat och du river en vägg, så ska taket putsas om. Är det av gipsskivor, räcker det att du sätter upp nya skivor där väggen har stått. Om du ska måla om taket bör du först tvätta det försiktigt med målartvätt och sedan grunda med t.ex. spärrgrund innan du målar. Sprickor och jack i putsade tak ska spacklas igen och slipas. Sätt gärna upp glasfiberväv som armerar taket innan du målar.

B. Väggar
Gips, trä, puts eller kakel? Eller rent av en blandning?
Väggarna ska under alla omständigheter ses över. De ska vara lodräta och plana samt starka nog att bära ev. kakel vid t.ex. diskbänken eller spisen. Skador i putsade väggar ska lagas och väggarna slipas plana innan du putsar och målar.

C. Vatten och värme
VVS-arbete bör alltid utföras av rörmokare
(även om det är tillåtet att göra det själv). Planera köket noga så att du vet var diskmaskinen ska stå och var du vill ha diskbänk, extra sköljvask, kranar och radiatorer. På så sätt kan du spara en hel del pengar på arbetet.

Sista chansen för ändringar - utan att det kostar för mycket - är när du har rivit väggar och tagit bort alla skåp.

D. Elektricitet
Elektrikern är en viktig samarbetspartner
när du bygger om köket. Det krävs säkert flera nya vägguttag, lamputtag och strömbrytare. Elektrikern ska också dra kablar till spis och kylskåp, och alla kablar ska dras innan väggarna putsas eller gipsskivor sätts upp.

E. Golvet
Vad finns det under det gamla köksgolvet?
Ett gammalt linoleum- eller vinylgolv ligger i regel på skivor och dessa har spikats fast på golvreglarna och säkert också spacklats för att underlaget ska vara plant.

Det är ett omfattande arbete att riva bort linoleum, spackel och masoniteller spånskivor för att komma ner till det gamla trägolvet. Om detta är i bra skick kan det slipas, men då ska alla spikar först försänkas eller dras ut. I värsta fall får du räkna med att lägga ett helt nytt golv i det nya köket.

2. Riv ner och dra nya elkablar

Se upp med kablar som sitter dolda i väggarna. Om det går att dra dem lite åt sidan så gör du det, men försök inte lossa dem. Det är ett arbete för elektrikern.

Om köket är litet och du vill skapa mera plats, så kan du kanske riva en vägg eller två.

Det får gärna vara gott om plats i ett modernt kök, så att det kan användas till annat än matlagning. Kolla ritningarna över villan. Det är kanske möjligt att utvidga köket med ett angränsande rum?

Plocka fram papper och penna och skissa olika lösningar på ditt drömkök. Jämför det med ditt nuvarande kök och se vad som ska bevaras och vad som ska flyttas. Markera el och rör på din ritning. Kontakta en byggnadsingenjör som kan peka ut vilka väggar som kan rivas och vilka som är bärande.

När du sedan river hittar du säkert en eller annan kabel, antingen inuti väggen eller fäst på den. Riv försiktigt och låt kablarna hänga. De kommer elektrikern och flyttar så du ska inte dra i dem! Var också försiktig om det finns rör i väggen, så att du inte orskar översvämning. När väggen är borta ber du elektriker och rörmokare att flytta kablar och rör så att arbetet kan fortsätta.

Här visar vi ett exempel på hur ett gammalt kök med en liten matplats kan ändras till ett modernt allrum, där det finns plats för matlagning, där barnen kan läsa sina läxor och där du till och med kan ha en liten arbetsplats. Börja med att tillsammans med familjen skissa olika lösningar. När ni är överens i familjen kan du göra en mer detaljerad ritning på din dator med hjälp av inredningsprogram från t.ex. Ikea eller köksleverantörer.

Det är lätt att ta up hål i en vägg av gipsskivor och reglar.

3. Väggar, golv och rör

Gamla kakelplattor ska rivas ner och spåren efter dem avlägsnas. Oavsett om du har tänkt sätta upp nytt kakel eller ej, ska väggarna rätas upp och göras plana. Större hål fylls med putsbruk (som du köper färdigblandat och blandar med vatten). Dra ut bruket med stålputsbräda och låt det sätta sig en kvart innan du putsar med skum-putsbräda. Det är relativt enkelt och du slipper betala en murare för jobbet.

Gammal tapet tas bort eller spacklas över. Om tapeten sitter fast ordentligt, som t.ex. vävtapet brukar göra, kan du låta den sitta kvar och i stället fullspackla väggen med multiputs innan du slipar och spacklar igen. Därefter kan du sätta upp fin glasfiberväv som både förstärker väggen och är ett bra underlag för målning.

Ojämnheter i golvet, t.ex. där det har stått en vägg, ska elimineras. Små ojämnheter i trägolv kan slipas bort, fast det är inte nödvändigt om du har tänkt lägga nytt golv. Har du tänkt lägga vinyl, linoleum eller klinker ska golvet i stället göras plant. Det kan göras med golvgips, plywood, Osb-skiva eller självnivellerande golvspackel.

Om tapeten sitter fast när du har fuktat den ordentligt kan du låta den sitta kvar. Då räcker det om du slipar och spacklar alla skarvar - eller fullspacklar hela väggen med multiputs.

Om det finns nivåskillnader i golvet som inte kan slipas ner, t.ex. efter en vägg, blir det nödvändigt att komplettera med ett par golvbrädor. Hyvla och såga brädorna så att de passar.

