Underlimmad diskho - lyx till lågpris

Allt som behövs är lite framåtanda, en handöverfräs, några frässkaft och en mall som ska ändras ett par gånger. Plus förstås en diskho och en bänkskiva. Sedan kan du själv underlimma diskhon på ett elegant sätt. Så här går det till.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.800 kronor

Intro

Låt oss genast erkänna att den billiga diskho som vi har köpt inte på något sätt är avsedd att underlimmas! Men den har en bred och plan kant precis som de betydligt dyrare diskbänkar och diskhoar, som man annars använder till underlimning. Men vi gör i alla fall ett försök och ambitionen är att få en minst lika elegant lösning som den du kan beställa av en köksleverantör. Vi ska underlimma diskhon, så att den sitter ett par millimeter under bänkskivans ovansida och med en nästan osynlig kant.

Men kökstillverkare använder CMT-styrda robotfräsar för att fräsa i bänkskivor av ädelträ så att de exklusiva diskhoarna kan underlimmas.

Vi har valt en av de billigaste diskhoarna som finns och vi underlimmar i en 26 mm stavlimmad bänksskiva av nya-toh köpt på rea.

Det är viktigt att diskhon har en alldeles plan kant. Visserligen är det alltid något veck eller en profil in- eller utvändigt på kanten, men vår diskho har en 30 mm bred kant varav 25 mm är absolut plan. Det ger en stor limyta, och det är den som är så viktig.

För att lyckas med ett projekt som detta måste man fräsa i omgångar och med tre olika fräsmallar. Och dem tillverkar vi själva. Det är därför en klar fördel att du är van att hantera en handö-verfräs. Skulle du känna dig lite rostig, kan du snabbt öva dig genom att följa en av våra fräskurser. Dem hittar du på vår webbplats och är du prenumerant, så kan du gratis ladda ner kurserna. Sök ”handöverfräs” på www.gds.se

Instruktion

01
Fräsmall 1 7 Steg

Arbetet börjar med att vi ska tillverka den första fräsmallen. Till den behöver vi en bit 12 mm mdf-skiva på 60 x 80 cm.

En kontrollmätning avslöjar att de utvändiga måtten på vår diskho är 40 x 54 cm och hörnen har rundats av. De är en kvartscirkel och radien i den är 75 mm. Kanten runt om är 30 mm bred.

För att räkna ut hur stort hål vi ska ha i vår första fräsmall börjar vi med att dra bort kantens bredd, dvs. 3 cm på alla sidor och därefter 3 cm i alla hörn. Det invändiga måttet är nu 34 x 48 cm och radien 45 mm.

Eftersom vi vill att man ska kunna se 6 mm av kanten när diskhon har monterats, ska detta mått också tas med. Det vill säga: det invändiga måttet (34 x 48 cm) plus 6 mm hela vägen runt om plus kopierringens tjocklek, som också är 6 mm. Mallen blir alltså 12 mm större på alla sidor än diskhons invändiga mått. Vi kan då konstatera att måtten ska vara: 36,4 x 50,4 cm och hörnradien 57 mm.

1

Kontrollera för säkerhets skull alla mått. Du kan inte lita på dem som anges på förpackningen. Storleken på den plana delen av kanten runt om diskhon är viktig. Ju större den är, desto större limyta har du att fästa diskhon med.

2

Markera de raka sidorna centrerade på mdf-skivan, som ska vara 12 mm tjock och 60 x 80 cm. Den svängda formen i hörnen ritas med passare. Radien är 57 mm. Noggrannhet är ett villkor för att lyckas med arbetet.

3

Borra ett hål på insidan av cirkeln så att du kan få ner ett sticksågsblad i det. Såga med fintandat blad längs streckets invändiga sida. Finjusteringen ordnas senare med hjälp av slippapper.

4

De två långsidorna och de två kortsidorna fräses med en notfräs och handöverfräsen ska föras längs en rätskiva eller sågskena. Fräsen ska stoppas precis innan den når fram till kurvan i hörnet.

5

Nu kan du lyfta bort den bit som har frästs och sågats fri. Men du ska inte kassera biten. Spara den till senare uppgifter, då den kan användas som underlag.

6

Putsa och slipa försiktigt tills du har fått perfekta kanter på mallen. Här är det viktigt att vara noggrann eftersom den första fräsningen ger dig den synliga delen av bänkskivans kanter. Även små ojämnheter registreras..

7

Vår diskho ska placeras 8 cm från bänkskivans framkant. Detta mått är viktigt att hålla även när bänkskivan vänds för senare fräsningar. Därför fäster vi en list som anhåll 8 cm från hålet med lim och skruvar.

02
Första fräsningen 4 Steg

Nu är mallen klar ch vi kan utföra den första fräsningen, som ska göra hål för diskhon i bänkskivan.

