Skåpen döljer röran

Det är synd att inte utnyttja utrymmet ovanför skåpen i köket. Du kan rätt lätt själv snickra nya överskåp, som precis passar mellan skåpen och taket.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
600 kronor

Intro

I princip skulle du kunna snickra ett 240 cm långt skåp att lägga ovanpå de fyra ovanskåpen, men det är mycket enklare att göra två mindre skåp. Och det har du glädje av när skåpen ska lyftas upp…

Ett överskåp har den höjd det har. Det kan du inte ändra. Och har du köpt och monterat så höga överskåp som var möjligt, så upptäcker du kanske ändå att det är en hel del luft mellan skåpen och taket. Luft som du skulle kunna utnyttja till förvaring av olika saker i köket. Därför sätter du naturligtvis upp krukor, skålar, vaser eller serveringsfat ovanpå överskåpen. När du sedan vill använda något av det som står på skåpen, måste grejerna först diskas för att de är så smutsiga av matfett och damm.

Nej, skåpen ska förstås fortsätta hela vägen upp till tak. Men var hittar du skåp som passar de mått som gäller i ditt kök? Ja, du kan ju alltid beställa dem färdiga, men då får du en chockerande hög räkning. Du snickrar naturligtvis skåpen själv. Så länge de inte blir större än dem vi snickrar här, kan de vila på de befintliga överskåpen. Men tänk på hur mycket tunga saker du sätter i skåpen!

Konstruktionen är annars enkel. Du behöver inte fästa något bakstycke (det minskar vikten) och delarna kan limmas och skruvas ihop utan besvärliga tappningar. Dörrarna fästs med fjäderbeslag, så att de kan stå i öppet läge. De nya skåpen ska förstås passa i stil, storlek och färg till de skåp som redan finns i köket för att det ska se snyggt ut.

Instruktion

01
Skåpen snickras 7 Steg

Du kan inte ta för givet att väggarna i huset är lodräta eller att taket är vågrätt. Därför måste du mäta avståndet mellan de befintliga skåpen och taket på flera ställen, exempelvis på var 25:e cm längs väggen och var 25:e cm längs framkanten på skåpen. I vårt nybyggda hus var det en skillnad på 4 mm.

Samtliga delar sågas av 16 mm mdf-skiva. Om du inte har cirkelsåg med skena eller stationär kapsåg lönar det sig att beställa delarna färdigsågade.

De fyra delarna i ramen limmas och skruvas ihop utan bakstycke. Belastningen i sidled är minimal, men se till att ramen blir vinkelrät.

1

Utrymmet ovanför skåpen mäts noga innan du sågar ut delarna. Mät på flera ställen så att du inte luras av ev. skevheter i huset. Överför måtten till ritningen på föregående sida och såga. Markera med pilar åt vilket håll delarna ska sitta.

2

Förborra för skruvarna till beslagen i gavlarna (B) redan nu. Det blir svårare när delarna har satts ihop. Lägg beslaget i hörnet och håll 16 mm till ovankanten, så att du får plats för toppen (A). Markera hålen.

3

Förborra för skruvarna överallt med 3 mm borr (skruvarna är 3,5 mm i Ø).
VIKTIGT! Försänk för skruvhuvudena. Ovansidan på mdf-skivan är hårdare än kärnan och gängorna kan därför inte dra ner skruvhuvudet. Förborra även vid väggen (C).

4

Ramen (stommen) sätts ihop med lim och 3,5 x 40 mm skruvar. Var noga med att delarna hålls vinkelrätt medan du skruvar. Om det är svårt att få dem vinkelräta, sätts ramen i spänn med tvingar i 90 graders vinkel medan limmet härdar.

5

Fäst klaffbeslaget (det fädrande gångjärnet) med 4,5 x 15 mm skruvar. Mät och markera för skruvarna på skåpluckan (D). Tänk på att luckans kanter ska sluta 2 mm från skåpkanterna.

6

Förborra och fäst fyra kullriga 4,5 x 15 mm skruvar i de fyra markeringarna på luckan. Eftersom hålen har nyckelhålsform på detta beslag, kan beslaget justeras en smula på plats.

7

Fäst skåpluckan och kolla placeringen. Skruvarna i luckan skjuts ner i beslagets nyckelhål, luckan rättas till så att den sitter rätt och därefter dras skruvarna åt lätt så att du kan se om det stämmer. Efteråt ska beslagen av och skåpen målas.

02
Sätt upp skåpen 5 Steg

När luckorna sitter som de ska lossas skruvarna och tar bort beslagen. För nu är det dags att måla.

Slipa den hårda mdf-skivan och grundmåla den en gång. När färgen har torkat spacklas alla ojämnheter, framför allt försänkningarna vid skruvarna. Fyll inte hålen för beslagsskruvarna.

När spackelmassan har härdat slipar du ch målar sedan tre-fyra gånger med lätta drag (eller rullar med lackrulle). Finslipa gärna efter första målningen.

Vi har inte försökt att få fram samma färg som på de befintliga skåpen utan har i stället valt en färg som passar ihop med kakel, väggar och skåp.

Frityrgrytan, den stora sallatskålen och många andra saker kan nu trollas bort bakom skåpluckorna, där de inte blir feta av matos.

1

Skugglisten bakom skåpen ska tas bort. Om du har en multicutter, eller kan låna en, är det lätt att såga av skugglisten. Annars får du helt enkelt ta ner skugglisten, kapa den i rätt längd och sätta upp den igen.

2

De färdiga skåpen skjuts på plats. Har du varit noga med måtten, så belönas du nu. Det är endast ett par millimeter mellan skåpen och taket, och framkanterna på gamla och nya skåp ligger på rak linje. Perfekt!

3

Skåpen flxeras på de gamla skåpen med en 3,5 x 30 mm skruv på varje sida. Förborra och försänk för skruvhuvudena, så att du inte river dig på dem.
TIPS: Om du har slätt tak kan du foga mellan tak och skåp med akrylfogmassa.

4

Montera handtag på de nya skåpluckorna. Här sätter vi två handtag på varje skåplucka. Handtagen ska sättas fast från insidan av luckan med maskinskruvar, så vi borrar hål som passar.

Beslaget drar ner ovankanten på luckan när den fälls upp.

5

Skruvarna dras åt lite lätt i beslagen, luckan justeras på plats så att det blir 2 mm luft hela vägen runt om och skruvarna dras åt. Eftersom ett beslag som detta håller luckan i öppet eller stängt läge behövs inga magnetlås.

Material

Material till ett skåp:
16 mm mdf-skiva:
• 2 vågräta skivor (A) till topp och
botten à 33 x 116,8 cm
• 2 sidor (B) à 29 x 33 cm
• 1 mellanvägg (C), 25,8 x 33 cm
• 1 dörr (D), 28,6 x 119,6 cm

Dessutom:
• 1 sats klaffhållare (kallas även
fällbar konsol och fjäderbeslag)
• 2 handtag
• Skruvar, 3,5 x 30 mm
• Skruvar, 3,5 x 40 mm
• Skruvar, 4,5 x 15 mm
• Trälim
• Grundfärg, finspackel och
färdigfärg

Tidsförbrukning

Snickarjobbet tar en dag, men sedan tillkommer målning och torktid på några dagar.

Pris

Ett överskåp går på 600 kr

Svårighetsgrad

Det är verkligen enkelt att snickra köksskåp, om du bara mäter och sågar noga.

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Köksskåp