Mera plats i tvättrummet

Hallen finns i ena änden. I den andra trängs ett litet tvättrum med ett städskåp och en klädhylla. Det är högt till tak så det finns plats för ett par överskåp. Och med en ny vägg och en dörr döljer man röran.

Intro

Familjen har tröttnat på det lilla tvättrummet. Där finns både tvättmaskin och torktumlare men ingen plats för tvättmedel. Golvytan är begränsad och dammsugaren plus städhinkar stjäl värdefull plats. Och hatthyllan är ofta full av kläder vilket resulterar i att en del hamnar på golvet. Inte nog med det: i andra änden av rummet finns ytterdörren och man vill helst inte släppa in gäster i detta rum…

Lösningen är att mura upp en vägg på den ena sidan av maskinerna och att sätta skåp ovanför dem och på andra sidan väggen. Väggen muras snabbt och lätt av lättbetongblock och när väggen är på plats fungerar den som stöd för de två stora skåpen upptill. Dessa har gemensam botten och den fästs med skruvar i sidorväggarna men det är den nya mellanväggen som bär mest.

Överskåpen har försetts med skjutdörrar. Det är mest praktiskt till skåp som sitter så högt att du måste använda trappstege eller pall för att kunna ta ut eller lägga in saker i skåpen. Skjutdörrarna har måttbeställts hos en köksleverantör. Det kan du också göra eller snickra egna. Det kan vara tämligen dyrt att beställa skjutdörrar och skenor så kolla priserna hos flera leverantörer eller snickra dörrarna själv.
Vid sidan av maskinerna görs en liten städskrubb med massvis av hyllplats.

Instruktion

01
Vägg av multiplattor 10 Steg

Vid sidan av tvättmaskin och torktumlare uppförs en ny mellanvägg som sticker ut 70 cm från den bakre väggen. Väggen placeras 72 cm från den ena fasta väggen och görs 214 cm hög så att den kommer i nivå med ovankanten på dörröppningarna i rummet.

Väggen uppförs av 10 cm tjocka multiplattor i standardstorleken 40 x 60 cm och det innebär att man antingen sågar av 10 cm från en 40 cm platta och sätter två i bredd eller sågar upp en 60 cm platta i 10 cm breda remsor som fästs på de 60 cm breda plattorna. Sågandet klaras lätt med en specialsåg för lättbetong eller också får du offra en fogsvans.

Lättbetongplattorna staplas på varandra med lim mellan varje platta. När väggen är klar stryks den med en spädd blandning av limmet som filtputsas. Då skapas en yta som påminner om övriga väggar och ytan kan sedan lätt målas.

1

Markera väggens placering. Utrymmet för maskinerna skall vara 70 cm djupt och 72 cm brett och därefter drar vi streck på golvet. Vi mäter och markerar också på den bakre väggen för då blir det lättare att stapla multiplattorna lodrätt.

2

Multiplattor är av lättbetong och sågas lätt med specialsåg men det går även med en vanlig fogsvans. Plattorna är inte armerade och därför kan du såga i vilken riktning som helst. Vi sågar först upp sex stycken 10 cm breda remsor.

3

Kramlor som håller fast plattorna skruvas fast på den bakre väggen i höjd med varannan rad plattor. Markera placeringen av kramlorna och borra hål för skruvarna innan du limmar fast den första multiplattan.

4

Fukta multiplattorna med vatten innan du lägger på limmet. Vattnet gör att plattan inte suger ut all fukt ur limmet. Följ tillverkarens anvisning när du blandar limmet. Du har nytta av en färgblandare i borrmaskinen.

5

Limma ihop plattorna med varandra. Limmet läggs på med murslev men skall fördelas med en specialslev som är försedd med tänder. Bredden på sleven är anpassad efter den bredd multiplattan har.

6

Justera plattorna med gummihammare. Det är viktigt att den första plattan står lodrätt och att ovankanten på den är vågrät. Kolla alla sidor med vattenpass. Checka också att väggen är så lång som den skall vara.

7

Kramlorna som borrats in i väggen täcks med lim som läggs på med slev och jämnas till med specialslev. När det är gjort kan du ställa nästa platta ovanpå. Det räcker att limma endast den ena av de sidor som limmas ihop.

