Kök från A till Z: Så här bygger du ditt nya kök

Det viktigaste när du sätter upp ett nytt kök är att ha koll på de små detaljerna. För det är de som ger dig ett perfekt resultat som håller i många år.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
25.000 kronor

Intro

Alla kan sätta upp en nytt läckert kök, men det gäller att ha koll på några små detaljer. För det är de som avgör om resultatet ska bli perfekt.

Alla dessa små och viktiga detaljer beskrivs i den här artikeln, där vi sätter upp ett kök. Passa samtidigt på att följa med i alla andra moment – några ger sig själva, andra kräver extra noggrannhet.

Ge köket stöd med en regel på väggen

Bland de fina detaljerna är att vi slänger hälften av de medföljande, justerbara benen och ersätter dem med en regel som skruvas fast på väggen. Då kan alla bänkskåpen vila på regeln medan de justeras in i en rad efter varandra.
Det är mycket enklare och går snabbare än att ligga på mage och justera benen under skåpen.

Kök med beslag och gångjärn

En annan detalj handlar om att justera samtliga lådor och fronter på millimetern med hjälp av beslag och gångjärn.

Det verkar kanske onödigt med sådan precision, men om alla detaljer utförs perfekt så lyfter du helhetsintrycket från godkänt till mästerligt!

Instruktion

01
Skåpen sätts ihop var för sig 6 Steg

Vi börjar med att skruva ihop alla skåpen. Det ger oss överblick och vi ser genast om någon del saknas.

De flesta kökstillverkare använder monteringsskruvar som får bra grepp i spånskivor. Vi använder i stället vanliga träskruvar och pluggar som ger släta och rena ytor. Styrkan ökas med lim.

Bakstycket i varje skåp används för att kolla att samtliga skåp är vinkelräta.

1

Lådbeslagen skruvas fast på sidorna innan delarna har satts ihop. Det är ju mycket lättare att komma åt nu när sidorna är lösa än att göra det då skåpen har skruvats ihop.

2

Pluggarna limmas fast och det ger ett starkt montage. Först en klick lim på varje plugg och sedan knackas den fast. Sedan en klick lim i hålet på den andra delen.

3

Delarna skruvas ihop men först när de har knackats ihop ordentligt för då ska skruvarna inte dra ihop delarna. Vi använder en gummihammare att slå med.

4

Delarna fästs först på ena sidan av skåpet för då blir det lätt att lägga den sista sidan ovanpå och knacka fast den, när pluggarna funnit hålen.

5

Delarna låses fast när bakstycket skjuts på plats i spåren på sidorna och spikats fast längs kanterna. Genom att fästa bottnen och ena sidan runt ena hörnet på skivan får vi ett vinkelrätt hörn.

6

Dyckertarna knackas fast tätt längs kanten på bottnen för att bakstycket inte senare ska kunna lossna och göra skåpet skevt. Vi sätter ett par dyckertar runt varje hörn innan resten slås i.

02
Lådorna klickas ihop 3 Steg

För att få överblick sätter vi ihop lådorna i takt med att skåpen har skruvats ihop. De tar visserligen mer plats än när de ligger inpackade. Men här har vi gott om plats att stapla lådorna.

Det är rena nöjet att sätta ihop lådorna. Först sätter vi fast två beslag på insidan av lådframstycket och sedan klickas sidorna fast.

1

De två specialbeslagen skruvas fast i hålen på insidan av lådframstycket.

2

Bottnen skjuts in i lådans sidor när dessa har klickats fast på bakstycket. Här är både sidorna och bakstycket av stål, vilket är vanligt i dyrare kök.

3

Nu kan framstycket klickas fast på lådan med hjälp av de små beslagen. Höga lådor förses dessutom med en stång på varje sida. Längden kan justeras så att framstycket kan rättas till i skåpet.

03
Skåpen ställs upp och sätts ihop 7 Steg

Samtliga underskåp levereras med fyra justerbara ben, men vi har i stället en lättare och mycket bättre lösning. Vi skruvar nämligen fast en regel på väggen och den kan bakkanten på alla skåpen vila på. Monteringen avslutas med att vi justerar höjden på de två benen under framkanten. Det är en mycket enklare teknik som ger ett perfekt resultat. Skåpen skruvas ihop inbördes först när bänkskivan har sågats till.

1

Vi markerar sockelhöjden på väggen när vi har bestämt hur högt upp bänkskivan ska sitta. Vi vill ha en ganska hög köksbänk. Det är viktigt att strecket blir vågrätt.

2

En regel skruvas fast på väggen så att bakänden på varje skåp kan vila på den. Vi borrar hål på var 40:e cm och fäster regeln först på mitten med en 8 x 100 mm fasadplugg.

3

Resten av regeln skruvas fast på samma sätt och vid varje hål kollar vi att regeln är vågrät innan vi borrar in i väggen genom hålet och slår in en fasadplugg.

