Byt bänkskiva i vinkelköket

En ny, läcker bänkskiva gör underverk och är ett billigt sätt att förnya köket på. Se här hur du skarvar bänkskivorna snyggt och sågar ut för en vask.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
5.000 kronor

Intro

Du måste inte riva ut hela köket för att få känslan av ett nytt kök. Du kommer riktigt långt bara genom att byta ut bänkskivan. Särskilt om du hade en billig, ljus laminatskiva och byter till en bänkskiva av mörkt trä. Effekten blir jättestor.

Den här bänkskivan är av nyatoh, men det finns många lika tåliga men billigare och mer tillgängliga träslag att välja mellan. Du kan t ex välja en ljus bänkskiva och betsa den mörk – det är oftast en billigare lösning. Dessutom har byggmarknader ofta utförsäljning av bänkskivor.

Principen för hur du mäter, sågar ut och efterbehandlar, är densamma oavsett vilket träslag du väljer

Du får steg-för-steg-beskrivningar med text och bilder till de olika arbetsmomenten:

 • Såga till skivorna och förbered för skarvbeslag
 • Såga ut för vask med sticksåg
 • Såga ut för vask med sänksåg
 • Montera bänkskivan

Instruktion

01
Kapa skivorna 7 Steg

Köksbänken här bildar ett L, så det krävs två bänkskivor. De ska kapas på längden med ett rakt snitt i den ena änden och ett diagonalt, 45-graders snitt i den andra änden, så att de kan fogas ihop i en snygg skarv i hörnet, där skivorna möter varandra.

För att få en helt tät och stark fog skarvas skivorna med två skarvbeslag för bänkskivor. På skivornas baksida borras ut med forstnerborr, så att det går att skruva i skruvarna i änden av beslagen. Det sågas också ut ett spår, så att det finns plats för stången som går på tvären mellan de två skivorna.

1

Mät hur långa bänkskivorna ska vara. Ritar du på tejp är det lättare att se markeringen. Lägg bänkskivan på ett par rejäla bockar, så att den ligger stadigt när du ska börja såga.

2

Lägg bänkskivorna på skåpstommarna så att du kan markera det diagonala snittet exakt. Markeringen ska gå från hörnet mot framkanten på bänkskivan som ligger an mot den som ligger ända in i hörnet.

3

Såga de diagonala snitten på bänkskivorna efter markeringarna på den blå tejpen. Här används sänksåg med styrskena. Det går även med cirkelsåg och skena. Använd skena, så att snittet blir helt rakt.

4

Lägg upp bänkskivorna och kolla så att snitten passar ihop. Är du nöjd kan du markera för skarvbeslagens placering på baksidan av bänkskivorna. Det ska vara två beslag.

5

Borra hål för skarvbeslagen med ett 35 mm forstnerborr, så att det finns plats att skruva fast beslagen. Hålen är här 20 mm djupa i den 26 mm tjocka bänkskivan och placeras ca 10 cm från fram- och bakkant.

6

Såga spår från hålet ut mot kanten, så att skarvbeslaget når över till den andra bänkskivan. Här har spåret gjorts med sänksågen, men du kan även göra spåret med t ex en handöverfräs.

7

Fräs ut i kanten på skivorna till lamellkex, platta träplugg, med en lamellfräs. Det ska vara plats till tre lamellkex i skarven, jämnt fördelade mellan de två skarvbeslagen.

02
Såga ut för vask 4 Steg

När du ska såga ut i bänkskivor för vask eller spishäll, är det jätteviktigt att du mäter helt exakt. Hellre ett för litet hål än ett för stort. Det senare är ett dyrt nöje, eftersom risken är att bänkskivan inte går att använda och du måste köpa en ny.

Till vissa vaskar/spishällar följer med en mät- och kapinstruktion. Om inte, så måste du själv mäta. Här visar vi hur du ska göra när vasken ska ligga på en kant och du sågar ut hålet med en sticksåg.

