Få mer plats med ett riktigt rum i din källare

Der finns många värdefulla kvadratmeter i källare som helt enkelt inte utnyttjas optimalt. Eller som används som bostad utan att vara godkänt för det. Om du har ont om plats är det värt att överväga att göra ett extra rum i källaren – här visar vi hur du får ett ljust och mer inbjudande och användbart rum i källaren.

Jorden framför källarutrymmet har tagits bort så att man kan sätta in en dörr med utgång till den terrasserade uteplatsen som byggts framför huset.

Jorden framför källarutrymmet har tagits bort så att man kan sätta in en dörr med utgång till den terrasserade uteplatsen som byggts framför huset.

Har du en källare kan det finnas möjlighet att utnyttja utrymmet optimalt med bostadsyta på den nedersta våningen.

Men det finns vissa hårda krav som måste vara uppfyllda för att ett rum i källaren ska godkännas som bostad. De särskilda kraven handlar om att det ska vara säkert och inte hälsofarligt att bo där. Det är därför viktigt att det är enkelt att komma ut ur källaren och att ventilation, ljus och andra saker som påverkar välbefinnandet är bra.

Utgång till det fria

Ett sätt att uppnå allt detta är att gräva ut på ena sidan av huset. Om du känner för att göra ett större projekt av det när du ändå är igång, kan du passa på att göra en nedsänkt uteplats i samband med att du gräver dig ner till källaren. Då finns det möjlighet att såväl släppa in ljus och luft som att till och med sätta in en dörr som både ökar tillgängligheten

Du kan t ex bygga på olika nivåer så att du får ett härligt uterum med gott om plats för avslappning och umgänge. Etagen kan muras upp med olika slags sten eller gjutas i betong.

Väljer du att göra så är det viktigt att tänka på avrinningen, så att du inte bygger en sluten bassäng. Se till att regnvatten leds bort till en stenkista eller dagvattensystemet.

Problem

I källaren fanns tidigare tre utrymmen, inget av dem var lämpligt som bostad, bl a för att det inte fanns någon dörr som ledde direkt ut och för att alla utrymmena bara hade små fönster som ljusinsläpp.

Lösning

Det ena rummet i källaren är nu lämpligt som bostad, eftersom jorden framför den ena sidan tagits bort. Det har i stället byggts en terrasserad uteplats och det ena av de tre fönsterna i utrymmet har ersatts med en dörr, så att det finns en utgång direkt från rummet.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Källare