Skräddarsy dina köksskåp

När köket ska renoveras är det inte säkert att det finns plats för skåp med standardmått. Men lyckligtvis kan du bygga nya skåp själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
24 timmar
Pris
7.000 kronor

Intro

Skåpen måste byggas efter mått av mdf-skivor, och du ska naturligtvis bygga dem så att de passar i ditt kök eller på något annat ställe där du behöver ett skåp.

Mdf-skivorna sågade man till på byggmarknaden. Där tog man inte betalt per sågsnitt utan per kvadratmeter. Vi behövde alltså inte betala för spillet. Kolla vilka regler som gäller på din byggmarknad.

Instruktion

01
Märk upp skivorna 2 Steg

Når mdf-skivorna sågats upp i de delar du ska använda kan du börja sätta ihop skåpen. Först bör du dock komplettera dina markeringar med tydliga märken som visar åt vilket håll de olika bitarna ska vändas, vad som är upp, ned, höger, vänster, inåt och utåt på varje enskild bit.

1

Markeringarna hjälper dig vid monteringen. Den här skivan t.ex. hör till skåp nummer 3 och har pilar som visar uppåt och inåt mot bakstycket.

2

Borra hål för hyllbärarna 5 cm från kanten på sidostyckena. Underskåpen ska också ha hål mitt på sidostyckena. Här fungerar en omvänd försänkningsborr som djupstopp.

02
Skåpen 5 Steg

Det mest eleganta resultatet när man ska foga ihop skåpets olika delar får man med laxstjärtfogar i stället för att spika ihop delarna. För detta arbete krävs en lamellfräs som fräser ett spår i de skivor som ska fogas ihop. I spåret limmar man sedan fast en liten ”fiskstjärt”, dvs. en lamell av trä som utvidgar sig vid kontakt med limmet. Fogarna blir helt osynliga men mycket starka.

En lamellfräs är en investering på mellan 1 000 och 4 000 kronor, men man kan också hyra en. De billigare lamellfräsarna är enligt vår erfarenhet inte tillräckligt stabila. Ett fel på en enda millimeter ger ett mycket dåligt resultat. Slutligen spikas skivorna ihop.

1

Lamellfräsen fräser exakta spår för träbrickorna. Här krävs stor precision. Hyr därför en maskin av hög kvalitet. De billiga är inte tillräckligt exakta.

2

Lamellerna limmas och slås i försiktigt. Limmet får dem också att utvidga sig. Fogen blir mycket stark.

Tips: Om lamellerna är svåra att få i kan det bero på att de är fuktiga. Torka dem på ett element eller slipa dem med slippapper.

3

Nu skjuts lamellerna in i spåren på den andra skivan. Stryk ut lim på hela den kant som ska limmas, också mellan lamellerna.

4

Skjut eller slå i dyckert. Med lim och dyckert blir fogen oerhört stark.

5

När bottnen monterats är hela skåpramen klar. Nu fattas det bara bakstycke och luckor.

03
Bakstycken 4 Steg

Bakstycket består av 3 mm masonit som är vit på ena sidan. Det är bakstycket som håller ihop skåpstommen. Det är därför en bra idé att sätta det på plats genast, så att du inte riskerar att vrida sönder stommen när du flyttar den.

Masonitskivan ska sitta i en fräst fals. Den gör du med en handöverfräs och en falsfräs med kullager.

Det är en fördel om masonitskivan har minst ett av de ursprungliga fabrikssågade hörnen kvar när den monteras. Det hörnet säkrar att skåpet blir helt vinkelrätt.

1

Handöverfräsen med falsfräs fräser en fals till bakstycket. Falsen blir 6-8 mm bred och 4-6 mm djup.

2

Bakstycket sätts på plats. Det ska passa exakt i falsen utan att behöva pressas in på plats.

3

Alla hörn ska vara vinkelräta. Det är klokt att kryssmäta skåpet för att försäkra dig om att det verkligen är vinkelrätt. Spika sedan fast bakstycket.

4

Skåpstommen monteras med vinkelbeslag (70 x 70 x 70 mm) högst upp på skåpsidorna. De fästs med 4 x 15 mm skruvar på skåpsidorna och sedan hängs skåpet upp på väggen.

04
Skåpluckor 4 Steg

Alla skåpluckorna i köket ska målas om i en ny färg. De gamla luckorna ska slipas ner, och nya luckor ska tillverkas till de nya överskåpen.

De nya luckorna ska, i skåp med en lucka, vara 4 mm mindre än stommens utvändiga mått. Om skåpet är så brett att det behövs två luckor, ska varje lucka vara 4 mm mindre än stommens utvändiga mått. Luckorna kan du få tillsågade på byggmarknaden.

