Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

En sprutbox med utsugning löser två problem i verkstan. Boxen fångar upp färgpartiklar som annars skulle hamna överallt i verkstan, och kanske även i bostaden. Den kan också suga ut giftiga ångor från de lösningsmedel som finns i färgen, så att de inte finns i luften länge efter att du slutat måla och tagit av dig andningsskyddet.

Men en sprutbox har även nackdelar, framför allt en – den tar tämligen stor plats. Även när den inte används. Det problemet har vi löst genom att göraen sprutbox som kan fällas ihop. Den blir bara ett par centimeter tjock och kan lätt hängas upp på en vägg.