Video
Lätt
Svår

Det vållar inte inbrottstjuven några problem att bryta upp en terrassdörr som saknar lås. Och har han tagit sig in i bostaden på annat sätt, så blir terrassdörren hans flyktväg. Du ska göra det så besvärligt som möjligt för tjuven, t.ex. genom att montera lås på din terrasseller altandörr, för då går han säkert förbi ditt hus. Det är ett relativt enkelt jobb, som du klarar snabbt och lätt.

GÖR SÅ HÄR:

1. Skruva loss det gamla handtaget

Vår terrassdörr har handtag endast på insidan, och det sitter fast med två skruvar. När skruvarna har lossats tas handtaget lätt bort från dörren.

2. Sätt fast låscylindern i det nya handtaget

om den inte redan sitter på plats. Se till att stiftet på baksidan av cylindern kommer in i urtaget i handtaget.

3. Låscylindern skruvas fast

från baksidan av handtaget med de två medföljande skruvarna.

4. Markera för skruvarna på dörren

Kolla noga att stången i handtaget kommer in i hålet i dörren och att handtaget sitter vågrätt.

5. Förborra i dörren

med en 2–3 mm borr och fäst sedan handtaget tillfälligt med vanliga skruvar. Kolla att det fungerar som det ska innan du ersätter skruvarna med envägsskruvar. Lägg märke till att de inte kan skruvas ut igen.