Specialsnickra din köksbänk

Läs här hur det går till att anpassa en köksbänk i standardformat till ett gammalt kök med många rör och flera skeva vinklar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
300 kr/m

Intro

Det är ganska lätt att lägga en ny köksbänk på underskåp som står i en spikrak rad. Då ska man bara kapa bänkskivan till rätt längd. Men om det står ett stamrör i vägen och väggarna har flera skeva vinklar, så blir det genast besvärligare. Och har man ingen större erfarenhet av jobbet kan det verka hopplöst.

Men det behöver inte vara svårt. Häng med i artikeln så ser du vad du ska göra om du hamnar i den situationen att du ska montera en ny bänkskiva. En sak är formen på skivan, en annan hur du förvandlar en standardskiva till en spännande arbetsplats med halvblank svart yta. Infärgningen med svart oljelack kan göras på alla skivor, bara de slipas först.

Eftersom bänkskivan blir alldeles svart kan vi skapa i stort sett osynliga skarvar med hjälp av svart fogmassa. Den ger de olika delarna chans att arbeta lite när luftfuktigheten ökar resp. minskar. Det är därför en mycket bra lösning också i sommarstugor.

Instruktion

01
Förberedelser 5 Steg

Innan du skruvar loss den gamla köksbänken är det ett par saker du bör göra. Ta bort alla skåpdörrar och hyllor, så att du får plats att arbeta i de trånga underskåpen. Se dessutom till att stänga av vattnet till kökskranen.

Det gör du med de stoppventiler som sitter på väggen under kranen. Finns det inga stoppventiler, måste vattnet stängas av med huvudkranen. Det kan du göra om du bor i eget hus, annars måste du ringa efter en rörmokare, som kan montera stoppventiler. Du ska även koppla bort avloppet under diskbänken och sätta en spann under för att samla upp vattnet från vattenlåset.

1

Börja med att ta bort alla hyllor i skåpen under köksbänken. Vi föreslår att du dessutom tar bort dörrarna, för de sitter säkert också i vägen. Märk varje skåpdörr så att du vet var den ska sitta.

2

Bryt loss smyglisterna med kofot eller kasserat stämjärn. Men först skär du med vass hobbykniv längs ovankanten på listerna, så att du inte drar med dig tapeten när listerna tas bort.

3

Vrid loss diskbänken med kofot, stor skruvmejsel eller bräckjärn. Nu ser du tydligt om det har trängt in vatten under den och fått träet att ruttna.

4

Lossa alla skruvar som håller fast köksbänken. Kika noga efter i skåpen för köksbänken kan sitta fast med beslag och skruvar som har dragits in genom toppskivan på skåpen.

5

Lyft bort bänkskivan i lagom stora bitar. Såga sönder den med sticksåg så blir det lättare att lyfta bort den utan att skada väggarna. Men se upp så att du inte sågar sönder underskåpen.

02
Såga ut delarna 6 Steg

Om du har en köksbänk som denna med många vinklar, urtag, rör och andra hinder, så gäller det att hålla tungan rätt i munnen när du sågar ut delarna till din nya köksbänk.

Om du inte har sågat sönder den gamla bänken i för många bitar, så är den perfekt som mall för den nya.

Lägg den gamla bänken på den nya skivan och rita av konturerna. Delar som ska sågas bort kan markeras med kryss, så att du inte av misstag kasserar fel. Då vet du också var du kan borra hål för att få ner sticksågsbladet när du ska såga upp hål för diskbänken. Använd sticksåg i kurvor och cirkelsåg på raksträckor.

1

Rita av den gamla köksbänken på den nya skivan. Om bänkskivans form är besvärlig, kan du skriva på den gamla var du ska lägga till och dra ifrån för att få rätt mått och form på den nya.

2

Såga med sticksåg i strecken. Om du tycker att kanterna trasas sönder av sågbladet är det bättre att såga från undersidan. Det är svårt men öva på en spillbit. Ska skivan kapas används cirkelsåg.

3

Lägg den nya bänkskivan på underskåpen och bestäm var diskbänken ska placeras. Fäst bred maskeringstejp på skivan under diskbänkens kant och rita hela vägen runt diskbänken på tejpen.

4

Lägg bänkskivan på ett par bockar och dra ett nytt streck cirka 1 cm innanför ditt streck - hela vägen runt. Kontrollmät falsen runt diskbänken, för minst hälften av den ska vila på bänkskivan när du har sågat ut för den.

5

Såga i det innersta strecket med sticksåg. Tejpen gör att träet inte trasas sönder så mycket när du sågar. När du är klar och tar bort tejpen, tar du också bort det yttre strecket.

6

Såga ut för diskbänken i underskåpets toppskiva. Det behövs inte om du återanvänder den gamla diskbänken. Såga längs kanten på den nya skivan och använd långt sågblad.

03
Foga och skarva 6 Steg

De olika skivdelarna skarvas ihop med lameller (kex), som sticks in i spår (noter), som du har fräst i skivkanterna. Delarna hålls sedan ihop med lamellerna, fogmassa och en list, som skruvas fast över skarven på undersidan.

Innan du fogar med fogmassa ska du fästa maskeringstejp längs kanterna, så att du inte kladdar ner bänkskivan med fogmassan.

Fogarna fylls med fogmassa. Släta ut med en spackel och dra därefter bort maskeringstejpen. Eftersom fogmassan fäster på allt, är det klokt att ha en gammal tidning att lägga tejpremsorna på - om du inte lägger dem i en sopsäck.

