Rätta upp sneda luckor och fronter

Oavsett de gamla köksluckorna och lådfronterna har börjat hänga, eller om du har satt in nya, är det inte svårt att få dem i en rak linje, om du vet var du ska skruva.

Lådor

Lådor ska justeras innan du rätta till luckorna om du vill gå igenom hela köket. Då blir ditt arbete lättare.

LÅDAN SKA SITTA PLANT
Om lådorna inte kan skjutas in ordentligt eller om de sitter lite utanför skåpraden när de har stängts så kan du försöka justera lådans lutning. Det är möjligt på framför allt nyare lådor. Dra plastskyddet längre in på stången och dra åt justeringsskruven tills fronten ligger plant med skåpraden när du har stängt lådan.

FRAMSTYCKET FLYTTAS I SIDLED
Om det blir nödvändigt att flytta hela lådframstycket i sidled - och lådan är en av av de vanligaste under senare år (finns bl.a. på lådor från Ikea) - så börjar du med att ta losskåpan på sidan av låda. Dra sedan den främre skruven mot uret så flyttas lådan åt vänster. Dra du med uret flyttas lådframstycket åt höger.

SÄNK ELLER HÖJ FRAMSTYCKET
Om avståndet mellan de olika lådframstyckena inte är lika stort överallt eller ett om ett par lådor gnager mot varandra så kan du justeras lådframstycket. På några av de vanliga lådorna lossar du åt den bakre skruven bakom kåpan på lådsidan innan lådframstyckets läge justeras.

LYFT/SÄNK FRONTEN PÅ LÅDOR AV METALL

Om dina lådor inte hör bland de luxuösa och lådframstycket sitter fast med ett beslag som detta, så kan du lyfta och sänka det om du lossar den övre och drar åt den undre skruven.

Luckor

Börja justeringen med den mittersta köksluckan och se till att den sitter exakt i sitt mittläge. Fortsätt sedan utåt åt båda sidorna så får du lika stort mellanrum mellan dem.

SÄNK ELLER HÖJ KÖKSLUCKAN
De mycket vanliga gångjärnen från Blum justeras när de skruvar som håller gfast beslagen först har lossats. Dåkan luckan skjutas uppåt eller neråt. Kolla att den sitter lodrätt och rakt innan ett av gångjärnen dras fast. Kolla och justera även det andra gångjärne.

LUCKAN SKA SITTA PLANT
Om köksluckan gapar eller om den inte sitter plant med de andra när den har stängts så justerar du läget med den inre av skruvarna. Lossa skruven, skjut luckan framåt eller bakåt och dra åt skruven. Gör likadant på alla beslag.

LUCKAN FLYTTAS I SIDLED
Om köksluckan inte sitter plant med framkanten på skåpet när den har stängts eller om avståndet mellan luckorna inte är lika stort överallt, ska luckan justeras. Det göär du på de allra vanligaste gångjärnen genom att vrida på skruven närmast köksluclan. Dra den mot uret flyttas luckan åt höger, med uret dras den åt vänster.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Köksluckor och fronter