Bygg snygg armstödsbricka till soffan

Du har satt dig skönt till rätta i soffan, men soffbordet är alldeles för långt bort för att du ska nå kaffekoppen. Lös problemet genom att bygga ett bord för armstödet – och gör det elegant med starka, osynliga fogningar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 timmar
Pris
700 kronor

Alla delar är sammanfogade med lameller. Måtten måste anpassas efter din soffa och dina önskemål. Om du till exempel vill ha en större tidningshylla (D) så är det inga problem.

Intro

Brickbordet har en enkel konstruktion och är en lätt sak att bygga för de flesta.
Köp en träskiva och såga till bordets delar med en cirkelsåg eller sänksåg med styrskena. Du justerar även bordets mått så att det passar din soffa.

Sätt eventuellt små märken på de olika delarna av bordet, så att du lättare kan hålla ordning på var de ska sitta.

Vi har valt att bygga vårt bord i ek, men vilket träslag som helst kan användas, t.ex. bok eller furu.

Instruktion

01
Sågning 4 Steg

1

Mät bredden på soffans armstöd. Du kan även justera, hur mycket plats det ska vara på bordet, genom att göra det bredare.

2

Såga till skivorna i de valda måtten. Sänk-såg och styrskena ger precisa och vackra snitt i träet, men cirkelsåg längs en rak bräda kan också användas.

3

Slipa kanterna noggrant. Skivornas kanter slipas släta med slippapper i korn 80 på en slipkloss eller med korn 120.

4

Märk ut fogningarna. Skjut ihop skivorna tätt, så att du är säker på att fogningarna passar. Vi monterar bordet med lameller, och använder tre lameller till varje fog, en i varje sida och en i mitten.

02
Utfräsning 4 Steg

Nu blir det riktigt kul! När träet är sågat ska vi nämligen igång med lamellfräsen. För de flesta är nog lamellfräsen lite exotisk, men maskinen är faktiskt ganska enkel att använda.

Om du inte är förtrolig med maskinen kan du öva dig på några gamla träbitar som ändå ska slängas.

Det är viktigt att underlaget är stabilt och helt plant när du fräser ut för lamellfogningarna. De ska nämligen vara millimeterprecisa.

1

Justera lamellfräsen. Hålen ska passa lamellerna som du använder till fogningarna. Ställ in fräsdjupet och bredden på maskinen.

2

Håll lamellfräsen tätt mot kanten. Se till att hålla fräsen mot kanterna och markeringarna på alla de skivor du ska foga samman. På så sätt vet du att fogningarna kommer att passa.

3

Alla skivor fräses. Fortsätt med att fräsa ut för lameller på samma sätt som tidigare. En utfräsning i varje sida, och en i mitten av träet.

4

Använd en hjälpskiva till att styra fräsen. Använd ett skivstycke i rätt storlek när du gör fräsningarna mitt på själva bordsskivan.

03
Montera och olja in 7 Steg

Nu är vi färdiga med lamellfräsen, och vi ska bara montera och olja in bordet innan det kan tas i bruk.

De olika delarna av bordet torkas av innan de limmas och sätts under hård press i skruvtvingar. Efteråt behandlas bordet med träolja.

Det kan vara nödvändigt att olja in, mellanslipa och olja in igen, om träet inte är mättat.

1

Slipa alla utfräsningshål helt plana. Använd en excenterslip med korn 150-slippapper. Avlägsna allt damm innan du limmar.

2

Utfräsningarna limmas. Rensa alla utfräs-ningar noggrant från damm och sågspån. Fyll hålen med vanligt trälim.

3

Utfräsningarna fylls med lameller. Stryk även lim på kanterna, där delarna ska limmas samman. Lamellerna pressas ned i limmet. De utvidgar sig med ca. 25 procent när de suger upp fukten från limmet.

4

Bordet byggs ihop. Det sitter lameller i alla fräsningar, och vi är redo att bygga ihop bordet. Torka av överflödigt lim med papper eller en trasa.

5

Tidningshyllan monteras. Använd skruvtvingar till att hålla konstruktionen på plats medan limmet torkar. Håll även hyllan uppe under torktiden med hjälp av en stödskiva.

6

Bordet oljas in. Överflödig olja torkas av med en trasa. Låt träet torka i 8-10 timmar. Mellanslipa, och olja eventuellt en gång till.

7

Material

  • 27 mm stavlimmad bänkskiva (längd- och breddmått beror på måtten på din soffa)
  • Lameller (kex)
  • Möbelolja
  • Trälim

Specialverktyg

Lamellfräs

Tidsförbrukning

En eftermiddags arbete.

Pris

Leta efter en stavlimmad bänkskiva till nedsatt pris. En furuskiva kan ofta köpas för runt 700 kr.

Svårighetsgrad

Bordet är en enkel konstruktion, och när du väl har koll på lamell-fräsen är resten inga problem.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Kapning

Soffans armstöd bestämmer måtten på skivorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Utfräsning

Lamellfräsen ger starka fogar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Fogning

Alla utfräsningar fylls med lim. Därefter monteras bordet med lameller.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du excenterslipen

I den här videon lär du dig allt om excenterslipens möjligheter. Den är det självklara valet när du ska slipa större vågräta ytor, oavsett om du ska ta bort gammal färg och lack eller om du ska finslipa samlingar och obehandlat trä. Men den klarar också finare polering, t ex om bänkskivan i köket ska oljas om.

Tips & Tricks

Alternativet: runda pluggar

Om du inte har en lamellfräs, och inte vill köpa en, kan du använda vanliga träpluggar istället. Det är ett bra sätt att göra hållbara fogningar, men det är inte nödvändigtvis lättare än att använda lamellfräsen. Det är nämligen överraskande svårt att borra hålen helt rakt. Och om du inte borrar helt rakt blir fogningarna inte bra. Det finns dock ett ganska enkelt verktyg som kan hjälpa dig få helt raka hål när du borrar: en borrmall. En sådan kan köpas för runt 100 kr. För att göra hålet ännu mer precist kan du använda ett djupstopp.

Ett djupstopp säkerställer ett enhetligt djup.

Med borrmallen är du säker på att hålen blir raka.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Möbler