Video
Lätt
Svår

Få tillgång till alla projekt

GÖR SÅ HÄR:

1. Stäm ut rektangulärt runt skadan

Här är det två hål efter ett par rör som gått genom den stavlimmade bänkskivan. Om skadan omfattar mer än en stav i bredd stämmer du ut med förskjutna kortändar så att stavmönstret kan bevaras.

2. Stäm bort så mycket trä att urtaget blir cirka 7 mm djupt

Använd ett vasst stämjärn – kanterna ska vara raka. TIPS: Hugg upp urtaget 1 mm kortare i bägge ändar och skär sedan rent med stämjärnet så att urtaget får korrekt längd.

3. Lagningsbiten sågas ut ur en träbit

som ska likna bänkskivan i färg så mycket som möjligt. Det bästa är om du har kvar en spillbit av bänkskivan från monteringen. Men stavarna varierar i färg så små skillnader har ingen betydelse.

4. Limma fast lagningsbiten i urtaget

Om det är en bänkskiva i köket så bör lagningen kunna tåla vatten och därför bör du i så fall välja ett snickarlim av utetyp eller ett pu-lim.

5. Lägg biten på plats och sätt lagningen under press

Det går inte alltid att spänna fast med skruvtving så då måste du vara påhittig. Du kan t.ex. sätta en list mellan överskåpet och bänken och låsa listen med två kilsågade träbitar.

6. Lappen slipas

ner plant med bänkskivan när limmet har härdat. Vill du ha en osynlig lagning slipar du hela bänkskivan med fint slippapper (korn 180-240). Därefter slipar du in oljan i träet och efter 20 min polerar du med torra trasor.

Med hjälp av ett stämjärn och en bit trä kan du trolla bort fula skador från en stavlimmad bänkskiva och efteråt syns inte lagningen. Träbiten ska vara lika bred som en stav. Är skadan bredare behövs två lagningsbitar vid sidan av varandra för att bevara stavmönstret.