Montera diskhon

Innan diskhon monteras i köksbänken är det viktigt att du stryker på sanitetssilikon med mögelskydd längs kanten.

Lägg på ett rejält lager längs hela kanten och använd en spatel för att jämna ut silikonet längs hela den ursågade kanten. Torka av överskjutande silikon och ge sedan bänkskivan en ordentlig omgång olja.

Det finns många olika typer av träolja och det brukar gå bra att använda vilken som. Ofta rekommenderar tillverkaren av bänkskivorna en särskild sort till det aktuella träslaget.

Medan skivan drar åt sig olja förbereds diskhon. Montera blandaren. Notera den träkloss hantverkaren monterat. Den hjälper till att fördela trycket från blandaren i den tunna plåten.

Därmed sitter blandaren fast bättre utan att röra sig det minsta. Innan diskhon läggs på plats lägger hantverkaren på en tjock sträng silikon längs hela kanten.

Det är i första hand för att hindra vatten från att rinna ner under diskhon, men också för att hjälpa till att hålla diskhon på plats i hålet. Tryck nu ner diskhon ordenligt innan du drar åt beslagen undertill. Nu är diskhon på plats och klar att använda.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Diskho