12 vanliga fel i nya kök

Det är lätt hänt att vi upprepar de här klassiska felen när vi bygger ett nytt kök.

Köket ska inte bara se trevligt och inbjudande ut, det ska också vara en välfungerande arbetsplats, där flera personer kan arbeta samtidigt utan att vara i vägen för varandra.

I det avseendet gör vi ofta ett eller flera klassiska fel när vi bygger nya kök helt från grunden. Och även om förhållandena nästan alltid gör det o-
möjligt att följa alla de goda råden, så är det i alla fall bra att känna till dem, så att man vet vad det innebär när man gör sina kompromisser.

1. Vi blandar ihop funktionerna

En gyllene regel är att tänka i en “arbetstrekant” i köksplanen, så att diskho, tillagning och förvaring hamnar i var sitt hörn av en trekant. Även om ditt kök kanske består av en rad med skåp längs en och samma vägg, är det fortfarande smart att montera de tre funktionerna var för sig.

2. Vi sätter skåpen kloss an väggen

Det betyder ofta att en lucka inte kan öppnas helt, och då kanske en trådback eller låda inte kan dras ut. Står skåpet för tätt mot väggen, kan lådorna kanske inte dras ut utan att repa det – eller utan att slå mot en dörrkarm. Det optimala mellanrummet är 5 cm från skåp till vägg – och glappet täcks med ett avståndsstycke.

3. Vi sätter lådor, luckor eller kanske en ugn i ett hörn mellan två skåp

Då blir det nästan alltid problem med att öppna och komma åt – och det är alltid omöjligt att använda bägge hörnskåpen samtidigt.

4. Vi glömmer att vi behöver plats på bägge sidor om diskhon

Vi behöver på ett eller annat sätt kunna ställa ifrån oss den rena disken utan att blanda ihop den med den smutsiga.

5. Vi glömmer att vi behöver plats på bägge sidor av spishällen

Optimalt är att ha minst 50 cm till att ställa grytor och kastruller på bägge sidor av spisen.

6. Vi glömmer arbetsytan mellan spisen och diskhon

Det är den delen av diskbänken du har mest glädje av att kunna arbeta vid, så tänk på den. Finns det möjlighet att få en 80 cm bred bänkyta här kommer den vara till stor nytta.

7. Vi ställer skåp som vetter mot varandra för tätt

Det ska helst vara 120 cm eller lite mer mellan dem så att två personer kan mötas, och så att en öppen låda eller diskmaskinslucka inte blockerar allting.

8. Vi överskattar värdet av ett hörnskåp

Oavsett hur smarta karuseller ett hörnskåp innehåller, utnyttjas ytan mycket sämre än med ett vanligt skåp. Och bänkskivan ovanför hörnskåpet är bara för avställning, du kan inte arbeta på den.

9. Vi väljer skåp med luckor av gammal vana

Lådor är snabbare och lättare att använda än hyllor – och synliga lådor kommer du snabbare åt än lådor som är dolda av en lucka eller annan lådfront. Och du kan få lådor som är tillräckligt höga för att förvara oljor, ättika osv. nära spisen, så att du snabbt kommer åt dem men slipper ha dem stående framme hela tiden.

10. Vi sätter diskmaskinen för långt från diskhon

Det är smart att ha diskho och diskmaskin nära varandra.

11. Vi sätter överskåpen för lågt

Som grundregel bör det vara 51 cm från bänkskiva till överskåp, annars kommer överskåpet skärma av delar av bordet för vårt synfält.

12. Vi sätter köksbänken för högt – eller lågt

För en genomsnittlig person är 88-90 cm en bra arbetshöjd vid köksbänken, men är kökets primära användare väldigt lång eller kort, behöver bänken höjas eller sänkas för att få en optimal arbetsställning. Finns det flera bänkar i köket kan du välja att sätta dem i olika höjd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Nytt kök