Röj upp och skapa ett fint nytt rum

Genom att röja upp, laga putsskador, måla och lägga ett nytt klinkergolv förvandlas ett skräpigt förråd till ett nytt stort källarrum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
5.000 kronor

Intro

Det är praktiskt att ha ett utrymme i villan där man kan förvara saker som inte behövs just nu, men som man vill spara för senare användning. I denna gamla villa var det ett av källarrummen som förvandlats till förråd och skräpkammare.

Rummet kan användas bättre, men för att komma vidare gäller det att utnyttja fantasin för att finna en lösning, och därefter handlar det om sortering med hårda nypor, tufft arbete med putsbruk, färg och klinker och inredning. Resultatet är att vi får ett nytt stort rum.

Det svåraste är kanske att röja upp. Det var ju så bekvämt att stuva in allt i rummet och man visste var det fanns. Men efter många år är rummet fullt och man kan knappt komma in i det. Något tyder på att sakerna längst in aldrig kommer att användas …

Flera vändor till tippen

Grovsorteringen resulterar i flera vändor till tippen, och efteråt är det lätt att sortera de saker man har behållit. Inte minst för att de nu lätt får plats på lagerhyllorna.

När rummet har tömts ska vi reprarera putsskadorna - inte putsa om och skapa släta väggar. Vi nöjer oss med att laga där putsen har släppt. Efter lite torktid kan vi i tur och ordning måla tak, rör, väggar och fönster. Slutligen lägger vi klinker på golvet. Det går rätt snabbt, även när man är nybörjare, och sedan får vi ett snyggt och mycket användbart källarrum.

FÖRE

EFTER

Instruktion

01
Putsa väggarna 6 Steg

Väggarna är faktiskt tämligen risiga, men mest på ytan. Färgen flagar, putsen har lossnat på flera ställen, där finns dåligt utförda lagningar och knöliga ytor. Men underlaget är som det ska, dvs. torrt och fast, så det räcker att skrapa bort allt som är löst och bygga upp på nytt.

Den gamla väggen är murad med tegel och vi kan räkna ut att man inte har använt mycket cement när huset byggdes. Därför lagar vi med ett kalkbruk. Ett cementbruk är för hårt och lossnar lätt då det inte rör sig som underlaget.

På ett par ställen, där det finns djupa sprickor, använder vi dock lite cement i kalkbruket för att få ett fast underlag.

1

Vi skrapar bort all löst sittande färg och puts med en spackel och andra redskap som passar till arbetet, stålborste, skrapa och naturligtvis också en styv borste. Vi ska bara ner till fast underlag.

2

Väggen fuktas ordentligt med hjälp av en borste. Det görs överallt där vi ska putsa. Väggen får förstås inte vara plaskvåt när putsen läggs på, men det är viktigt att den är så fuktig att den inte suger ut fukten ur bruket för då härdar det inte.

3

Bruket fördelas på väggen när det har blandats och satt sig en stund. Vi blandar med omrörare i borrmaskin. Bruket läggs på en putsbräda och sedan drar vi upp det på väggen med slev. Det får inte bli för tjockt för då lossnar det av egen tyngd.

4

Hålen fylls igen. Ibland kan det vara nödvändigt att fylla igen djupa hål och det kan göras med ett utstockningsbruk som innehåller mera cement eller genom att slamma väggen tunt, också med ett bruk som innehåller cement.

5

När bruket har satt sig lite på väggen slätar vi ut det med en fuktig skumfogbräda. Den ska föras i stora cirklar och med lätt tryck. När det görs rätt ska bruket kännas segt och smidigt samtidigt som det blir slätt på väggen.

Det gäller att prova sig fram om man inte är van att putsa och ev. lägga på lite extra bruk.

6

När väggen har putsats och bruket torkat rullar vi den med primer. Vätskan gör att väggen inte suger till sig färgen och att färgen fäster bättre.

TIPS: Om dina väggar är kalkade grundar du med kalkvatten.

02
Måla uppifrån 5 Steg

Även om vi har röjt rummet och lagat putsen, ser rummet nästan värre ut än när vi började. Men nu går det snabbt åt rätt håll. Det är nämligen dags att måla.

Det är smart att börja uppifrån, dvs. med taket och rören under taket, fortsätta med väggarna och avsluta med att måla snickerier och annat trä i rummet. Då är det inte så viktigt att täcka med plast och tejp.

Till taket används vanlig takfärg av matt typ och till väggarna en bra diffusionsöppen väggfärg. Fönster och dörrar målas med halvblank akrylatfärg. Rören kan målas med väggfärg eller halvblank färg. Det är en smaksak.