8

Kolla hela tiden väggen med vattenpass och rätta till den med gummihammare. Limmet härdar nämligen inte så fort som du hinner stapla plattor på höjden. Slå lätt med gummihammaren så att inte väggen blir skev. När sista plattan lagts kollas hela väggen igen.

9

Ytbehandla väggen efter ett dygn. Här använder vi det lim vi använde att mura med fast vi spär det lite mera. Limmet dras ut med stålspackel i ett millimetertunt skikt så att ytan precis täcks. Låt limmet torka cirka en kvart.

10

Putsa väggen med fuktig skumputsbräda så att ytan blir slät. Var försiktig vid kanterna. Du kan ev. göra som vi - runda av framkanterna lite genom att dra limmet runt hörnen. Man kan också fasa av hörnen med rasp eller surformhyvel innan väggen limstryks.

02
Överskåp med skjutdörrar 8 Steg

Ovanpå tvättmaskin och torktumlare finns ett stort skåp och det har vi försett med skjutdörrar. Två av sidorna är rummets väggar och den tredje gör vi av en mdf-skiva. Bottnen är 70 cm djup och 175 cm bred och det är 70 cm från bottnen till taket.

Hyllan monteras utan synliga beslag och det beror på att den har dubbel botten. Längs sidorna i denna botten finns reglar och de har fästs i väggarna. Själva hyllan skjuts sedan in över reglarna som döljs fullständigt. Väggen vid sidan av tvättmaskin och torktumlare fungerar som stöd mitt under hyllan.

Vägglisterna (J, H, K, L och M) som bär hyllan har sågats till av 21 x 33 mm hyvlat trä. De övriga listerna i hyllan (C, D och E) placeras högst 30 cm från varandra och har till uppgift att ge hyllan stadga. Kantlisternas dras in lite.

1

Den färdiga hyllan läggs löst på den nya väggen och justeras in vågrätt. Dra sedan streck längs hyllans undre sida på väggarna runt om. Hur hyllan är konstruerad framgår av ritningen på nästa sida.

2

Vägglisterna fästs på väggen med 5 x 60 mm skruvar och pluggar. Tänk på att bärlisten skall placeras 6 mm ovanför det streck du har markerat på väggarna. Kolla hela tiden med vattenpass att listerna hamnar rätt.

3

Hyllan skjuts på plats runt vägglisterna. Skulle inte hyllan sluta helt tätt kan du dölja skarvarna med akrylfogmassa. Passa på att måla hela hyllan innan du sätter upp den. Skador kan alltid reparationsmålas efteråt.

4

Här sätts en stödlist (N) för skjutdörrarna. Eftersom detta tak inte är helt vågrätt och för att skjutdörrar kräver precision var det tvunget med denna stödlist. Listen placeras så att framkanten på den är i rak linje med framkanten på hyllan.

VIKTIGT! Ta bort ev. skugglister så att skjutdörrarna kommer ut till väggen.

5

Toppskenan till skjutdörrarna kapas så att den passar i längd. Fortsätt sedan med bottenskenan. Eftersom de är av metall sågar du med bågfil.

6

Toppskenan fästs i stödlisten så att den sitter vågrätt och rakt ovanför hyllans yttre kant. Skenan fästs i de förborrade hålen med de skruvar som medföljer. Väljer du en egen lösning borrar du hål för skruvarna.

7

Bottenskenan fästs på hyllan. Skenan dras här in cirka 2 cm från kanten på hyllan. Köper du ett färdigt paket följer du förstås den medföljande monteringsanvisningen.

8

Skjutdörrarna lyfts på plats i skenorna och du börjar alltid med toppskenan innan du försiktigt släpper ner dörren i den undre skenan.

VIKTIGT! Den bakre dörren sätt på plats först. Rullarna till skjutdörrarnakan justeras.

03
Hyllinredning i skrubben 3 Steg

Utrymmet under skåpet är delat av den uppförda väggen. På ena sidan finns tvättmaskinen och på den andra sidan inreds en liten städskrubb med bland annat en hylla med flera hyllplan.

Ena sidan av denna hylla fungerar också som dörrkarm för den dörr som monteras vid sidan av tvättmaskinen. Man kan ev. montera en dörr framför tvättmaskinen. Ett alternativ är att även här använda skjutdörrar.

