Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

En praktisk och snygg tvättstuga

Skriv ut Spara artikel

Genom att sätta upp hyllor och snickra ett skåp av lister och mdf vid sidan av tvättmaskinen och torktumlaren skapar vi en elegant tvättstuga där allt har sina fasta platser.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.500 kronor

Intro

Den flitigt använda tvättstugan i källaren är lite sliten och behöver fräschas upp. Den har emellertid en stor fördel: man har någon gång för länge sedan placerat både tvättmaskin och torktumlare på en hög sockel och därför slipper man stå på knä för att hantera tvätten.

Instruktion

Stommen till de två väggarna

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Vi börjar med att snickra en regelstomme av 45 x 70 mm reglar. Därefter byggs allting på stommen. Men det är klokt att prova sig fram genom att mäta. Så småningom kan stommen - som egentligen är två stommar - fästas i både golv och tak.

Vitsen med stommen är att den ska passa runt de maskiner man har, och därför tvingas du att anpassa den efter dina maskiner. De lodräta reglarna ska anpassas i längd efter takhöjden.

1

Delarna till stommen sågas till. Vi sågar till de fyra lodräta reglarna H och kilar sedan fast dem mellan golvet och taket. Därefter blir det lätt att markera var reglarna J och K ska kapas.

2

De två stommarna sätts ihop på govlet. De lodräta reglarna H, tvärreglarna K i den breda väggen och tvärreglarna H i den smala väggen läggs på golvet. De skruvas ihop med 5 x 100 mm skruvar.

3

De övriga reglarna J och K skruvas fast mellan de lodräta reglarna H i båda väggarna och till det används 5 x 100 mm skruvar.

4

Den smala väggen skruvas fast på golvet när den har satts på plats. I den nedre regeln K förborras för två karmskruvar. Hålen dammsugs och pluggarna sätts i hålen innan skruvarna dras åt.

5

Även upptill skruvas väggen fast med 5 x 100 mm karmskruvar.

6

Stommen i den djupa väggen ska förstås också skruvas fast i både golv och tak. Den kan dessutom förankras i den bakre väggen.

7

På grund av rör var det nödvändigt att trolla lite med väggen. Vi la en extra regel X upptill och kan skruva fast väggen genom denna regel och in i taket.

Sidorna på stommarna kläs

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

De två stommarna ska kläs med släta skivor av mdf som senare ska målas vita. Vi använder 10 mm mdf för skivorna ska ju inte dämpa ljud eller fungera som anslagstavlor. Vi börjar med att fästa mdf på utsidan av de två regelstommarna.

1

De två väggarna kläs på sidorna. Vi sågar till de fyra skivorna A och B till väggarna med sänksåg. Men det går förstås lika bra med cirkelsåg.

2

Sidorna spänns först fast på väggarna med tvingar. För att de ska sitta kant i kant med de lodräta reglarna använder vi en skivbit att trycka in dem med.

3

Nu kan sidorna skruvas fast med 4 x 30 mm skruvar i reglarna. Vi sätter tre skruvar i varje tvärregel J och K och för att placera skruvarna på rak linje har vi först dragit ett streck vinkelrätt tvärs över skivan.

Skivorna på skåpets framsida

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Framsidan av skåpet består av tre mdf-skivor.

Upptill avslutar vi mot taket med en skiva, som måste sågas till för att passa runt några rör. Den skivan kommer senare att hänga ihop med en takskiva, som vi monterar ovanför de breda hyllorna ovanför maskinerna. Vi kan ändå inte utnyttja utrymmet till hyllor.

På sidorna sätts också mdf-skivor.

1

På framsidan E markeras rörens placering. Skivan lyfts upp mot taket så att vi med en vinkel och penna kan rita placeringen på skivan.

2

Rören markeras på mdf-skivan E. Till det kan man använda en passare, ett glas eller en burk i lagom storlek. Avståndet från skivans ovankant till rundningen är lika med avståndet från taket till röret.

