12 goda idéer - Ordning bland verktygen

En av våra hantverkare har en verkstad som man kan bli riktigt avundsjuk på. Där är det ordning och reda bland verktygen. Oavsett hur stor eller liten din verkstad är kan du hämta inspiration i hans verkstad. Följ med på ett besök och plocka till dig tips, lösningar och idéer.

Jann Wagner, som har arbetat för Gör Det Själv i många år, har en verkstad som gör de flesta gröna av avundsjuka. Verktygen har fasta platser och det finns smarta lösningar som kan användas i alla verkstäder - oavsett storleken.

Ledig plats under taket

När det är trångt i verkstan gäller det att tänka konstruktivt. Det är kanske så högt till tak att du kan sänka taket lite med ett antal reglar? Då kan du utnyttja utrymmet mellan reglarna. Du kan t.ex. fästa en del av dina verktyg på en skiva, som du sätter fast med gångjärn. Då fäller du bara ner skivan när du ska ha fatt i verktygen. Men fäst dem ordentligt på skivan så at de inte ramlar ner i huvudet på dig när du fäller ner skivan. Om det är möjligt kan du använda verktygshållare som är avsedda för verktygstavlor.

En mycket enkel lösning

Ett byggbeslag som detta kan fungera som en perfekt hållare för skruvmejslar, sylar och andra liknande verktyg. Det enda du ska göra är att borra upp hålen i den ena fliken till lagom dimension anpassad efter verktygen. Du ska naturligtvis inte använda idén till förvaring av vassa verktyg, för de skadas av metallen.

Fäll upp bordet mot väggen

Du sparar riktigt mycket plats i din verkstad om du kan fälla upp arbetsbordet mot väggen när det inte används. Det är en perfekt lösning i t.ex. ett garage. Backa ut bilen och fäll ner arbetsbordet och verkstan är klar. Sätt gärna verktygstavlor på väggen.

Maskinerna kan flyttas

De statonära maskinerna har skruvats fast på stabila skivor, som i sin tur monteras på arbetsbordet. I den list som sitter i framkanten av skivan finns ett hål för en maskinskruv (skruvögla). Den sticks in genom hålet och fästs i sargen på arbetsbordet i en inslagsmutter.

Sågarna tar ingen plats i verkstan

Du ska utnyttja utrymmen som du inte trodde fanns! Se här: fogsvansarna har placerats under den övre hyllan på ett ställe man normalt aldrig använder. En annan fördel är att risken för att man ska skära sig på sågtänderna är nästan obefi ntlig

Fäll ihop din verktygstavla

Eftersom det gäller att utnyttja alla utrymmen blir det rätt snabbt fullt på väggarna med hyllor, skåp och andra förvaringsmoduler. Var ska man då sätta verktygstavlan? Jo, den tillverkas som en låda innehållande en utfällbar verktygstavla. Vår modell består av ett antal skivor som kan få plats inuti lådan. Skivorna sitter ihop med varandra med pianogångjärn och man kan ha många skivor i ett skåp. Men tänk på vikten, för även om skivorna är rätt tunna så väger ju verktygen en hel del. Och vitsen med denna lösning är bland annat att man ska kunna ta med sig hela verktygstavlan.

Klaffen skyddar dina verktyg

Det är praktiskt att ha handverktygen lätt tillgängliga vid arbetsbordet. Men om du arbetar med maskiner som dammar en hel del, t.ex. slipmaskinerna, kan det gå ut över dina handverktyg. Det behövs ju inte mer än ett par minuter med kapsågen eller ett par slipningar med excenterslipen förrän det ligger sågspån och slipdamm överallt. Men dammet kommer aldrig in till dina handverktyg, för de skyddar du med bordsskivan på arbetsbordet. Denna består nämligen av två delar och den övre är en tunn skiva som du kan fälla upp. I uppfällt läge hålls den på plats av ett par magneter. Den undre bordsskivan används till alla grova jobb och det gör inget om du spiller lite färg på den eller om det kommer ett jack i den. När du arbetar med finare saker fäller du bara ner klaffen och får en ren skiva att arbeta på.

Utnyttja insidan av dörren

Skåpen i verkstan rymmer en hel del, och när man snabbt vill städa kan man bara stuva undan sakerna i skåpen. Men du kan få plats för flera saker om du också utnyttjar insidan av skåpsdörren. Ibland kräver det att du kortar av hyllplanen för att kunna stänga dörren.

Hållare för maskinerna

I stället för att fylla upp på dina hyllor med väskor som innehåller maskiner av olika slag, kan du packa upp maskinerna och montera handtag och tillbehör. Därefter gör du en hållare som den på teckningen, där maskinerna får sina fasta platser. Varje hål utformas nämligen efter respektive maskin.

Mäta snabbt utan tumstock

Om du limmar fast ett måttband längs framkanten på ditt arbetsbord så går det snabbt att kolla om arbetsstycket har rätt storlek – utan att behöva ta fram tumstocken. För att mätbandet inte ska slitas eller skadas kan du lackera det några gånger med klarlack.

En smart hållare för tvingarna

Om du inte har en ledig hylla eller ett rör att fästa dina tvingar på eller runt, kan du tillverka en liten hållare som denna. Hållaren består av en väggskiva och på den sitter två trekantiga skivor som tvingarna skjuts in på. Har du lust gör du två hållare så att du kan fäste de korta tvingarna på den ena och de långa på den andra.

De håller sig på mattan

Denna verktygshållare är en av de detaljer i verkstan som Jann Wagner är gladast för. Två lister förses med var sin remsa av en nylondörrmatta. När listerna skruvas ihop med ett par avståndsbitar och med mattorna vända inåt, så får du en perfekt hållare för skruvmejslar, tänger, pennor etc. Spetsen på skruvmejseln syns under hållaren.

Var rädd om verktygen

Jo bättre du sköter dina verktyg, desto längre håller de. Därför ska du förvara dina verktyg på rätt sätt.

  • FUKT ÄR EN FIENDE. Varken elektriska verktyg eller metallverktyg gillar fukt. Se därför till att ventilationen i verkstan är bra och att värmen kan cirkulera i hela rummet.
  • BATTERIER GILLAR KYLA. Även om det kanske verkar underligt, bör batterier förvaras kallt för att inte laddas ur. Lägg därför de sladdlösa verktygen där det är svalt.
  • SKYDDA STÄMJÄRNEN. Vassa stämjärn får inte ligga löst i en låda tillsammans med andra verktyg. För det första är risken stor att eggen fördärvas, och för det andra är risken stor att du skadar dig, när du ska ta upp ett verktyg ur lådan.
  • AKTA PRECISIONSVERKTYGEN. Vattenpass, skjutmått och andra precisionsverktyg bör inte ligga huller om buller med andra verktyg. Inred en särskild plats för dem och undvik att stöta dina vattenpass.
  • AVSKAFFA RÖRAN. Lägg inte alla dina borr i en plastlåda eller burk. De skadas snabbt både längs sidorna och i spetsen. Borr bör förvaras i särskilda hållare. Man bör överhuvud taget aldrig blanda verktyg i lådor. Risken är stor att verktygen slits onormalt snabbt, men det tar också lång tid att hitta rätt verktyg i röran.