1

Rör och tak tvättas med målarsoda. Både trasor och vatten blir snabbt smutsiga så vi måste byta vatten flera gånger. Ju renare det blir, desto bättre fäster färgen på rör och i tak.

2

Vi målar en del av taket och tar sedan rören. Det går snabbast att använda rulle. En annan smart lösning är målarhandske - en vante du doppar i färgen och sedan fördelar färgen med handen. Här väljer vi väggfärg.

3

Taket målas två gånger med rulle. För att inte kladda för mycket på väggen målar vi med pensel närmast väggen. Färgen får inte torka för mycket innan rullen kommer för då bildas en kant.

Tips: Ett långt skaft underlättar enormt.

4

När väggarna målas, stryker vi kanterna med pensel innan vi målar resten med rulle. Även nu gäller det att fortsätta direkt med rullen, så att färgen inte torkar. Gör den det ser den ut som en bård längs väggens kanter.

5

Väggarna målas två eller tre gånger. Färgen kan med fördel spädas till den första strykningen. Då sparar man färg och tid, för det går snabbare att rulla med en tunn färg. Rullen ska inte doppas i hinken - bara tryckas ner 5-8 mm.

03
Dörrar och fönster 3 Steg

1

Vi slipar allt målat trä lite lätt, men först när färgen på väggarna har torkat. Det är inte nödvändigt att finslipa alla ytor. Vi nöjer oss med att slipa där träet fått märken. Vi börjar med korn 80 och avslutar med korn 120 som ger en bra yta att måla på.

2

Hål, jack och repor spacklas igen när träet har tvättats med målarsoda. Det är frestande att spackla och slipa noga för att få ett superbra resultat. Men det är bara en källare och resultatet behöver inte bli perfekt för att vi ska bli nöjda.

3

Träet målas med pensel och rulle. En lackrulle kan ge en mycket slät yta - liksom en målardyna. Här kombinerar vi genom att lägga på det sista skiktet med rulle och sedan släta ut med pensel. Allt trä målas minst två gånger.

04
Mät för klinker 5 Steg

Nu kommer vi oss ett nytt kapitel i renoveringen, och när det är klart har rummet verkligen förändrats. Vi ska nämligen lägga klinker på betonggolvet.

Golvet är nästan plant så det räcker att vi slipar bort lös färg och ojämnheter som sticker upp. Om golvet hade haft stora svackor hade det varit nödvändigt att nivellera med flytspackel.

För att klinkern ska ligga snyggt mäter vi upp rummet. Går plattorna jämnt upp med bredden? Var ligger mitten på golvet? Vi strävar här efter att få minst en halv platta längs alla väggar.

När mittlinjerna är funna markeras de så att det bildas ett kryss och därefter kan läggningen börja.

1

Betonggolvet slipas med grovt slippapper. Golvet är nästan jämnt och det är inte nödvändigt att slipa bort den färg som sitter fast, för kakelf x fäster på allt. Men det är viktigt att få bort ojämnheter. Riktigt grova sådana knackas bort med mejsel.

2

Nu ska vi räkna ut hur klinkern ska ligga för att det ska bli snyggast. Från mittlinjen lägger vi plattor mot ena väggen med fogsnören emellan och ser till att vi får nästan en hel platta på båda sidor när ena fogen följer mittlinjen.

3

Vi markerar på en list hur plattorna ska ligga, och strecken sätts på båda sidor av varje fog. Listen kan sedan användas för att kolla att vi håller rätt avstånd mellan plattorna. Det är säkrare än att använda enbart fogsnöre.

4

Vi använder nu listen att markera kanten på den mittersta raden och det görs på bägge sidorna av rummet. Det kan verka lite omständligt, men eftersom rum inte alltid är vinkelräta kan vi få problem om vi låter plattorna följa väggarna.

5

Vi spänner upp en tunn lina där kanten på de mittersta plattorna ska ligga. Du kan förborra och knacka ner en skruv och en plugg i golvet, men det går snabbare och lättare att fästa linan runt en sten. Linan lyfts upp med en list i bägge ändar.

05
Lägg hela rader 5 Steg

Vi har nu en lina att lägga den första klinkerraden längs. Vi väntar med att spänna ut linor åt andra hållet, och det gör inget så länge vi lägger klinkern så att raden avslutas i båda ändarna med plattor som är ungefär lika stora.

Vi är mycket noggranna under läggningen av denna första rad, och kakelfixet ska ha fått ordentligt fäste innan vi lägger en rad vinkelrät mot den första. Raden ska också placeras mitt i rummet för då är risken minst att det går galet.

När vi har två vinkelräta rader går resten av läggningen snabbt och risken för att vi ska få sneda rader är mycket mindre än om vi hade börjat längs en vägg.