Om du måste fylla igen hålet efter en vägg med nya brädor, bör du först såga raka kanter med sänksåg. Använd sågskena så blir det lätt att styra sågen.

Hål i putsade väggar fylls igen med putsbruk. Så snart hålen är större än en hand duger det inte att spackla. Ska väggen sedan kläs med kakel ska du putsa hela väggen slät och plan.

När väggarna har putsats och spacklats är det praktiskt att armera dem med fin glasfiberväv. Vänta med golvet tills väggar och tak är klara.

4. Skruva ihop köksskåpen

Börja med att packa upp samtliga delar och läsa monteringsanvisningarna. Det ska du förstås göra för att se om du har fått allt som du har beställt och allt som anges på följesedeln. Det vore förargligt att mitt i monteringen upptäcka att det saknas ett gångjärn, ett par skruvar eller ett ben.

Ihopsättning av delarna bör utföras på en gång, för då kan du snabbt kolla om du får plats för alla skåp i köket. Och du ska förstås följa monteringsanvisningarna, även om du tycker att det verkar enkelt. Medan du sätter ihop skåpen kollar du också att alla nödvändiga beslag, skruvar, pluggar etc. finns hemma så att du inte blir försenad den dag allt ska monteras på väggar och golv. Till sist sätter du ben under underskåpen.

5. Montering av köksskåpen

Det är en fördel att ha en medhjälpare till denna del av arbetet. Det är nämligen både tungt och besvärligt att själv försöka få överskåpen på plats. Det är det även om du först sätter upp stödlister på väggarna.

När du ska montera underskåpen bör du börja med att fästa en stödregel på väggen, som den nedre bakre kanten av skåpen kan vila på. Våra skåp har visserligen ben men tack vare regeln blir det lättare att få alla skåp på samma höjd och vågrätt.

Skruva fast skåpen på stödregeln genom skåpbottnarna och skruva ihop dem i sidled med kopplingsskruvar. Justera sedan de främre benen så kan du snart fortsätta med bänkskivorna.

Om det sitter rör på väggen får du ta fram sticksågen och ”bygga om” skåpen lite. Här är det stamröret från övervåningen.

Stödlister på väggen gör det lättare att få överskåpen på plats och att få dem på rak linje med vågrät underkant.

Nu är alla kökssnickerier på plats och det är dags för bänkskivorna.

6. Lägga på bänkskivor och diskbänk

Du kan beställa din bänkskiva färdigsågad i exakt de mått du vill. Men det förutsätter att du har varit mycket noggrann under mätningen och noterat alla mått innan du beställer. Eftersom det kan vara lång leveranstid har du kanske tvingats beställa utan att känna till de exakta millimetermåtten. Därför kan det ibland löna sig att köpa bänkskivor med standardmått och sedan såga till dem innan de läggs på plats. Till sågningen behöver du en bra cirkelsåg med ny och vass sågklinga, som kan såga i det valda träslaget utan att trasa sönder spårets kanter. Du behöver också en sågskena som hjälper dig göra spikraka spår.

Ihopsättning av bänkskivor utförs normalt med specialbeslag som fästs i frästa urtag på undersidan. Men de kan också skarvas med lös spont och not. Om du gör den lösa sponten 3-5 mm bredare än noten, så att delarna inte kan skjutas ihop, kan du lägga en gummifog ovanpå den lösa sponten. Den motverkar rörelser hos delarna.

Låt underskåpens bakre kant vila på en stödregel på väggen, så kan du vara säker på att de hamnar vågrätt. Därefter ska du bara justera de främre benen tills skåpen kommer upp i höjd och får lodräta sidor.

Bänkskivor sågas med cirkelsåg och sågskena.

En rät vinkel kollas med en golvvinkel. Om vinkeln inte är rät kan du dölja den genom att fästa en hålkälslist mot väggen

7. Sätta upp socklar

Fördelen med att välja just dessa skåp (från Ikea) med ben är att sockeln klickas fast. Du slipper därmed att först regla upp en fast sockel av trä på golvet, för en sådan ska tillverkas mycket noga och följa ev. ojämnheter i golvet för att skåpen ska hamna vågrätt.

Med lös sockel är det lätt att städa under skåpen. Dessa socklar är försedda med en plastlist längst ner och den sluter tätt mot golvet, så att det inte kommer in smuts eller smulor under skåpen.

Under sockeln monteras en mjuk plastlist som ska sluta tätt mot golvet. I spåret på baksidan monteras hållare.

Hållarna klickas lätt fast på benen och sockeln är klar.

8. Lådor, dörrar och lister

Nu återstår endast småsaker.

Du ska montera skåpdörrarna och justera dem så att de hänger rätt med vågräta ovankanter.

Därefter ska lådframstyckena sättas på plats och justeras, så att den översta lådans ovankant sitter i nivå med underskåpets dörrar.

Till sist limmas och spikas hålkälslister fast på bänkskivorna. Foga med elastisk fogmassa mot väggen.

Hålkälslisterna limmas och spikas fast på bänkskivorna innan dessa oljas in för annars binder inte limmet.

När listerna har limmats fast fixeras de med ett par dyckertar, som försänks med spikdrivare. Spackla igen hålen.

Vägen till det nya köket har varit lång, men det var värt allt besvär.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Nytt kök