Kan skjutdörrar inbrottsskyddas?

Handtaget ska ha ett lås för annars är det lätt att forcera skjutdörren.

Problem:

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med ett tips om hur vi kan öka inbrottsskyddet för vår skjutdörr. Kan man sätta in ett invändigt lås så att en tjuv inte kan ta sig ut eller in? Och finns det lås för skjutdörrar?

Lösning:

För att ta det sista först: Jo, det finns lås för skjutdörrar och de är försedda med hakar som ska gripa tag i karmen. Det finns även spanjolettlås för skjutdörrar och med ett sådant får du bäst skydd eftersom det ofta har tre hakreglar på dörrens lodsida och ett upptill och ett nertill. Dessa lås är försedda med nyckel och de kan kodas för att passa till låset i ytterdörren.

I dag kan du också köpa lås med knappar i stället för nyckel och fjärrstyrda lås. Kontakta närmaste låsmästare för ytterligare info.

    Mer i samma kategori Inbrottssäkerhet