1

Kontrollera att det är minst 5 mm luft hela vägen runt röret. Här markerar vi en skarv till nästa skivbit.

2

Fräs spår i skivkanterna. Det är lättare (och går mycket snabbare) att fräsa ett långt spår med lamellfräsen än att fräsa ett spår för varje lamell.

3

Stryk fogmassa på kanterna och i spåren och tryck in lamellerna i spåren. Men innan fogmassan läggs på, fäster du maskeringstejp längs varje kant för att slippa kladd.

4

Knacka ihop skivdelarna tills de är ett par millimeter från varandra. Här är det mycket viktigt att du håller en list mot skivkanten, så att du inte skadar kanten med hammaren.

5

Släta ut fogen med en spackel eller ett slött och kasserat stämjärn. Överflödig fogmassa trycks ut på tejpen, som ska tas bort så snart du är klar.

6

När fogmassan har härdat, slipar du bänkskivan och fogen med en excenterslip eller planslip. Slipa skivorna i nivå med korn 60 och välj finare slippapper (korn 150) för att finslipa skivorna tills de blir släta och jämna.

04
Montera lister 3 Steg

1

Lägg två strängar monteringslim på baksidan av smyglisterna. Lägg märke till den svarta tätningslisten, som vi satte under listerna för att det ska bli tätt mellan list och köksbänk.

2

Pressa listen mot både väggen och köksbänken på en gång. Det är inte nödvändigt att skruva eller spika om du använder monteringslim. Å andra sidan blir det svårt att ta bort listerna.

3

I utåtgående hörn tejpas listerna ihop, och du kan ev. dessutom pressa ner hörnet med något tungt. Skulle listen lossna, trycker du den på plats efter en timme, då limmet har satt sig.

05
Olja in bänkskivan 2 Steg

Förr i världen var det vanligt att man färgade bänkskivor svarta med laboratiore-bets, men den försvann från marknaden för den var giftig och inte lämplig där man handskas med matvaror.

Vi använder i stället en specialolja för köksbänkar från Woca (finns i Alcros färgbutiker). Den mättar bänkskivan och gör den svart utan att fälla ut giftiga ämnen. Oljelacken läggs lätt på med mjuk pensel eller lackrulle, men se upp så att du inte spiller på golvet, för den sugs snabbt in i trä.

1

Den svarta oljelacken läggs på flödigt med mjuk pensel eller lackrulle. Var extra noggrann längs kanterna, där du har sågat hål för diskbänken.

2

Fortsätt med hela köksbänken och lägg på lacken vått-i-vått, så att det inte blir synliga penseldrag.

TIPS: Skydda väggen, köksskåpen och golvet med plast innan du målar.

06
Diskbänken 4 Steg

Det finns en uppsjö av olika slags diskbänkar - några är vanliga och relativt billiga, medan andra är dyra och exklusiva. Om du väljer en av stål, porslin eller kompositmaterial är en smaksak, men du ska tänka på hygienen. Ju högre diskbänkens kant är, desto svårare är det att torka rent runt diskbänken. Visst är det elegant med en porslinsdiskbänk, men det samlas smuts runt kanterna!

När du har satt diskbänken på plats, monterat kran och avlopp och anslutit vattnet, kontrollerar du att allt är tätt. Sätt sedan tillbaka hyllorna och montera dörrarna på underskåpen.

1

Beroende på hur diskbänken ser ut kan du montera kranen och göra avloppsrören klara. Men vänta med att sätta diskbänken på plats tills oljelacken har härdat efter ett par dygn.

2

Lägg en sträng sanitetskitt på undersidan av kanten runt diskbänken. Om det redan sitter tätningslister längs kanten är det onödigt att täta ytterligare.

3

Tryck fast diskbänken i hålet i köksbänken. Dra åt skruvarna i beslagen på undersidan, så att diskbänken dras på plats och santitetskittet pressas ut.

4

Skrapa försiktigt bort överflödigt sanitetskitt med en smidig plastspackel. Anslut kranen till vattenrören och koppla ihop avloppsröret med vattenlåset. Kolla att rören är täta.

Material

27 x 600 mm stavlimmad bokskiva:
• Bänkskiva

Dessutom:
• Lamellkex
• Svart fogmassa/multilim, Sikaflex 11 FC
• Hyvlade lister, 15 x 44 mm
• Oljelack för köksbord, svart glans 10
• Tätningslister för fönster, svarta
• Smyglister, bok, 9 x 33 mm
• Monteringslim
• Diskbänk
• Sanitetskitt

Specialverktyg

• Lamellfräs

Tidsförbrukning

Cirka 2 dagar plus torktid

Pris

Räkna med 300 kr och uppåt per löpmeter bänkskiva inkl. svart oljelack.

Svårighetsgrad

Eftersom skivorna skarvas med fogmassa krävs inte superprecision vid sågning, men var ändå noggrann!

Ritning

Foga samman skivor med lameller

De två skivorna fogas samman med lameller (kex) och en list, som limmas och skruvas fast från undersidan. Fogmassan fungerar som lim och försluter fogen.

Foga samman skivor med lameller

Tips & Tricks

Så här gör du hål för ett rör

Hål för genomgående rör ska vara minst 10 mm större än rörets diameter, så att det blir 5 mm luft hela vägen runt röret.

Ett stort hål kan markeras med en kloss och en spik.

Såga i den ordningsföljd som vi har angett. Då har du koll på delarna medan sågen tar sig fram.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Köksbord