Fläta en stol

Flätning av stolsitsar är inte så svårt som man kanske kan tro. Se hur du reparerar möblerna, och flätar sitsarna själv.

Intro

Flätad sits – gör det själv

Om du har gamla, slitna stolar med flätade sitsar, behöver du inte kassera dem om de börjar bli slitna. Flätning av stolsitsar är nämligen inte särskilt komplicerat. När du har lärt dig tekniken kan du enkelt själv ge stolarna nytt liv.

Fläta sitsarna i mönster

Om det ändå är dags att fläta om sitsarna, kan det kanske vara kul att välja ett nytt mönster. Det klassiska rutmönstret med 15 fästpunkter är populärt, men även kuvertmönstret kan ge ett vackert resultat. Flätning av stolsitsar kräver varken stor kunskap eller avancerade verktyg. Du behöver faktiskt inte mer än en sax, en tumstock och en snickarpenna.

Flätning av sitsar med garn

Vid flätning av stolsitsar finns det flera olika material att välja mellan. Man räknar med att det går åt cirka 130-140 meter, men ha gärna lite för mycket för säkerhets skull. Om du råkar göra fel när du flätar kan du lätt pilla av materialet igen och fläta om. Pappersgarn, sjögräs och sisalrep är alla lämpade för flätning av stolsitsar.

Börja i ett hörn

Vid flätning av stolsitsar där du vill fläta i rutor, ska du göra flätningen i raka banor. När du börjar att göra mönstret ska du hålla fast flätmaterialet i sargen. Här kan du använda en stor klämma till att hålla fast repet/garnet. När du har flätat ett fält där du till exempel drar garnet 15 gånger runt stolens ram, snurrar du garnet ett par gånger runt sargen, så att du får ett mellanrum till nästa fält. Fortsätt sedan på samma sätt, från bägge sidor, tills stolsitsen är helt täckt av flätningen.

Fläta stolsitsar på en dag

Flätning av stolsitsar är alltså inte ett komplicerat gör det själv-arbete, och den stora fördelen är att du bara kan börja om ifall du skulle göra fel. Se hur Gör Det Självs duktiga expert ger gamla stolar nytt liv genom att fläta nya stolsitsar. Lycka till!

Instruktion

Om bara träet verkar stark och stolen inte är ranglig, kan du förlänga livslängden på den med kanske 30-40 år genom att fläta en ny sits.

Det är inte nödvändigt att fläta ett likadant mönster som sitsen hade när den var ny. Du kan välja ett helt nytt mönster och till och med en sits av ett annat material.

Stolens sidor görs lika långa med snöret

1

De motstående sidorna måste vara lika långa om du flätar ett kuvertmönster. Det kan du justera genom att börja på olika avstånd från stolsbenet.

2

Du kan fästa startänden under de varv som du virar runt sargen. När du avslutar flätningen fäster du änden med nubb eller klammer innan du klipper av snöret.

3

Fixera snörets placering genom att vira det ett par varv runt sidorna. Om du inte gör det är det stor risk att snöret glider och att flätningen därmed blir lös.

Kuvertmönster flätas i en fyrkant

1

Flätningen börjar i ett hörn. Dra snöret uppåt, runt sidan mittemot och upp i mitten. Fortsätt runt den vänstra sidan, upp igen i mitten och upp runt den högra sidan. Fortsätt runt den bakre sidan, upp i mitten, tillbaka upp över och runt den främre sidan. Vira snöret runt den högra sidan, fortsätt till den vänstra innan du är tillbaka där du startade.

2

Sträck snöret när du har flätat ett varv runt stolen och fäst snöret med en stark klämma. Efter ett par varv syns mönstret tydligt och ev. fel upptäcks snabbt.

3

Så småningom blir hålet i mitten för litet för att du skall få igenom ”skytteln”. Om hålet i mitten är en rektangel är sitsens sidor inte lika långa. Avsluta då genom att fläta fram och tillbaka.

4

Om sitsen är rektangulär avslutas kuvertmönstret i mitten med ett ”streck” stället för ett rätvinkligt kryss. Du kan inte fästa snörstumpen mitt under sitsen. Dra ut änden till en sida och fäst den i träet.

Rutmönster flätas av långa rader

1

Om två sidor mittemot varandra inte är lika långa överför du måttet från den minsta till den största. Börja därför med att mäta samtliga sidor.

2

Fäst snöret och linda det sedan runt sidorna tills det hamnar vid märkena. Håll fast snöret med en limklämma.

3

Vira snöret några varv runt sidorna innan du sträcker det. I början av flätningen kan »skytteln» med snöret vara mycket tjock.

4

När vi har virat så mycket att vi har fältets bredd, t.ex. 15 varv, mellan de två sidorna, lindas det två varv runt varje sida för att få ett mellanrum mellan fälten. Klämman håller fast snöret. Om du vill ha ett smårutigt mönster kan du nöja dig med två trådar i fältet. Se föregående uppslag.

5

När snöret i nystanet tar slut skarvar du med ett nytt. Men klipp eventuellt av en bit av snöret så att knuten hamnar under sitsen.

6

När du flätar tvärs över de redan flätade snörena kan du inte använda en tjock »skyttel». Denna del av jobbet kan ta därför lite tid ...

7

Änden på snöret fästs under stolen med nubb eller häftklammer. Slå för säkerhets skull även en knut på snöret. Man skall inte kunna se vare sig knut eller nubb uppifrån.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Möbler