Smart tvättstuga för kläder och händer

Med en tvättstuga på en kvadratmeter och ett smart tvättställ på en bänkskiva av vitt kakel skapar vi ett både elegant och praktiskt rum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
10 dagar
Pris
7.000 kronor

Intro

Vi har samlat tvättmaskin, tvättkorgar och torklinor (som klarar en hel maskin) i en nisch, så att det nya tvättstället utgör centrum i egen avdelning.

Det verkar nästan otroligt att man kan samla tvättmaskin, tvättkorgar, arbetsbänk och torklinor, som rymmer en hel maskin, på endast en kvadratmeter. Men det går, och det ser dessutom både smart och elegant ut.

Se själv hur den kompakta tvättstugan erbjuder plats att tvätta bådekläder och händer - det senare i ett nytt tvättställ som ställts på en bänk klädd med vitt kakel.

Förvandlingen av det gamla badrummet är total. Det beror också på att skåpen är borta, att golvet är nytt och att väggarna putsats.

Tvättstugan har nu fått två avdelningar, en för kläder och en för händer, men är fortfarande en harmonisk helhet.

Instruktion

01
Hela rummet ska tömmas 3 Steg

Tvättmaskinen, de gamla skåpen, bänkskivan med det infällda tvättstället - allt ska tas bort från rummet och alla rör och avlopp täpps till.

I samband med en renovering är det alltid klokt att passa på att fräscha upp väggar, tak och golv - eller förnya dem. Visst kan arbetet då verka oöverskådligt, men det är enkelt när man väl kommer igång. Vi lägger klinker på golvet och putsar väggarna.

1

Tvättmaskinen tas bort och rullas ut på en säckvagn. Det är höjden på maskinen som bestämmer var på väggen vi senare ska montera arbetsbänken.

2

Skåpen skruvas loss. Vi är förstås noga med att först koppla bort all ström så att sladdarna kan klippas av. Vi sågar hål där rören går igenom skåp och bänkskiva. Arbetet går faktiskt rätt snabbt undan.

3

Allt vatten stängs av och rören skruvas loss så att endast stoppventilerna sitter kvar. Finns det inga ventiler ber du en rörmokare montera sådana så att du själv kan montera den nya kranen.

02
Den nya väggen limmas fast 7 Steg

Där det tidigare längs hela ena väggen i badrummet fanns en lång bänk med infällt tvättställ, skåp och tvättmaskin, delar vi utrymmet med en mellanvägg.

Väggen bygger vi av en byggskiva från Wedi och den består av en skumkärna samt millimetertunn armerad puts på sidorna. Skivan är lätt men stark och kan monteras med skruvar och lim.

1

Wedi-skivorna sågas till med fogsvans eller sticksåg. Det går både snabbt och lätt, men efteråt kan fogsvansen inte användas till trä. Det armerade bruket fördärvar tänderna.

2

Vi sätter ihop två skivor till en större för att väggen då blir något bredare än djupet på tvättmaskinen, som är 68 cm. Sidorna limmas snabbt ihop med ett speciallim, som vi har köpt ihop med skivorna.

3

Skivkanten anpassas mot väggen. Vi börjar med att kila fast skivan tills den står lodrätt. Därefter håller vi en blyertspenna på en kloss som dras längs väggen medan pennan ritar formen.

4

Där väggen ska stå lägger vi limsträngar i sicksack på golv, vägg och tak. Vi har först markerat med penna var väggen ska stå. Då blir det lättare att fördela limmet.

5

Skivan trycks på plats i limmet. Vi försöker så noga som möjligt undvika att skivan drar ut limmet. Det är nämligen ett synnerligen effektivt lim.

6

Skivan låses fast med hjälp av kilar när vi har undersökt att den står lodrätt åt alla håll.

7

Fogen mot taket fylls upp med speciallimmet eftersom det även kan användas som fogmassa och tätningsmassa. Smart - för nu blir det också tätt mot taket.