Fräsningen utförs endast från ovansidan eftersom det ger större precision än att fräsa också från undersidan. Men detta kräver förstås ett frässkaft som är extra långt. Vi använder en notfräs (Ø 12 mm) som har 50 mm lång egg. Sådana ingår aldrig i en frässats, så det frässkaf-tet måste köpas separat.

1

Kopierringen ska sticka ner under sulan på fräsen och kanten på ringen ska ligga an mot och följa mallens kant. Frässkaftet sticker ut genom kopierringen och avståndet från skaftfräsens kant till kopierringens utsida är här 6 mm.

2

Du ska inte igenom bänkskivan redan med första fräsningen. Tvärtom, du ska ta ett per millimter i sänder. Håll fräsen lodrätt och för den medurs längs mallen. Du kan ev. lägga en bit mdf under den fria delen på fräsen.

3

När du har fräst ett antal varv har du kommit igenom bänkskivan och den invändiga biten kan tas bort. Den första fräsningen har därmed avslutats.

4

Den frästa kanten runt om ska nu rundas av lätt. Det görs med kullagerstyrd avrundningsfräs. Vi använder ett frässkaft som har en radie på 4 mm. Kanten ska därefter slipas lätt med slippapper korn 120 och 180.

03
Fräsmall 2 2 Steg

Nu ska bänkskivan vändas och du ska fräsa en fals från undersidan, så att diskhon får en anläggningsyta. Du ska lämna 8 mm kvar av träet och det innebär att du ska fräsa bort 18 mm med tanke på att bänkskivan är 26 mm tjock.

Falsens kant ska vara lika bred som kanten på diskhon hela vägen runt - plus en extra millimeter luft.

Hålet i den mall som vi använder ska därför göras 26 mm större. Detta mått får vi eftersom kanten på diskhon är 25 mm och vi lägger till 1 mm. När du har sågat klart är mall 2 klar.

1

Sätt ett märke 26 mm in på den första mallen - hela vägen runt. Det kan du göra med blyerts som på bilden. Fräsningen blir inte synlig så noggrannheten är inte så viktig.

2

Såga nu bort remsan genom att föra sticksågen på utsidan av blyertsstrecket. Då kan du vara säker på att det blir lite mer luft runt diskhons kant. När du har sågat bort remsan är mall 2 klar.

04
Andra fräsningen 2 Steg

Med fräsmall 2 kan vi nu sätta igång med nästa fräsning. Och kom ihåg att du nu ska arbeta från undersidan. Tanken är ju att skapa en anläggningsyta för kanten på diskhon.

Det är viktigt att fräsmallen placeras korrekt i förhållande till den första fräsningen, och det är inte så svårt. Vi har ju redan monterat ett anhåll i form av en list längs framkanten.

Placera mallen och kontrollera att den ligger korrekt så du kan fräsa igen.

1

Falsen ska fräsas från undersidan och även nu fräses i flera omgångar. Ta bort högst 4-5 mm i sänder. Den bit som frästs bort från bänkskivan och en bit 12 mm mdf-skiva läggs i hålet för då blir lättare att hålla fräsen lodrätt.

2

Falsen har nu frästs 18 mm djup och den är en millimeter bredare än kanten på diskhon, alltså 25 mm + 1 mm = 26 mm. Träet är 8 mm tjockt i falsen.

05
Tredje fräsningen 4 Steg

Diskhon ska stöttas på alla fyra sidorna av hemgjorda lister. Dem tillverkar vi av 9 mm plywood som sågas i 45 mm breda remsor. Längden på stödlisterna anpassas efter avståndet mellan diskhons rundningar. Listerna ska gå in 25 mm under diskhon och de ska fräsas in 20 mm i bänkskivan till ett djup på 9 mm.

Vi använder samma kopierring och frässkaft, men fräsmall 2 ska dessutom förses med fyra urtag för stödlisterna. I varje list borras hål för tre 6 mm islagsmuttrar, som också knackas ner.

1

Hålen för islagsmuttrarna borras med centrum 12 mm från den ena sidan. Längs den andra sidan borrar du hål för de skruvar som ska användas för att fästa listen under bänkskivan.

2

Fräsmallen ska förses med 26 mm breda urtag så att du kan fräsa 20 mm breda hål för stödlisterna. Även nu ska du ju komma ihåg de 6 mm som kopierringen tar. När du är klar med alla fyra sidorna är mall 3 klar.

3

Med de fyra urtagen i mall 3 kan du nu fräsa plats på undersidan av bänkskivan för de fyra stödlisterna. Fräs endast 9 mm djupt så att stödlisterna hamnar plant med bänkskivans undersida.

4

Så här ser bänkskivans undersida nu ut. Fräsningen är nu klar och allt har förberetts för att diskhons ovankant ska kunna limmas fast på falsen A och för att stödlisterna ska kunna läggas i falsarna B.

06
Provmontering 5 Steg

Även om allt nu är klart för limning av diskhon, så är det klokt att göra en provmontering så att vi också kan maskera mycket noga med maskeringstejp.

