Läcker dagbädd

Dagbädden håller en förstklassig kvalitet hela vägen – byggd i snyggt, mörkt azobéträ med eleganta, dolda snickerifogar som du utan problem kan göra själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.500 kronor

Läcker dagbädd i mörk azobé och med snygga snickeridetaljer.

Intro

I denna beskrivningen får du en komplett materiallista och skiss över projektet. Vi går igenom, steg för steg hur du bygger den läckra dagbädden. Vi visar hur du:

 • bygger sitsen lister
 • gör en tappfog med hål och monterar benen
 • bygger en tvärgående sarg mellan varje ben-par
 • skyddar träet med olja

Instruktion

01
Sittplatsen 5 Steg

Dagbädden har byggts av lister med måttet 21 x 43 mm. Här har vi valt att tillverka dagbädden av återvunnet azobéträ som vi själva sågar ut.

Listernas grova yta slipas (med kornstorlekarna 60, 120 och 180) och därefter rundas de vassa kanterna till med en hyvel. Azobé kan inte hyvlas på ytorna pga. träets struktur.

När ytbehandlingen är klar sågas listerna till en längd på 2 m och hål borras för tvärgående pinnskruvar.

1

Listerna (A) gås över med en rätskiva när de sågats ut och slipats, för att se om de är tillräckligt raka så att sitsen får en plan yta.

2

Borra hål i avståndsklossar (B) och lister (A). Använd ett borrstativ och en stoppkloss så att hålen sitter precis på samma ställe.

3

De två yttersta listerna (A) borras med ett 22 mm-centrumborr så att muttrarna, som fogar samman det hela, kan försänkas.

4

Sittplatsen fogas samman med tre pinnskruvar. Mellan var och en av de långa listerna (A) placeras en avståndskloss (B).

5

Sittplatsen är sammanfogad och benen ska nu monteras. Pinnskruvarna skärs av först när underdelen monterats ihop.

02
Benen 3 Steg

1

Gör en tapp överst på benen (D). Tappen ska vara 21 mm tjock och 38 mm hög - samma mått som avståndsklossarna. Gör först små snitt med kapsågen som tas bort med stämjärn.

2

Placera benets (D) tapp mellan de två yttre listerna (A) så att du kan borra hål i tappen för pinnskruven. De två listerna placeras ovanpå sittplatsen mot stången så att hålen sitter rätt. Spänn ihop listerna.

3

Borra hål i benet (D) med ett 11 mm-borr precis ovanför pinnskruven. Hålet borras på frihand genom den yttersta listen som fungerar som styrkloss.

03
Ramen 11 Steg

Mellan varje benpar ska det finnas en tvärgående ram. Den ska ha en tapp i båda ändarna som ska placeras i ett hål överst i benen. Det ger både en stark och snygg fog. Mitt i tappen sågas ett spår för kilen som tillsammans med limmet fixerar tappen.

Se till att ben och ram placeras vinkelrätt mot varandra när benparen fogas samman. Detta görs med lim och kil. Benen monteras mot sittplatsen genom att de yttre listerna tas bort. Fäst benen på pinnskruvarna och avsluta med muttrarna i ändarna.

1

Mät upp hur lång ramen (C) ska vara. Sätt först fast benen tillfälligt på sittplatsen med skruvtvingar. Delarna dras samman så hårt som möjligt så att du får det exakta avståndet mellan benen = måttet på ramen..

2

Gör en tapp på ramen (C) och rita upp för hålet. Tappen ska ha en s.k. anslagskant på tre sidor så att 2 mm tas bort på sidorna samt 10 mm längst upp. Detta görs för att tappen inte ska sitta för nära ändträet.

3

Borra ut för tapphålet i benen (D). Här används ett 14 mm-borr till en tappbredd på ca 17 mm. Tappen ska vara genomgående och därför borrar man ca 3/4 från yttersidan och sedan resten från baksidan.

4

Såga ett spår mitt i tappen med en ryggsåg så att tappen kan låsas fast i tapphålet med lim och en smal kil. Kilen kommer att pressa på benets smala sida, så banka den försiktigt på plats - inte helt i botten!

5

Ben (D) och ram (C) fogas med lim som penslas på så att det tränger in i alla vrår. Delarna placeras vinkelrätt på varandra mellan två skruvtvingar. När de står exakt rätt slås kilen på plats i ramen.

6

Montera benen mot sitsen. De två yttre listerna (A) på sittplatsen tas bort så att benen (D) kan fästas på pinnskruvarna. Sätt fast de yttre listerna med muttrar och såga av den utskjutande delen av pinnskruven.

7

Dagbädden stryks en gång med olja för hårda träslag som skyddar träet och framhäver den mörka färgen.

URLÄCKRA SNICKERIDETALJER

STRAFFAD TAPP En klassisk tapp har en anslagskant på två eller alla fyra sidor där man tar bort trä, medan det på en straffad tapp är en betydligt större anslagskant på en av sidorna. Här är det 2 mm på var sida och 10 mm längst upp. Denna tapp har valts på ramen mellan benen så att tappen inte kommer för nära ändträet.

FÖRSÄNKT MUTTER För att muttrarna inte ska synas på dagbäddens sidor, har de delvis försänkts med hjälp av ett centrumborr.

STRAFFAD TAPP MED KIL Med en kil i en straffad tapp får du en ännu starkare och mer elegant fog. Kilens spår sågas mitt i tappen med en ryggsåg.

TAPPFOG MED HÅL Överst på benen har en tapp tillverkats. Tappen har samma höjd och bredd som avståndsklossarna mellan listerna. Det gör benens montering osynlig och elegant. Hål ska också borras för pinnskruven.

Material

Hyvlade lister, 21 x 43 mm:

 • 15 lister (A) á 200 cm
 • 38 avståndsklossar (B) a 3,8 cm
 • 2 ramar (C) á 58,9 cm

Hyvlade lister, 43 x 43 mm:

 • 4 ben (D) á 35 cm

Dessutom:

 • 3 g pinnskruvar, rostfria, 10 mm
 • 6 muttrar, rostfria
 • Olja för hårda träslag

Specialverktyg

 • Borrstativ
 • Ryggsåg

Tidsförbrukning

Ca 3 dagar.

Pris

Ca 2 500 kr om du bygger dagbädden av hyvlad furu. Priset om man t.ex. använder mahogny är ca 5 000 kr. Azobé är inte vanligtvis tillgängligt på brädgården.

Svårighetsgrad

Var noggrann när du borrar i stavar och klossar. Det ska gå lätt att dra åt pinnskruvarna så att sittplatsen blir helt plan.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Enkel dagbädd

Elegant dagbädd med dolda fogar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Botten

Mellan sängbottens ribbor finns det en distanskloss.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Benen

Mellan varje benpar finns en tvärgående stötta.

Öppna 3D-modell

Video

TIPS: Tydlig markering på mörkt trä

TIPS: Såga enkelt i hårt trä

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Möbler