Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Få tillgång till alla projekt >>

När alla skåpen i ditt nya kök har levererats i smådelar och lagts ut på golvet är det lätt att få en chock. För hur ska du få koll på alla lister, skåpsidor, hyllor, påsar med skruvar, beslag och andra lösa delar? Men det är inte så besvärligt som det ser ut.

Ta i stället god tid på dig att kolla att allt som har beställts har levererats och att inga delar har skadats. Sortera sedan delarna och sätt ihop skåp efter skåp utan att montera dem på väggen.

Visst kan det bli trångt i köket, men det är så det bör gå till för att arbetet ska gå lätt. Här kan du följa monteringen av ett helt nytt kök som levererades i en mängd delar