03
Âven bänkskivan limmas fast 3 Steg

Bänkskivan under tvättstället byggs också upp av byggskivan från Wedi. För även om den är lätt så är den mycket stark. Den tål dessutom fukt för den kan överhuvud taget inte suga till sig fukt.

Normalt vill man fästa en bänkskiva med skruvar, men inte en byggskiva som denna. Vi låter den vila på ett par skruvar, men det är limmet som bär den. Skivan monteras lägre än den normala höjden på 85 cm efter tvättstället ska stå ovanpå.

1

En tjock sträng speciallim fördelas på väggen där bänkskivan ska sitta. Vi sågar till skivan för att passa mot skorstenen, och det går lätt.

2

Skivan trycks fast i limmet och pallas upp så att den inte kan glida ner medan limmet torkar. Skivan får ett svagt fall ner mot framkanten för att det inte ska samlas vatten på den närmast väggen.

3

Vägg och bänkskiva fixeras med en 100 mm lång skruv. Om skivan ska fästas på skruvfast underlag ska man också använda brickor. Men det behövs inte här - det räcker med grov tejp.

04
Väggen putsas och målas 8 Steg

Den speciella byggskivan är gjord för att kläs med kakel eller putsas. Vi har tänkt att sätta kakel vid tvättstället där man stänker en del. Resten av skivorna ska putsas.

Vi börjar med att putsa och eftersom skivorna är armerade endast på fram-och baksida, så armerar vid kortändar och sidor med glasfibernät. Men först har vi strukit skivorna med primer och ett tunt skikt kakelfix.

1

Skivorna primas noga och sedan tar vi en paus på ett par timmar innan vi kan lägga på ett fint skikt kakelfix. En sådan fästmassa är smidig, finkornig och mycket seg.

2

Framkanten och de utvändiga hörnen förstärks med armeringsnät av glasfiber som pressas ner i kakelfixet. Nätet köps i remsor ihop med skivorna. Vi börjar med framkanten.

3

Armeringsremsorna viks runt kanten, slätas ut mycket noga och täcks sedan med ett nytt skikt kakelfix. Det får sedan lov att härda ett dygn.

4

Putsbruket dras ut på väggen och på de omgivande väggarna som förr var klädda med kakel. De kaklade ytorna har också primats och försetts med ett tunt skikt kakelfix.

5

Bruket jämnas till (det filtputsas) när det har blivit fingertorrt. Bruket är mycket finkornigt och kan läggas på i så tunna skikt som 1 mm.

6

Den torra putsade ytan grundas några dagar senare med en primer. Då mättas väggarna så att de inte suger till sig vattnet i färgen och den gör det lättare att få ett snyggt resultat.

7

Väggen målas följande dag med en specialfärg avsedd för våtrum. Även om vi har grundat putsen med primer, så krävs det två eller tre strykningar för att få en slät yta som är lätt att hålla ren och snygg.

8

Genom att först grunda med primer och sedan stryka med kakelfix blir det lättare att putsa skivorna.

05
Kaklet limmas på bänkskivan 3 Steg

På bänkskivan och väggarna runt den sätter vi stora vita kakelplattor (33 x 45 cm). Med så stora plattor är det viktigt att räkna ut var och hur de ska placeras för att vi ska slippa skära i dem. Eftersom skorstenen går in i ena hörnet på bänkskivan försöker vi pussla för att utnyttja storleken på plattorna.

Plattorna skärs i 45 graders vinkel längs framkanten för att vi ska få en så diskret fog som möjligt.

1

Kakelplattorna skärs med en stor maskin. Den har vi hyrt för den är snabb och skär med stor precision. Varje spår skärs i omgångar - den första går bara igenom glasyren.

2

Plattorna läggs i kakelfix med 3 mm fog. För att vara säkra på att plattorna ska fästa använder vi en 10 mm tandspackel. Fixet kan läggas på både platta och bänk.

