Låt fönsterbrädan växa

En 15 cm djup fönsterbräda erbjuder inte mycket plats för blommor och prydnadssaker, och det var familjen trött på. De ville ha mer utrymme! Se här hur det gick till.

Intro

För att den nya fönsterbrädan skall kunna installeras måste förstås den gamla först ut. Men du bör naturligtvis bestämma måtten för den nya brädan innan du tar bort den gamla.

Den här fönsterbrädan sitter i ett burspråk i en lägenhet på tredje våningen, och eftersom en 22 mm MDF-skiva väger en hel del sågades den till på bredden innan den bars upp.

Bredden på 40 cm har valts för att familjen skall få en fönsterbräda med gott om plats för förvaring men också för att värmen från elementet skall kunna nå fönstret och förhindra imbildning.

I burspråk är inte alltid vinklarna räta, och därför är det viktigt att man mäter hur brett burspråket är både inne vid fönstret och 40 cm längre ut.

FÖRE: Fönsterbrädan som bara var 15 cm djup erbjöd inte mycket plats för förvaring.

Nu finns det massor av plats för både växter, pynt och förvaring.

Instruktion

01
Ut med den gamla 5 Steg

För att den nya fönsterbrädan skall kunna installeras måste förstås den gamla först ut. Men du bör naturligtvis bestämma måtten för den nya brädan innan du tar bort den gamla.

Den här fönsterbrädan sitter i ett burspråk i en lägenhet på tredje våningen, och eftersom en 22 mm MDF-skiva väger en hel del sågades den till på bredden innan den bars upp.

Bredden på 40 cm har valts för att familjen skall få en fönsterbräda med gott om plats för förvaring men också för att värmen från elementet skall kunna nå fönstret och förhindra imbildning.

I burspråk är inte alltid vinklarna räta, och därför är det viktigt att man mäter hur brett burspråket är både inne vid fönstret och 40 cm längre ut.

1

Måtten på fönsterbrädan bestäms. Välj en punkt mitt i fönstret. Lägg en vinkel vid denna punkt med det ena benet längs rutan. Från det andra benet mäter du avståndet till v äggen både inne vid rutan och 40 cm längre ut. Mät på samma sätt till den andra väggen.

2

Måtten överförs till den nya brädan. Dra först ett vinkelrätt streck mitt på skivan. Därifrån avsätter du de mått du tog i fönstret -längs ena sidan det mått du tog inne vid rutan, längs den andra det mått du tog 40 cm längre ut. Dra streck mellan punkterna.

3

Såga längs strecken. Det går lättast med en vanlig fogsvans, men du kan också välja att använda en sticksåg. Om du har sådan tur att det ena änden - och kanske också den andra - skall vara vinkelrät räcker det att du sågar av skivan i ena änden.

4

Den gamla fönsterbrädan skall tas bort. Genom att ritsa i färgen med en kniv där skivan sitter fast gör du det mycket enklare för dig. Kom ihåg att ritsa både på ovansidan och undersidan.

5

Fönsterbrädan tas bort bit för bit vilket minskar risken för att skada väggen. För att kunna göra det sågas den itu på ett par ställen. Därefter tas bitarna bort med hjälp av hammare och stämjärn. Även de lister som stöttat den gamla skivan skall tas bort.

02
In med den nya 6 Steg

Så skall den nya fönsterbrädan på plats. Börja med att sätta upp de stödlister. som skall bära upp brädan. Listerna sågas till efter måtten i burspråket. Listen längs fönstret skall gå från vägg till vägg. De två lister som skall sitta på sidorna skall vara så långa att de slutar 5-10 cm innanför fönsterbrädans ytterkant. Samtidigt skall de i den ände som är vänd utåt sågas i 20 graders vinkel för utseendets skull.

MDF-skivor består av hårt sammanpressad trämassa med ett lager lack på ytan. Lacket gör att skivan är lätt att måla. Men i skivans kanter och där du har sågat suger träet riktigt mycket. Därför skall du just där grunda en eller två gånger extra innan du målar.

1

Förborra för monteringen. Du skall både borra hål i den breda sidan av listerna där de skall fästas på väggen och i den smala sidan där fönsterbrädan skall monteras.

Hålen skall vara förskjutna så att skruvarna inte kommer i vägen för varandra.

2

Med vattenpass och tumstock bestämmer du var listen skall sitta längs fönstret. Håll vattenpasset med undersidan i det plan du vill att fönsterplattans ovansida skall vara. Med tumstocken mäter du 22 mm nedåt och och markerar var listen skall placeras.

3

Listen skruvas fast med 5 x 100 mm skruvar. När den är på plats monterar du sidolisterna. De placeras på samma höjd som den långa listen. Kolla med vattenpass att de hamnar på samma höjd. Lägg sedan skivan på listerna och skjut in den väl mot väggen.

4

Fönsterbrädan skruvas fast underifrån. Här skall du använda 4 x 60 mm skruvar. De når upp i skivan men går inte igenom den.

5

Akrylfogmassa läggs i fogarna. Det är mycket svårt att få fönsterbrädan att passa in exakt, men förtvivla inte. Små springor kan döljas väl med fogmassa. Slipa sedan kanterna, grunda, slipa hela skivan och måla.

6

Färdigmålad är det omöjligt att se att den nya brädan inte alltid suttit i fönstret i burspråket.

Material

22 mm MDF-skiva:
• Fönsterbräda,
40 cm x burspråkets bredd

22 x 45 mm lister:
• Lång list, längd = burspråkets bredd
• 2 korta lister à 30 cm

Dessutom:
• 5 x 100 mm skruvar
• 4 x 60 mm skruvar
• Akrylfogmassa

Pris

Cirka 500 kronor Vi har köpt en hel MDF-skiva som är 120 x 240 cm. Det innebär att vi skulle kunna göra tre fönsterbrädor till samma pris. Om du bara behöver en kan du nöja dig med att köpa virke till just den.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Inredning