Gör egna spegelluckor

Vill du ha en aning mer spännande köksluckor än de vanliga platta målade, kan du lätt tillverka spegelluckor.

Luckan ska vara 70 cm hög och 50 cm bred när den är klar, men hantverkaren lägger på lite. Luckan ska vara 70 cm hög och 50 cm bred när den är klar, men hantverkaren lägger på en centimeter i både höjd och bredd så att den kan sågas till när den ska passas in.

Han sågar längs en sågskena med hjälp av en sänksåg. Har du inte en sänksåg bör du hyra en, eftersom det inte blir helt räta snitt med vare sig handsågen eller med en sticksåg.

Det är viktigt att sågskenan läggs an mot den del av arbetsstycket som ska användas. Lägger man skenan på den del som ska sågas av kommer sågklingan att ta några millimeter för mycket. Luckan ska ha den ram kring mittspegeln. Här har vi valt en 10 cm bred ram hela vägen runt.

Och även här använder vi en 10 mm mdf-skiva. Vi har sågat till två bitar som nu läggs upp vid luckan. De ska vara lika långa som luckan, d.v.s. 71 cm, vilket markeras på de två bitarna.

Hantverkaren markerar samtidigt insidan av de båda listerna, så han ser hur långa de kortare listerna ska vara. Avståndet mäts upp och förs över. Med kap-geringssågen kapas bitarna till. Notera att båda bitarna sågas till samtidigt.

Därför är hantverkaren säker på att de är lika långa. När både de korta och långa bitarna är tillsågade läggs de upp på luckan för att kontrollera att allt stämmer med vartannat.

Det gör det, så nu slipas de korta bitarnas ändar, de längre bitarna slipas längs den kant som vänder in mot mitten. Därmed får ramen en fin, markerad sammanfogning i hörnen. Ramen limmas fast på luckan med vanligt trälim. Limmer stryks ut både längs kanterna och inne i mitten av varje ram-del.

När den första delen ligger rätt fixeras den med ett par tvingar. De andra tre delarna limmas och spänns fast på samma sätt. När limmet är torrt, efter omkring en timme, ska luckan sågas till så att den får rätt mått – 70 cm.

Nu är det en ganska enkel uppgift, eftersom hantverkaren redan från början gjorde luckan 1 cm för hög och 1 cm för bred.

Han avsätter nu två märken, 0,5 cm in på den ena delen av luckan. Genom att lägga an sågskenan i flukt med de två märkena är han säker på att få en helt rät kant.

På denna rensågade och helt räta kant lägger han nu an en vinkelhake, så att han enkelt kan markera och såga till rakt över även i den andra ledden. På det viset sågar han av 0,5 cm längs alla fyra kanterna och luckans slutmått blir 70x50 cm.

Finessen med att såga längs alla fyra kanterna är att du kan känna dig helt säker på att måtten bli korrekta och kanterna helt räta. Nu kan luckan målas i önskad färg, eller i två färger. En till ramen och en till spegeln.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Köksluckor och fronter