Med en ordentlig grundrengöring kan du rädda ditt bord från att hamna på soptippen.

Med en ordentlig grundrengöring kan du rädda ditt bord från att hamna på soptippen.

I denna gör-det-självbeskrivning visar vi hur du i 4 steg får ett bord att bli så gott som nytt. Vi visar hur du blir av med:

1. SPRICKOR
På flera ställen runt kanten finns det små sprickor. De ska fyllas med lim så att de inte syns.

2. SMUTS
Bordet har en smutsig yta med olika slags fläckar. Det ska därför rengöras noga med grundrengöring.

3. ENVISA FLÄCKAR
Några fläckar är särskilt envisa och försvinner inte vid allmän grund-rengöring, de kräver särskild fläckborttagare.

4. OJÄMNHETER
Det finns lösa träfibrer och små ojämnheter på flera ställen. De ska slipas bort så att ytan blir helt jämn och klar för en ny ytbehandling.