Här har vi valt 19 mm mdf-skiva - så tjocka är också de gamla luckorna.

De gamla luckorna spacklas om det är skador på dem och slipas och målas med samma färg som de nya luckorna.

1

Hål och repor fylls med kemiskt trä. Det är hållbart, det kan slipas och när luckorna målats ser man inte att du spacklat över skadorna.

2

Excenterslipen är effektiv när de gamla luckorna ska slipas. Färgen ska inte tas bort, men lös färg ska väck så att den nya färgen får ordentligt fäste.

3

Handtagen är infällda i luckorna på de befintliga skåpen. Det kan du åstadkomma på den nya luckorna. Genom att fräsa in en T-profil av aluminium (12 x 25 x 3 mm) i övre kanten på de nya luckorna kan du skapa en variant av infällda handtag.

4

Kanterna på de nya luckorna ska förseglas med vattenspädbar lack innan du målar dem. Annars blir mdf-skivan nästan omöjlig att mätta med färg.

05
Gångjärn 3 Steg

Luckorna ska förses med gångjärn. Den smartaste modellen är snäppgångjärn av den typ som bilden nedan visar. När de är injusterade kan de tas av och sättas på igen utan att inställningarna ändras. Här är det nödvändigt att vara mycket noggrann. Även små inställningsmissar ger luckor som hänger snett eller som inte kan stängas ordentligt.

1

Hålen för gångjärnen borras med pelarborrmaskin eller med en vanlig borrmaskin med en forstnerborr i rätt storlek.

2

Hålet ska sitta 7-11 cm från övre respektive nedre kanten beroende på hur stor luckan är. Borra försiktigt så att du inte borrar rakt igenom luckan.

3

Kontrollera med vattenpass att gångjärnen sitter alldeles rakt innan de skruvas fast. Spänn fast det exakt lika långt från kanten i båda ändarna. Skruva fast gångjärnen och montera andra delen av gångjärnet på skåpstommen.

06
Sockel 3 Steg

Den gamla sockeln är inte sammanhängande. Det finns t.ex. ingen sockel framför diskmaskinen. Men en hel sockel ger köket ett elegantare intryck.

Den nya sockeln är helt enkelt en bit målad mdf-skiva som monteras under skåpen utanpå den befintliga sockeln. Då diskmaskinens nedersta del är kant i kant med den egentliga sockeln, kommer den nya sockeln att sitta utanpå maskinens nedre kant och dölja den.

Höjden på sockeln mäter du från golvet till underkanten av underskåpen.

Det är naturligtvis viktigt att sockeln är vågrät och att den sågas exakt vinkelrätt så att skarvarna inte syns.

1

Den nya sockeln skjuts in under underskåpen. Den ska vara så hög som möjligt.

2

Sockeln passas in längs golvet. En pennstump på en träbit förs längs sockelns underkant och markerar var sockeln ska sågas till.

3

Den nya sockeln skruvas fast i den gamla men bara med några få skruvar. Du måste nämligen kunna dra ut diskmaskinen om den går sönder eller ska bytas ut.

Material

Till skåpstommar och luckor

 • 16 mm mdf-skivor (stommar)
 • 19 mm mdf-skivor (luckor)
 • Vit masonit (bakstycken)

Dessutom:

 • Vinkelbeslag
 • Snäppgångjärn
 • Lim
 • Spik
 • Diverse skruvar
 • Färg och kemiskt trä

Specialverktyg

 • Lamellfräs
 • Forstnerborr
 • Handöverfräs med falsfräs
 • Ev. spikpistol
 • Ev. pelarborrmaskin

Tidsförbrukning

Ett skåp: cirka 12-16 timmar 3 skåp: cirka 24 timmar

Pris

Cirka 7 000 kronor

Svårighetsgrad

Lite kunskap om hur man fogar ihop träskivor är en fördel, men med lite omsorg kan du säkert bygga skåpen. Precision är det viktigaste.

Ritning

Skåpets konstruktion

Skåpens stommar är byggda av 16 mm mdf-skivor och hopfogade med platta lameller. Dessa fälls in i spår i ändarna på ovandel och bottendel, som sedan limmas och spikas ihop med sidostyckena.

Om man ska montera spots under skåpen borrar man hål för dem, och invändigt i skåpet gör man en falsk botten så att det blir plats för transformator och ledningar.

Underskåpen byggs på samma sätt som överskåpen. På ovansidan borras det hål som ska ventilera den bänkskiva av trä, som ska läggas ovanpå underskåpen.

Skåpets konstruktion

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Köksskåp