3

Plattorna justeras i det ganska tjocka kakelfixet så att de ligger på samma nivå och med lätt fall mot framkanten på bänken.

06
Kaklet limmas på framkanten 6 Steg

De plattor som ska sitta på framkanten av bänken skärs också i 45 grader längs den kant som ska sitta uppåt och möta kaklet på ovansidan av bänken. Plattorna skärs lite högre än kanten för att vi ska få en fin fog mellan de lodräta och vågräta plattorna.

Det är rätt krävande att skära och placera plattorna exakt så det krävs övning.

1

Det går rätt lätt att geringssåga ena kanten på de plattor som ska sitta på framkanten och de som ligger längst ut på bänken. Det är viktigt att ta det lugnt för att vi ska få en fin kant.

2

Kanten rundas av lätt med fint slippapper. Det är nödvändigt för efter att vi har skurit plattorna är kanten mycket vass.

3

Plattorna sätts på framkanten av bänken. Här lägger vi fixet på baksidan av plattorna för att slippa spill och kladd. För att få en 3 mm fog upptill sätt kantplattorna 2 mm lägre än bänkskivan.

4

Kakelplattorna på framkanten fixeras med tejpremsor medan kakelfixet härdar och det gäller att fästa tejpen försiktigt så att plattorna inte ändrar läge.

5

Vinkeln kollas noga medan vi ser till att de två kakelkanterna sitter lika långt från spetsen i vinkeln. Då blir fogen mellan plattorna 45 grader.

6

Väggarna runt bänkskivan ska också kläs med kakel och för att få fogarna på rak linje ritar vi fogar på väggarna i förlängning av dem på bänkskivan. Då blir det lätt att sätta kakel på väggarna.

07
Tvättställ och kran monteras 3 Steg

Orsaken till att vi har kaklat bänken och placerat den cirka 15 cm under normalhöjd är att vi har skaffat ett speciellt tvättställ, och det ska stå på bänken i stället för att monteras nersänkt i den som vanliga tvättställ.

Det är lätt att montera tvättstället: vi ska bara borra hål i bänken för avlopp och för kran. När avloppet och kranen har spänts fast så är det klart.

1

Vi finner en placering för tvättstället och markerar var avloppet ska vara. Vi har placerat tvättstället så att avloppet kommer mitt i en fog mellan två plattor.

2

Hålen för avlopp och kran borras med 50 mm och 30 mm hålsåg. Vi använder en vattenkyld hålsåg med diamantbeläggning.

3

Tvättställ och kran spänns fast från undersidan av bänken. Eftersom skivan är så tjock (6 cm) var det nödvändigt att fräsa bort lite av baksidan. Men det gick lätt.

08
Torkställning av ramar 8 Steg

I nischen med tvättmaskinen inreder vi en plats för tvättmaskinen och torklinor samt en liten arbetsbänk.

Vi håller ner kostnaden genom att använda teakbrädor som sågas till lister. Men kvaliteten är i topp. Listerna görs 21 x 21 mm med hjälp av cirkelsåg.

Torklinorna spänns fast i ramar som i sin tur vilar på lister som skruvas och limmas på väggen.

1

Listerna till torkställningen sågar vi av gamla brädor från verkstan. Det tar ett par timmar att såga ut listerna som efteråt körs genom en plan-och rikthyvel.

2

Hålen för torklinan markeras på var 5:e cm på de två kortändarna A. Det första strecket sätts 3 cm från kortänden. Det blir lite trångt att få upp tvätt på de yttersta linorna men det gör inget.

3

Hålens placering längs listens mittlinje finner vi med ögonmått. Det går snabbare och blir mer exakt än att använda linjal.

4

Hålen borras och ett spår sågas för linorna, så att de får plats att vända mellan listerna A och väggen. Hålen borras med 4 mm borr.

