Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Verktygstavla: Verktygshållarna kan flyttas runt på tavlan och sättas upp och tas ner efter behov.

Verktygshållarna kan flyttas runt på tavlan och sättas upp och tas ner efter behov.

Verktygstavlan byggs av lister. Två lodräta lister på ömse sida bestämmer tavlans längd. Vi skruvar i totalt sju tvärgående lister mellan de två lodräta. Så kan vi montera verktygshållarna i sex rader.

Verktygshållarna består av en bit plowood som sätts in i en fräst fals i de tvärgående listerna. På plywoodbiten fästs en bit av bokträ, där plats för verktyget fräses ut eller borras.

Verktygstavla: Bygg din egen verktygstavla.