4

Fästena för benen fästs under varje skåp. För att man ska få plats för fötterna när man står vid köksbänken dras sockeln (och beslagen) in en bit. Där två skåp möts sätts beslaget så att det bär bägge.

5

Eftersom köksbänken ska vara hög och benen inte kan skruvas ut hur mycket som helst, så lägger vi en regel på golvet och skruvar fast den. Sedan kan benen stå på regeln.

6

Nu kan första skåpet sättas på plats. Benen under skåpen justeras tills varje skåp står vågrätt och lodrätt. Därefter fixeras skåpet och skruvas fast i föregående skåp.

7

Skåpen låses ihop med varandra med 3,5 x 30 mm skruvar, två längs framkanten och två längs bakkanten. Se upp så att du inte drar i skruvarna så djupt att spetsarna sticker ut på den andra sidan.

04
Bänkskivan sågas till 3 Steg

De olika underskåpen har skruvats ihop till ett avlångt skåp men de sitter ännu inte fast i väggen. Det är nämligen bänkskivan som bestämmer var de ska stå, för den ska sitta parallellt med framkanten på skåpen. Det är först när bänkskivan sågats till för att följa väggen som vi vet hur stort avståndet mellan väggen och skåpen blir.

Den avgörande detaljen är att bänkskivan sågas exakt.

1

Bänkskivan läggs ovanpå underskåpen och rättas till så att framkanten hamnar parallellt med framkanten på skåpen. Avståndet till väggen justeras senare.

2

Väggens skevhet överförs till bänkskivan. Vi fäster en remsa maskeringstejp på skivan längs bakkanten och överför väggens form till skivan genom att dra en penna på en kloss längs väggen.

3

Skivan sågas till så att bladet följer strecket. Det är perfekt med en sticksåg till ett arbete som detta. Vi sågar nerifrån för att bladet inte ska skada ovansidan av skivan och vi använder fintandat sågblad.

05
Skåpen fästs i vägg och sockel 3 Steg

För att fogen mellan skåpen och väggen ska bli exakt lika bred hela väggen rättar vi till skåpen. Det görs när bänkskivan lagts på skåpen och sitter plant med lådframstyckena. Eftersom dessa ännu inte satts fast sätter vi in en låda och mäter avståndet in till skåpet. Vi bestämmer att fogen ska vara minst 3 mm.

När justeringen är klar lyfter vi av bänkskivan och skruvar fast skåpen upptill och därefter nertill.

1

Skåpet sätts fast i väggen upptill. Utan att flytta skåpet får vi ner en kil eller distanskloss, borrar genom skåpets list och klossen med 6 mm borr och fäster skåpet med 4,5 x 70 mm skruv i en plugg.

2

Skåpet rättas till lodrätt när det har fästs upptill. Det blir inte mer än högst någon millimeter som skåpet ska justeras, men det är en viktig millimeter som ofta glöms.

3

Skåpet låses fast i rätt läge när vi avslutar justeringen med att dra en skruv genom sockelbenets bottenplatta och ner i regeln på golvet. Baktill fästs ett par skruvar i regeln på väggen.

06
Bänkskivan fästs i skåpen 3 Steg

Det gäller att alltid hitta en skruv som går tillräckligt långt in i bänkskivan när den skruvas fast på skåpen. Och det är extra viktigt med en tunn kompaktlaminatskiva.

Är skruven ett par millimeter för kort får den inget fäste i den tunna skivan. Är den en millimeter för lång så kan den orsaka en knöl på skivan.

Därför beställer vi skruvar och beslag samtidigt som bänkskivan beställs.

1

Djupstoppet spänns fast på borren så att borren tar sig in 8 mm i bänkskivan när den passerat ovandelen på bänken. De 23 mm långa skruvarna kommer att sticka upp 7 mm från den 16 mm tjocka ovandelen.

2

Vi börjar med att borra ett antal hål för skruvarna i ovandelen. Antal och placering framgår av monteringsanvisningarna. Hålen borras längs fram- och bakkant och med 40-60 cm inbördes avstånd.

3

Dags att skruva fast bänkskivan. Den spänns fast så att den sticker ut så mycket som den ska. Vi borrar sedan upp genom hålen i ovandelen och skruvar fast skivan medan den trycks neråt.

07
Diskbänken läggs på plats 5 Steg

På den andra sidan av spisen upprepas hela processen med att sätta ihop skåpen till en lång rad.

Men här dyker det upp ytterligare en uppgift, för på det ena skåpet ska diskbänken monteras. Här ska det också finnas plats för vattenrör och avlopp i skåpet.

Vi slipper att såga hål för diskhon. Bänkskivan med hon levereras i ett stycke eftersom skivan är en stenhård kompaktlaminat.

1

Vi sågar ut för rör och avlopp i botten av diskskåpet. Vi har väntat med att sätta fast bakstycket. När vi har mätt och markerat sågas urtagen från undersidan för att få fina sågytor inuti skåpet.