3

Urtaget sågas med sticksåg med ett smalt sågblad. Den bit EX som nu blir över används senare att fylla ut med när skivan har monterats.

4

Det finsågade framsidan E skruvas nu fast på de två väggarna med 4 x 30 mm skruvar.

5

De lilla skivbiten EX limmas fast ovanför röret och fästs på en list, som vi först har fäst bakom framsidan E.

6

Framsidorna F skruvas fast på de två väggarna när de har strukits med trälim. De har sågats en aning för breda och slipas sedan ner kant kant med väggen.

7

Man får en perfekt finish om sidorna görs lite för breda och slipas ner när de har monterats.

Bakstycke och tak i skåpet

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Skåpet har nu en smal sektion vid källarväggen och en bred sektion mellan de två nya väggarna.

Det smala utrymmet avslutar vi med en fast bakre vägg, men bakstycket bakom de breda hyllorna ska kunna tas bort för inspektion av rör och kablar.

Vi ska också skapa ett anhåll för det borttagbara bakstycket.

1

Bakstycket G till den smala sektionen sågas till så att den övre delen sticker ut 5 cm från väggen. Då får vi ett anhåll för bakstycket som ska kunna tas bort.

2

Bakstycket G sågas till och fästs med 4 x 30 mm skruvar på baksidan av väggen. Det är endast den övre delen som sticker ut 5 cm. Den nedre sitter kant i kant med väggen.

3

Nu monterar vi listerna L, N och M på insidan av de nya väggarna och bakom fram sidan E. Vi använder 4 x 35 mm skruvar. Den bakre listen L skruvas fast på kortänden av sidolisterna N.

4

Takskivan D skruvas fast på listerna L och N med 3 x 30 mm skruvar. Anslagslisten P skruvas fast på kanten av det nedersta hyllplanet R och på den bakre kanrten av taket så att bakstycket får stöd överallt.

5

Skåpet målas vitt. Först grundar vi skivorna och sedan spacklar vi över alla skruvhål och skarvar. Därefter slipas alla spacklade ytor och allt grundas igen innan vi målar ytterligare en gång.

Lösa hyllplan och bakstycke

låst innehåll

logga in eller köp tillgång för att läsa detta avsnitt

Det har tagit två dagar att snickra, spackla och måla skåpet. Nu har färgen torkat så mycket att vi kan sätta maskinerna på plats och lägga de lösa hyllplanen på hyllbärare. Dessutom ska det bortagbara bakstycket sättas på plats.

Medan färgen torkar passar vi på att oljebehandla de stavlimmade skivorna som vi sågar ut hyllpan ur.

1

Vi borrar hål för alla hyllbärarna med en 4,5 mm borr. Här gäller det att vara noggrann för annars kommer hyllorna inte att ligga plant.

2

Hyllbärarna knackas in i hålen. Vi använder små runda metallstift med krage. Om vi gör spår under hyllplanen för hyllbärarna så fixeras hyllorna.

3

I källarväggen fäster vi små möbelvinklar för de små hyllplanen S. Eftersom det är en tegelvägg förborrar vi för pluggar och skruvar.

4

Vi gör spår under hyllplanen R och S med hjälp av en borr. När spåren hamnar på hyllbärarna fixeras hyllplanen och ligger still. Vi borrar mellan två hopspända hyllplan med 8 mm borr.

5

Hyllplanen R och S oljebehandlas. Oljan gnids in i ytan efter att den har finslipats lätt. Oljan arbetas ner i träet med våtslippapper och efter 20 minuter poleras över-flödig olja bort med torra trasor.

6

Maskinerna ställs på plats och det nedre hyllplanet R läggs upp. Se till att bägge maskinerna står vågrätt och stadigt. Längs bakkanten på hyllplanet sitter en anslagslist P för bakstycket C.