Vi har tänkt att använda ett speciallim (eller fästmassa) som heter Tec-7, och det fästar på alla material. Massan är svart och vi vill inte ha lim på andra ytor än dem som ska limmas ihop. Limmet är smidigt, elastiskt och vattentätt. Det enda vi ska vara noga med är att lim-strängen inte någonstans bryts.

Det innebär att vi ska lägga på så mycket att limmet pressas ut när delarna trycks ihop. Därför gör vi en provmontering för att kunna maskera noga med tejp.

1

Diskhon läggs ner i falsen. För att fördela trycket använder vi bitar av färgrörpinnar. Utan dessa skulle skruvarna bara trycka på några få punkter men nu fördelas trycket på den plana kanten.

2

Stödlisterna läggs på plats i sina urtag och fästs tillfälligt med ett par 4 x 20 mm skruvar men utan lim.

3

Skruvarna dras åt lätt men ändå så mycket att kanten på diskhon ligger helt plant i falsen.

4

Täck över diskhons kanter med maskeringstejp som pressas in noga mot kanten mellan bänkskivan och diskhon. Folien på diskhon ska tas bort där du senare ska fördela lim.

5

Skär igenom tejpen mellan diskhons kant och kanden på bänkskivan med en supervass kniv (här en skalpell). Kolla att tejpen har delats och att den sitter fast ordentligt hela vägen runt.

07
Slutlig montering 4 Steg

När du har maskerat och skyddat både trä och diskho så att limmet inte fäster på andra ställen än det ska, så är det nu dags för slutlig montering.

Lägg en rätt bred och tjock limsträng på kanten av diskhon och plana ut den med spackel så att den blir minst 1 mm tjock. Därefter lägger du diskhon på plats i sin fals och rörpinnarna läggs ner som tryckfördelare på undersidan av kanten.

Stryk lim på stödlisterna och lägg dem i sina urtag och skruva fast dem.

När maskinskruvarna i stödlisterna dras åt trycks rörpinnarna mot kanten. När limmet pressas ut vet du att det är full kontakt mellan diskho och skivan.

Visst är det möjligt att underlimma en billig diskho i en bänkskiva som köpts på rea och få ett lyxigt resultat! Här är ju beviset.

1

Lägg på rikligt med lim på diskhons kant. Limmet är svart och syns inte så tydligt på en mörk bänkskiva som vår av nyatoh. Limmet finns även i en ljus variant för ljusa bänkskivor.

2

Limmet fördelas till ett plant skikt på minst 1 mm hela vägen runt kanten. Se till att limmet ligger ända ute vid tejpkanten. Lägg diskhon på plats och pressa ner den i falsen.

3

Lägg rörpinnen på plats igen. Stryk trälim på stödlisten eller urtaget och skruva fast stödlisten med 4 x 20 mm skruvar. Dra åt maskinskruvarna och kolla att diskhons kant trycker så hårt mot falsen att det pressas ut lim.

4

Limmet har nu pressats ut hela vägen runt som ett bevis på att det är full och tät kontakt i falsen. Limmet ska härda ett dygn innan du skär bort överflödigt lim och drar bort maskeringstejpen från kanterna.

Material

• Bänkskiva, 2,6 x 61 x 202 cm, nyatoh
• Diskho, 40 x 54 cm
• 12 mm mdf-skiva, 60 x 80 cm (mall)
• 21 x 21 mm list (anhåll), 90 cm

9 mm plywood:
• 2 stödlister till sidorna à 4,5 x 26 cm
• 2 stödlister fram och bak à 4,5 x 40 cm

Dessutom:
• 12 islagsmuttrar, 6 mm
• 12 maskinskruvar, 6 mm
• 12 skruvar, 4 x 20 mm
• 1 patron Tec7-lim, trälim, rörpinnar, maskeringstejp

Specialverktyg

• Handöverfräs
• Ø 24 mm kopierring
• Ø 12 mm notfräs (extra lång)
• Avrundningsfräs, radie 4 mm

Tidsförbrukning

Du kan bli klar på en dag, men du måste dessutom vänta på att limmet härdar.

Pris

600-1000 kr för en diskho. 900-1300 kr för en bänkskiva. Räkna sedan med att övrigt material kostar cirka 500 kr.

Svårighetsgrad

Om du är van att använda handöverfräs är jobbet medelsvårt. Är du ovan blir det något svårare.

Ritning

Första fräsningen (från ovansidan)

Genomskärning av den första fräsningen. Kopierringens diameter är 24 mm och frässkaftet är 12 mm.

Första fräsningen (från ovansidan)

Kanten rundas av efteråt med avrundningsfräs.

Fräsning 2 och 3 (från undersidan)

Andra fräsningen skapar en fals A, som diskhon limmas fast på.

Fräsning 2 och 3 (från undersidan)

Tredje fräsningen skapar fyra falsar B för stödlisterna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Diskho