5

Samtliga kanter fasas av med en liten handhyvel för att de inte ska vara för vassa. Det lönar sig knappast att fram handöverfräsen för ett drag med hyveln räcker ju.

6

Sidorna på listerna slipas lätt. Det är kanske lite onödigt eftersom listerna har hyvlats men träet känns så lent och fint efter slipning med excenterslip, korn 180.

7

Ramen limmas och skruvas ihop och linan sträcks. Vi slår en knut på linan så att vi senare kan sträcka den. Vi förborrar för skruvarna i kortändarna A med 4 mm borr.

8

Bärlisterna C limmas och skruvas fast på väggarna när vi har fasat av framkanten på listerna. Den övre listen kan ev. kompletteras med en list till så att ramen kan dra ut när tvätten hängs upp.

09
Arbetsbord av smala lister 7 Steg

Arbetsbordet ovanför tvättmaskinen är praktiskt eftersom man får en plats att sortera smutstvätt, att vika ihop ren tvätt etc. Det tillverkas av lister på samma sätt som den lilla hyllan vid sidan av tvättmaskinen.

Vi använder även nu 21 x 21 mm teaklister med luftspalt emellan, vilket gör att ev. fukt under arbetsbordet vädras bort. En tvärgående regel mitt under bordet förstärker av konstruktionen.

1

Alla lister till bordet görs klara. De sågas till rätt längd, den vassa kanten fasas med handhyveln och sidorna slipas släta med korn 180.

2

De långa listerna E till arbetsbordet spänns fast på vår arbetsbänk så att kortändarna ligger i rak linje.

3

Spåren för de kortare stödlisterna D sågas 7 mm djupa i de långa listerna. Sidorna sågas mycket noga ch sedan kör vi fram och tillbaka några gånger med cirkelsågen.

4

Spåren rensas med stämjärn så att vi får en plan botten. Arbetet tar oss cirka en timme, och kunde kanske ha gått snabbare om vi använt handöverfräs.

5

Tvärlisterna D limmas och skruvas fast på de långa listerna E med 4 x 30 mm skruvar i förborrade hål. Först skruvas de två yttersta listerna på tvärlisterna och hela ramen justeras vinkeltätt.

6

Den sista tvärlisten D skruvas fast mitt under bordsskivan. Listerna har redan fördelats och hålen har försänkts en smula, så skruvarna försvinner snabbt på plats.

7

Hyllan läggs på en bärlist på väggen medan arbetsbordet vilar på två bärlister. Den fria änden av hyllan vilar på en ram av lister.

Material

• Skivor, 610 lim och 12,5 cm armeringsband (Wedi)
• 6 x 100 mm träskruvar
• Primer
• Kakelfix
• Putsbruk (DuraPuds 703 från Alfix)
• Våtrumsfärg
• 35 x 45 cm kakel och kakelfogmassa
• Akrylfogmassa och silikonfogmassa
• Tvättställ (Eico Cono 8010, med bottenventil)
• Kran
• Diverse VVS-delar
• 21 x 21 mm trälister, teak
• 4 x 50 mm skruvar
• 3 mm torklina

Specialverktyg
• 30 och 50 mm kakelborr
• Fogsnöre/avståndsbrickor
• 10 mm tandspackel
• Fogbalja med tillbehör
• Stor kakelskärare (kan hyras)

Tidsförbrukning

8-10 arbetsdagar plus en hel del torktid under arbetet.

Pris

Cirka 7000 kr.

Svårighetsgrad

Ett projekt för de erfarna eftersom det omfattar putsning, kakelsättning och finsnickarjobb.

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

3 olika slags fogar

När kakelplattorna har satts och lagts på plats är det dags att foga, dels mellan dem, dels mellan bänk och vägg. Det kräver faktiskt tre olika slags fogtyper, men det är inga problem för alla leverantörer har ett brett sortiment.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tvättstuga