Så här bygger du en perfekt verktygstavla!

En ordentlig verktygstavla är kanske inte det mest spännande, men det är ett bra sätt att få ordning i verkstaden. Den här verktygstavlan är lätt att bygga, och den kan anpassas.

Verktygstavla: Verktygshållarna kan flyttas runt på tavlan och sättas upp och tas ner efter behov.

Verktygshållarna kan flyttas runt på tavlan och sättas upp och tas ner efter behov.

Verktygstavlan byggs av lister. Två lodräta lister på ömse sida bestämmer tavlans längd. Vi skruvar i totalt sju tvärgående lister mellan de två lodräta. Så kan vi montera verktygshållarna i sex rader.

Verktygshållarna består av en bit plowood som sätts in i en fräst fals i de tvärgående listerna. På plywoodbiten fästs en bit av bokträ, där plats för verktyget fräses ut eller borras.

Så här bygger du din egen verktygstavla!

1. Såga till träet. Med en cirkelsåg eller sänksåg med skenor sågar vi till 6 cm breda lister till de två lodräta och de sju vågräta listerna. Längden på listerna beror på hur stor du vill att din tavla ska vara.

2. Verktygshållarna mäts upp. Skruvmejslar, tänger och andra verktyg på tavlan ska placeras i hållarna som fästs på plywooden. Här är plywooden 6,5 mm tjock.

3. Fräs spår i de vågräta listerna för hållarna. Våra spår är 8 mm breda och 12 mm djupa. Vi använder en bordsfräs men en handöverfräs kan också användas.

4. Så är spåren frästa. Den översta listen har en 12 mm djup fals i ena sidan medan den nedersta listen av verktygstavlan får ett spår som är 13 mm djupt.

5. Förborra listerna. I vardera ände förborras två hål med ett 4 mm-borr. Ska du göra en tavla som är längre än två meter, behövs det också en lodrät stödlist i mitten.

6. De tvärgående listerna sätts upp. För att underlätta arbetet använder vi avståndsklossar som är 4 cm tjocka. Varje list får två 4,0 x 30 mm-skruvar i vardera ände.

7. Såga och borra ut för verktygen. Vi använder en sticksåg för att såga ut plats för stämjärnen i verktygshållarna.

8. Här hänger vi upp stämjärnen och skruvmejslarna. Det går att göra många verktygshållare. Längden och formen på hålen kan varieras, beroende på vilka och hur många verktyg du vill hänga upp.

9. Baksidan av plywood och verktygshållaren skruvas ihop. Vi förborrar med ett försänkningsborr och sätter ihop varje verktygshållare med två skruvar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Verkstad