2

Nu ska vi såga hål i bakstycket. Skåpet ställs på plats och bakstycket skjuts ner i spåren så att vi kan markera för de rör som sticker ut från väggen. Hålen sågas och bakstycket kan sättas fast.

3

Upptill i diskskåpet ska vi såga hål för diskbänken. Vi markerar på listen runt skåpet. När vi sågat testar vi om diskbänken kan läggas på plats.

4

Bottenventil och kran monteras på själva disklådan. Det görs enklast medan skivan ligger uppochner på underskåpen.

5

Diskbänken med hon fästs på skåpen på samma sätt som bänkskivan. Kranen ansluts till rören och ett vattenlås monteras mellan bottenventilen och avloppsröret, när diskbänken står på plats.

08
Sockelfronterna sätts på plats 3 Steg

Ett antal fula, svarta ben sticker ner under framkanten på varje skåp, så de ska döljas bakom sockelfronter.

När fronten har sågats till så att den passar i höjd och följer golvet, ska den i detta kök tryckas på plats och låsas med fjäderclips. Det finns flera andra sätt att fästa sockeln på, t.ex. med fjädrande klämmor runt benen.

1

Sockeln sågas till så att den följer golvet. Den pallas upp med brickor och liknande till vågrätt läge. Därefter drar vi med en penna, som hålls på en kloss, ett streck som följer golvet.

2

Sockeln ska sågas från baksidan för då slår inte sticksågens tänder sönder laminatet på framsidan. Därefter sågas sockeln av vågrätt för att passa i höjd.

3

Sockeln trycks på plats när fläderclipsen har spikats fast på ovankanten vid sidan av benen. Clipsen pressar ner sockeln mot golvet och håller den på plats.

09
Dörrar och lådor monteras 3 Steg

Nu är det dags att sätta fast alla dörrarna på skåpen och skjuta in lådorna.

Gångjärnen trycks fast i de hål som finns på både dörrar och skåpsidor.

Lådorna skjuts lätt in i de utdragsbeslag som vi har satt fast på sidorna av skåpen.

Det är nu som det gäller att hålla tungan rätt i mun och få varje del på rätt plats så att resultatet blir snyggt.

1

Lådorna skjuts in i beslagen som vi har skruvat fast på sidorna. Man måste dock alltid lirka lite. TIPS: Under diskbänken monteras ett lådframstycke upptill för att dölja diskhon.

2

Dörrarna sätts på plats när gångjärnen har tryckts fast i respektive hål. Varje gångjärn består ju av två delar, en för dörren och en för skåpet. Det finns förborrade hål.

3

Både dörrar och lådor justeras in på en rad med hjälp av beslagen. Genom att lossa eller dra åt de små skruvarna i gångjärnen kan dörren flyttas lite åt alla håll. Lådframstyckena justeras också.

10
Handtag på lådor och dörrar 7 Steg

Handtagen på dörrar och lådor ska sitta på exakt samma nivå och mitt på varje lådframstycke. De på dörrarna ska sitta lodrätt och parallellt med varandra.

Det enklaste sättet att få en exakt placering är att använda en mall.

Vi använder samma mall till alla lådor men annars kan man göra en för varje låd-bredd. Mallen används också till handtagen på dörrarna.

1

Borrmallen för alla handtag tillverkas av en skivbit och två lister, som ska sticka ut på bägge sidor av skivan. Här har vi markerat för en 60 cm bred låda.

2

Hålen för handtagen borras genom mallen. Vi börjar med de övre 60 cm breda lådorna. På dessa placeras handtagen mitt på lådan. Det är klokt att hålla emot med en kloss så att träet inte trasas sönder.

3

Handtaget skruvas fast från insidan av lådfram-stycket. Medföljande skruvar passar perfekt i handtaget. TIPS: Skulle skruvarna vara för långa kan de kapas med bågfil.

4

Vi borrar ett par nya hål i mallen, lite närmare ovankanten, eftersom de ska användas till de höga lådframstyckena som har frästs med ram och spegel. Handtagen hamnar nu mitt i ramen.

5

Nu fortsätter vi med de 40 cm breda skåpen. Mallen kortas av 10 cm så att pilarna åter hamnar mitt på lådframstycket. Därefter borras alla hål i 40 cm lådorna.

6

Mallen förses med nya borrhål som ska användas för dörrarna. Det översta hålet ska sitta lika långt från sidan som från ovankanten. Mallen kan användas oavsett om gångjärnen sitter till höger eller vänster.

7

Lådframstyckena justeras en sista gång när handtagen har skruvats fast. Genom ett hål i lådsidan kan vi komma åt att spänna eller lossa skruvarna i beslagen för att få framstyckena att sitta rakt.

Tidsförbrukning

Räkna med cirka en vecka.

Pris

Du bestämmer själv hur mycket ditt kök ska kosta. Ett bänkskåp kostar från cirka 2000 kr och diskbänkar från cirka 700 kr.

Svårighetsgrad

Arbetet ska utföras med stor noggrannhet. Då går det också snabbare och resultatet blir mästerligt snyggt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Nytt kök