7

Bakstycket C kan nu skjutas på plats. Det ska inte skruvas fast men pressas mot anslagslisterna M och P när det övre hyllplanet R läggs på sina hyllbärare. De smala hyllplanen läggs också upp.

8

Det översta hyllplanet presar bakstycket på plats men inte mer än att det kan tas bort om det behövs.

Material

10 mm mdf-skiva:
• 2 sidor (A) à 69 x 190 cm
• 2 sidor (B) à 39 x 190 cm
• 1 bakstycke (C), 81,4 x 122 cm
• 1 takskiva (D), 39 x 122 cm
• 1 frontskiva (E), 20 x 170 cm
• 2 frontskivor (F) à 9 x 170 cm

12 mm melaminskiva:
• 1 bakstycke (G), 44 x 190 cm

45 x 70 mm hyvlat trä:
• 4 lodräta reglar (H) à 190 cm
• 5 tvärreglar (J) à 60 cm
• 5 tvärreglar (K) à 30 cm

21 x 44 mm lister:
• 2 bärlister (L) à 122 cm
• 1 anslagslist (M), 80 cm
• 2 bärlister (N) à 31 cm
• 2 anslagslister (P) à 113 cm

26 mm stavlimmat trä:
• 2 hyllplan (R) à 40 x 122 cm
• 3 hyllplan (S) à 30 x 40 cm

Dessutom:
• 5 x 100, 4 x 35 och 4 x 30 mm skruvar
• 5 x 100 mm karmpluggar
• 6 vinkeljärn
• 14 hyllbärare
• Trälim
• Grundfärg
• Finspackel
• Blank färg
• Träolja

Till golv och vägg:
• Kakelfix
• Klinker
• Fogbruk
• Gipsspackelmassa
• Färg

Tidsförbrukning

1-2 dagar för tvättskåp plus torktid för färgen.

Pris

Cirka 1500 kr för tvättskåpet.

Svårighetsgrad

Det är reltivt lätt att snickra skåpet men du ska klara av flera olika slags jobb och vara beredd att improvisera för att anpassa efter de förhållanden som gäller hos dig.

Ritning

Byggs runt två maskiner

Regelstommen till väggarna består av 45 x 70 mm reglar som kläs med 10 mm mdf-skiva. Hyllplanen sågas till av 26 mm stavlimmat trä eller laminatklätt trä. Hyllplanen kan vara 60 mm djupa men vi gör dem endast 40 cm djupa för att vi ska kunna nå längst in på de övre hyllorna. Bakstycket ovanför maskinerna kan lätt tas bort.

logga in eller köp tillgång för att se skissen

Tips & Tricks

Ljusare vägg och golv

Den stora förändringen i tvättstugan är inte skåpet utan de ljusa väggarna och golvet.

Det var inte bara rörigt i källaren. Den var också mörk och lite dyster trots starka blå färger på väggarna och röda klinker på golvet. Väggarna skulle bli ljusare och målades därför vita. Efter grundning spacklades alla hål och skador igen med gipspackelmassa. Därefter slipades väggarna och målades två gånger. På golvet la vi nya, ljusa klinker. Det gick mycket lätt för de gamla satt fast som de skulle och var ett perfekt underlag för de nya.

Väggarna tvättades, spacklades och målades.

Klinkern rättades in längs sockeln, en rad åt varje håll.

Plattorna på sockeln skars och sattes upp en i sänder.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.

Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa

password_reset.form.password_is_changed

Din beställning
Beställning
Skapa Profil
Du är på väg att köpa tillgång till:
Byggbeskrivningar: En praktisk och snygg tvättstuga
Totalt pris: 149 kr
Mer för mindre?
Få över 1 000 byggbeskrivningar och full digital åtkomst för bara 29 kr.
    • Tillgång till över 1 000 digitala byggbeskrivningar
    • Du kan säga upp din prenumeration när som helst.
    • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som en tillsvidareprenumeration för 79 kr i månaden
Endast 29 kr första månaden
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Tillbaka
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka