Nytt köksgolv med klickplattor

En vägg har rivits och resultatet blev ett stort och härligt allrum. Men golvet utgör ett problem för det består av två olika beläggningar – på olika nivåer! Lösningen är ett klickgolv som läggs ovanpå de två golven. Här är en enkel metod med linoleum.

Intro

Skulle du råka ut för samma problem som här: två olika golvbeläggningar i samma rum, så kan du lägga nytt golv av linoleumplattor. Det är en bra lösning eftersom de kan läggas direkt ovanpå det gamla golvet. Lägg det som flytande golv, dvs. det ska inte limmas fast på underlaget. Resultatet blir ett nytt, läckert golv som skapar enhetlighet i rummet.

Innan du lägger ditt klickgolv

Men för att du ska kunna lägga nytt golv ovanpå det gamla är det viktigt att underlaget är plant och jämnt. Eventuella avvikelser får inte vara högre än 2 mm. Därefter ska du lägga ett stegljudsdämpande underlag och till sist själva golvbeläggningen. Här lägger vi ett klassiskt schackrutig t mönster diagonalt i rummet. Det kräver att klicklåsen skärs bor t på den ena sidan av plattorna och sedan läggs de en och en med lim. Det går snabbt och lätt. Plattorna är 30 x 30 cm, 10 mm tjocka inkl. ljuddämpande kork på undersidan och finns i 29 färger.

PROBLEM: Två olika beläggningar möts mitt i det nya, stora köket.

LÖSNING: Lägg ett nytt klickgolv ovanpå de två gamla så får du en stor enhetlig yta.

Instruktion

01
Förberedelser 7 Steg

Linoleumplattorna ska läggas som ett flytande golv vilket innebär att de läggs ovanpå den gamla golvbeläggningen, men utan att limmas fast på den. Men innan plattorna kan läggas är det viktigt att undersöka om undergolvet är fullständigt plant och utan svackor. Man kan dock acceptera avvikelser på upp till 2 mm. Vid större avvikelser ska toppar slipas ner och svackor fyllas med golvspackelmassa.

Här ska plattorna läggas på två olika beläggningar. Den ena består av klinker och eftersom de ligger på bottenplattan läggs först en fuktspärr, så att det inte tränger upp fukt. Därefter rullas stegljudsdämpande golvpapp ut.

1

Undersök om det gamla golvet är plant. Det gör du enklast med en 2 m lång rätskiva eller ett lika långt vattenpass. Flytta instrumentet över hela beläggningen. Markera där avvikelsen är större än 2 mm.

2

Alla nivåskillnader ska bort. Trägolvet är lite högre än klinkergolvet så övergången och en bit in på trägolvet slipas med bandslip med grovt slippapper. Om klinkern ligger för högt slipas den med diamantslipskål.

3

Foderlisterna kortas av för att de nya plattorna ska kunna skjutas in under dem. Det är lättast att använda en multimaskin, som förs på en platta, som ligger på dubbel golvpapp. Då kapas listerna precis så mycket som behövs.

4

Ta bort alla smyglister mellan socklarna och golvet. Lossa dem försiktigt med ett stämjärn och bryt därefter bort dem. Ta också bort ev. lister mellan tröskel och golv.

5

Om du lägger golv i ett kök bör du också ta bort socklarna under bänkskåpen - om det är möjligt. När de nya golvet har lagts kapas socklarna och sätts tillbaka på sina platser.

6

För att förhindra uppstigande fukt från plattan läggs en fuktspärr på klinkern. Men först ska hela golvet dammsugas noga. Fuktspärrens våder ska överlappa varandra minst 20 cm och tejpas.

7

Rulla ut golvpapp på hela golvet, men se till att det inte uppstår överlappning. Håll hellre 5 mm mellan våderna. Tejpa alla skarvar så att pappen ligger still. I stället för golvpapp kan du välja annan stegljudsdämpande underlag.

02
Lägg plattorna 11 Steg

Under läggningen blir det nödvändigt att såga bort klicklåset på den ena sidan av plattorna, dock med undantag av den första raden. Till denna är det viktigt att låsen bevaras för att du ska kunna klicka fast följande rader.

Det går snabbt och är mycket lätt att lägga plattorna när låsen på dem har sågats bort. Men du måste komma ihåg att limma alla de kanter där låsen har tagits bort. Annars kan det finnas risk att plattorna lossnar från varandra.

