Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Innan du blandar kakelfix och börjar sätta upp de nya kakelplattorna utanpå de gamla måste du förbereda arbetet. I annat fall kan du råka ut för problem.