Hyllan görs av 19 mm mdf-skiva som även används till dörren. Hyllplanen (C) fästs med lim och två 4 x 45 mm skruvar i sidorna (A och B). I varje hyllplan sågas ett urtag på 22 x 22 mm för en stående list (F) som limmas och spikas fast. Hyllan avslutas med en täcklist (D) på 7 x 214 cm av mdf-skiva och i denna fästs de tre gångjärnen som håller fast dörren. Gångjärnen är av typ snap-on som är de mest använda för montering av skåpsdörrar i kök.

Läs och följ monteringsanvisningen för de valda gångjärnen. Du skall bl.a. borra hål på insidan av dörren. Det brukar medfölja en borrmall.

1

När hyllan är klar skjuts den på plats och fästs i väggen med ett par skarvjärn och skruvar.

TIPS! Om det sitter sockel på väggen måste du göra urtag i hyllan för sockeln.

2

Anslagslister sätts fast under överskåpet och på sidan av den nya mellanväggen. Listerna placeras kant i kant med täcklisten (D) och förhindrar dörren att fortsätta in i skrubben.

3

Gångjärnens ena del trycks fast i de hål som du borrar i dörren och låses sedan med skruvar. Den färdigmålade dörren hakas fast med hjälp av gångjärnen och justeras sedan så att den hänger rakt. Avsluta med att skruva fast ett handtag på utsidan av dörren.

Material

TILL VÄGGEN

• Multiplattor, 7 st à 60 x 40 x 10 cm
• Alfix kakellim
• Kramlor, 5 st

Dessutom:
• Armering
• Väggfärg, glans 20

VERKTYG

• Lättbetongsåg
• Blandare till borrmaskin
• Murslev
• Limslev (H+H)
• Putsbräda
• Stålspackel
• Vattenpass
• Ev. plastkilar

TILL ÖVERSKÅPEN

6 mm mdf-skiva:
• 2 skivor (A) à 70 x 175 cm
• 1 skiva (B), 38,4 x 70 cm

22 x 33 mm hyvlad furu till hyllan:
• 1 list (C) • 1 list (D) • 6 lister (E)
• 1 list (F) • 1 list (G)

22 x 33 mm hyvlad furu till vägglister:
• 1 list (H) • 1 list (J) • 1 list (K)
• 1 list (L) • 1 list (M)

22 x 95 mm hyvlad furu:
• 1 stödlist i tak (N)

8 x 70 mm hyvlad furu:
• 1 täcklist (P) – hyvlas till önskad bredd

Dessutom:
• Trälim
• 1,0 x 25 mm dyckertar
• 5 x 60 mm skruvar
• Grundfärg och väggfärg, glans 20

Skjutdörrar köpt som paket:
• 2 dörrar inkl. skenor, rullar och skruvar

TILL HYLLINREDNING

19 mm mdf-skiva:
• 1 sida (A), 25 x 174 cm
• 1 sida (B), 25 x 214 cm
• 5 hyllplan (C) à 25 x 27,2 cm
• 1 täcklist (D), 7 x 214 cm
• 1 dörr (E), 72 x 211 cm

22 x 22 mm hyvlad list:
• 1 förstärkningslist (F), 214 cm

22 x 33 mm hyvlad furu:
• 1 anslagslist på väggen
• 1 anslagslist under överskåpet

Dessutom:
• 3 snap-on-gångjärn (skåpgångjärn),
3 skarvjärn, 1 handtag
• Lim, skruvar, ev. pluggar och färg

Pris

5.000 Kronor

Ritning

Skjutdörrarna har köpts färdiga och monteras i de skenor som hör till. Om det är nödvändigt med en stödlist i taket eller ej måste du själv kolla.

Hyllskivorna sticker 25 mm utanför de yttre listerna i stommen bortsett från i framkant.

Hyllan har dubbel botten av två likadana mdf-skivor (A), 6 mm tjocka. De limmas och skruvas fast på en stomme av 22 x 33 mm hyvlade lister.

I den ena sidan av varje hyllplan sågas ett urtag på minst 22 x 22 mm så att du kan fästa förstärkningslisten (F) med lim och skruvar på sidan (B). Till sist monteras täcklisten (D) som du fäster gångjärnen på.

De nedre 40 cm i den ena sidan av hyllan har tagits bort för att komma åt en inspektionslucka. Din hylla anpassas förstås efter utrymmet hos dig och skall du inte fästa en dörr på den behöver den inte förstärkas i sidan.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tvättstuga