Två gamla golv intill varandra i det nya köket. Lösningen är ett klickgolv, som du lägger direkt ovanpå det gamla.

Två gamla golv intill varandra i det nya köket. Lösningen är ett klickgolv, som du lägger direkt ovanpå det gamla.

Skulle du råka ut för samma problem som här: två olika golvbeläggningar i samma rum, så kan du lägga nytt golv av linoleumplattor. Det är en bra lösning eftersom de kan läggas direkt ovanpå det gamla golvet. Lägg det som flytande golv, dvs. det ska inte limmas fast på underlaget. Resultatet blir ett nytt, läckert golv som skapar enhetlighet i rummet.

Innan du lägger ditt klickgolv

Men för att du ska kunna lägga nytt golv ovanpå det gamla är det viktigt att underlaget är plant och jämnt. Eventuella avvikelser får inte vara högre än 2 mm. Därefter ska du lägga ett stegljudsdämpande underlag och till sist själva golvbeläggningen. Här lägger vi ett klassiskt schackrutig t mönster diagonalt i rummet. Det kräver att klicklåsen skärs bor t på den ena sidan av plattorna och sedan läggs de en och en med lim. Det går snabbt och lätt. Plattorna är 30 x 30 cm, 10 mm tjocka inkl. ljuddämpande kork på undersidan och finns i 29 färger.

Ladda ned hela artikeln och se hur du gör.