1

Vi blandar en portion kakelfix och drar ut på golvet för den första raden. Det bästa är att först dra ut fixet med en slät spackel, så att den fastnar på golvet och sedan dra ut med tandspackel.

2

De första klinkerplattorna läggs med fogsnöre emellan. Som det framgår av fotot har vi lagt kakelfix endast där vi ska lägga plattor i första raden. Annars kan fixet vid sidan torka innan vi hinner lägga plattor.

3

Plattorna trycks ner och vrids en aning i kakelfixet för att fixet ska fästa på minst 80 procent av plattan och för att det inte ska finnas luft under plattan. Om fixet inte får ordentligt fäste kan det bero på att det är lite för tjockt.

4

Nu läggs mittraden åt andra hållet och även nu används en kantlina som hjälper oss hålla rak linje.

5

Med två rader lagda kan resten av golvet läggas - det är bara att fylla igen de fyra öppna fälten med kakelfix och sedan pressa fast klinker. Se upp så att du inte låser in dig själv i ett hörn!

06
Längs kanterna 3 Steg

1

Nu kommer vi till klinkern längs kanterna, och de ska skäras. Vi använder kakelskäraren så mycket som möjligt. Först ritsar den i plattan och sedan knäcker den plattan. Den kan inte användas till vinklar eller smala remsor.

2

Urtag och vinklar görs med vinkelslip med kapskiva. Det dammar enormt, så du bör hålla dig utomhus. Se till att plattan ligger stadigt när du skär dem. Se upp så att vinkelslipen inte sticker iväg om kapskivan når ner i marken.

3

De skurna plattorna limmas fast på golvet. Det kan vara svårt att dra ut kakelfix på golvet om det är en smal remsa som ska läggas. Då är det lättare att lägga kakelfixet på klinkern. Blanda inte för mycket fix i sänder.

07
Foga golvet 5 Steg

Dagen efter att klinkern lagts på golvet är det dags att foga. Det kan vara lite knepigt i början, men man lär sig snabbt tekniken att dra ut bruket diagonalt över fogarna. När fogbruket har satt sig och ytan på det härdat ska överflödigt bruk tvättas bort och sedan ska den grå hinnan på klinkern torkas av.

Innan golvet fogas är det viktigt att det inte finns smuts och annat som kan fastna i fogbruket. Därför dammsugs golvet mycket noga.

Eftersom vi har valt ett ljust fogbruk och kakelfixet är mörkt, kollar vi att fixet inte är för tjockt i fogarna för då syns det igenom fogbruket. Innan vi dammsuger skrapar vi bort överflödigt fix.

1

Golvet ska dammsugas noga och torkas av med fuktig trasa så att det inte kommer mörk smuts i det ljusa fogbruket. Därefter blandar vi bruket enligt anvisningarna på förpackningen, men inte för mycket i sänder, för det torkar rätt snabbt.

2

Klinkergolvet fogas och bruket arbetas ner ordentligt i fogarna. Dra massan diagonalt över fogarna med gummiskrapan åt alla fyra hållen så fylls de snabbt i nivå med klinkern. Drar du vinkelrätt åker gummiskrapan ner i fogarna.

3

Överflödigt fogbruk tvättas bort med en fuktig svamp. Svampen ska vara rätt hård - du ska ha svårt att trycka ner ett finger i den. Fogbruket sjunker ner till botten så du behöver inte hela tiden byta vatten i hinken.

4

Fogningen avslutas med att den grå hinnan torkas bort med torra trasor. Det är viktigt att vänta några timmar tills bruket blivit så hårt att man kan polera längs med fogarna utan att riva med sig fogbruk. Poleringen gör fogarna starka.

5

Målerijobbet avslutas med en kant, som målas tätt mot fogen i golvet. Vi väljer att måla för hand även om det kanske hade blivit rakare om vi hade maskerat med tejp.

Material

• Putsbruk. Se till att det inte innehåller mer cement än underlaget
• Ev. utstockningsbruk med mera cement till ett första skikt
• Primer
• Väggfärg
• Takfärg
• Färg till snickerier
• Klinker
• Kakelfix
• Fogbruk

Specialverktyg

• Putsbrädor
• Murslev
• Kalkborste
• Tandspackel (här 5 mm)
• Gummifogbräda

Tidsförbrukning

5-6 dagar fördelade över 2 veckor.

Pris

Räkna med 3000 kr för färg och putsbruk. Klinker kostar 100-400 kr/m2.

Svårighetsgrad

Ganska svårt om det är första gången du lägger klinker eller lagar puts. Men det behöver ju inte bli perfekt. Det är ju bara ett källarrum.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Källare