De sista plattorna längs sidorna läggs snabbast av alla eftersom låsen har tagits bort längs båda kanterna.

1

Platorna till den första raden ska ha klicklåsen bevarade. Klicka ihop en rad och lägg den längs det diagonala strecket. Kom ihåg att plattorna ska passa ihop med krysset som du har markerat på golvet.

2

Den yttersta plattan på varje sida av raden ska sågas så att den hamnar 5 mm från sockellisten. Klicklåsen ska sitta kvar på dessa plattor.

3

En ny rad plattor börjar med att du först kapar den yttersta så att den håller 5 mm till sockellisten. Därefter sågas låset av mot nästa platta och plattan kan nu vippas på plats.

4

Lägg en limsträng på den första plattans spont och klicka fast nästa platta i föregående rad. Den ska också sågas för att passa mot sockeln. Knacka ihop plattan med den föregående.

5

Lägg en hel platta på plats genom att luta den lite och sticka in klicksidan i föregående rad. Vricka plattan lite uppåt och neråt tills den sitter perfekt och tryck sedan ner den mot golvet.

6

Knacka ihop plattorna med en slagkloss för att få så tunna fogar som möjligt. Slå aldrig direkt på en platta - använd alltid slagkloss. Överflödigt lim torkas genast bort med en fuktig trasa.

7

Lägg alla plattor på den ena sidan av ditt diagonala streck. Fortsätt därefter på den andra sidan och lägg den andra hälften av golvet.

8

De sista plattorna lirkas på plats. Det går inte att knacka de sista plattorna på plats, så därför måste du pressa fast dem. Om du inte hyr eller köper en baksmälla kan du använda en kofot.

9

Glöm inte att hålla 5 mm avstånd till alla fasta hinder hela vägen runt golvet - också vid en ev. regel som underskåpen vilar på. Springan mellan regeln och plattorna kommer att döljas av skåpsockeln när den satts på plats.

10

Avslutningsvis sätts skåpsockel och smyglister på plats. Kapa skåpsockeln lite så att den inte vilar på golvet för då kan den suga till sig fukt när du tvättar golvet.

11

Nu har golvet lagts. Linoleum är lätt att hålla ren med dammsugaren. Då och då tvättas golvet med urvriden trasa och lämpligt tvättmedel.

Material

 • Linoleum, klickplattor, 30 x 30 cm (här Marmoleum från Forbo, kulörer: Barbados och Wine Barrel)
 • Tjock golvpapp
 • Fuktspärr (0,20 mm PE-folie)
 • Tejp
 • Plastbrickor, 5 mm tjocka
 • Parkettlim

Specialverktyg

 • Ev. multimaskin

Tips & Tricks

Börja på rätt sätt: med en provläggning

Det är viktigt att plattorna läggs så att du slipper småbitar av plattorna längs sidorna och därför krävs en provläggning. Då kommer du underfund med var du helst ska börja läggningen. Lägg först en rad tvärs över och mitt i rummet. Bestäm en krysspunkt och lägg sedan en rad på längden mitt i rummet genom krysspunkten. Från mittstrecket dras ett diagonalt streck 45° ut från strecket. Det är läggningslinjen.

 1. LÄGG TVÅ PLATTRADER vinkelrätt mot varandra mitt på golvet. Flytta raderna så att du slipper små bitar längs sidorna. Det ser snyggast ut om plattorna längs de två motstående sidorna är ungefär lika stora.
 1. DEN YTTERSTA PLATTAN läggs en bit över den näst sista plattan. Överlappningen talar om hur mycket de yttersta plattorna ska kapas. Är överlappningen 7 cm ska plattan kapas 7 cm.
 1. NÄR DU HAR BESTÄMT PLACERINGEN ritar du ett kryss mellan två plattor i den längsgående raden. Den ena av de två plattorna ska vara den som ligger exakt där de två raderna korsar varandra. Om plattorna har olika färger är det klokt att ange plattans färg i fältet.
 1. DRA ETT STRECK DIAGONALT GENOM KRYSSET. Lägg en 45-graders vinkel längs strecket så att du kan dra ett diagonalt streck från mittlinjen. Det är längs detta nya streck som de första raden läggs. Det går bra att använda en liten vinkel.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Köksgolv