1

Lägg vasken upp-och-ner på bänkskivan och rita upp dess omkrets där den ska vara. Du måste se till att vasken placeras så att det finns plats för hela den mellan sidorna i underskåpet. Ta bort vasken när du har ritat upp omkretsen.

2

Rita ett nytt streck 1 cm från det första på insidan. Då får du 1 cm kant runt om som vasken kan vila på.

3

Borra hål i hörnen med ett 25 mm forstnerborr. Då finns det plats för sticksågens blad att komma ner och såga runt om längs den innersta markeringen.

4

Hörnen sågas till så att hålet blir helt exakt och du har tillräckligt med plats för att få vasken på plats. När du sågar i tejp är risken mindre för att träet fransas i kanten.

03
Såga ut hålet med en sänksåg 2 Steg

Du kan också såga hål i bänkskivan för vask eller spishäll med en sänksåg och styrskena.

Här måste du akta dig så att du inte sätter ner sågen utanför den invändiga markeringen för hålet.

Även här är det nödvändigt att såga ut hörnen. Det kan du göra antingen med en sticksåg eller med en fintandad handsåg.

1

Placera sänksågens styrskena så att den sågar längs den inre markeringen, som har ritats 1 cm från vaskens omkrets. Akta när du sänker sänksågen – klingan får inte gå utanför strecket.

2

Hörnen sågar du ut med en sticksåg, så att hålet får sin form och vasken kan sänkas ner.

04
Montering 8 Steg

Nu kan du montera bänkskivorna. Sätt först lamellkexen på plats i de utfrästa spåren och lägg sedan de två skivorna på skåpsstommarna. Stryk vattenfast lim på de diagonala snitten innan du trycker ihop skivorna ordentligt.

På undersidan sätts skarvbeslagen, som trycker ihop de två skivorna ännu mer, så att du får en stark fog som håller.

Innan du sätter köksvasken i bänkskivan ska du olja in bänkskivan med köksbänksolja. Oljan gör träet tåligt, så att bänkskivan håller länge och inte blir missfärgad.

1

Sätt i lamellkexen och stryk lim på ytorna på bänkskivornas diagonala snitt. Använd ett vattenfast trälim. Tryck nu ihop de två bänkskivorna ordentligt.

2

Sätt skarvbeslag på undersidan av bänkskivorna i de förborrade hålen och spåren. Skruva fast beslagen ordentligt, så att du får en helt tät skarv.

3

Torka bort överflödigt lim som nu pressas fram mellan bänkskivorna. Använd en fuktig trasa, och gör det direkt efter att du har spänt ihop skarvbeslagen ordentligt.

4

Olja in bänkskivan med köksbänksolja, så att den blir tåligare. Var speciellt noga med att olja in ändträet ordentligt i hålet vid vasken, eftersom ändträ suger extra.

5

Sätt vasken i hålet när köksbänksoljan har torkat lite - efter ett dygn är lagom.

6

Skruva fast vasken på undersidan med de beslag som sitter runt kanten på vasken. Se till att tätningen runt kanten sitter rätt, så att det inte kan rinna ner vatten mellan vask och bänkskiva.

7

Sätt eventuellt lister runt kanten till sist så att du får en snygg avslutning. De här listerna sågas till med en fintandad såg och limmas fast. Du kan också fästa listerna med dyckert, eller kanske räcker det med en silikonfog.

8

Det är en bra idé att olja in din bänkskiva regelbundet, så att den är tålig även framöver.

Material

 • 2 bänkskivor, 26 mm, här nyatoh
 • 2 skarvbeslag inklusive skruvar
 • Lamellkex
 • Trälim, vattenfast
 • Köksbänksolja

Specialverktyg

 • Cirkelsåg med styrskena
 • Forstnerborr, 25 och 35 mm
 • Lamellfräs

Tidsförbrukning

1 dag.

Pris

Ca 5.000 kronor.

Svårighetsgrad

Det är en del precisionsarbete när du sågar det diagonala snittet och borrar/sågar ut för skarvbeslag och fräser ut för lamellkex.

Video

Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tydlig markering på mörkt trä

Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Köksbord