3 annorlunda möbler av stålrör

Du har säkert sett hur det ligger högar med rör hos rörmokaren. Med bara lite fantasi och noggrann mätning kan rören förvandlas till skojiga och annorlunda garderober, läckra och lätta hyllor, bord eller rumsdelare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
6.400 kronor

Intro

Här visar vi hur du enkelt kan konstruera ett par annorlunda garderober och en spännande hylla med hyllplan av glas. Rören måttbeställs med gängor - om du inte själv kan gänga dem.

Måtten är mycket viktiga för att lyckas. I synnerhet om du vill att konstruktionen skall gå från golv till tak som den enkla garderoben (nummer 1) gör.

Mät avståndet mellan golv och tak så noga som möjligt och dra sedan bort 10 mm. Det mått du nu får fram är det som du ger vidare till rörmokaren, så att denne vet hur långa rören skall vara och var de skall gängas.

Ett litet tips: om du har mätt avståndet mellan golv och tak på ett ställe, så får du inte tro att det är lika stort överallt i rummet. Kontrollmät varje ställe du vill placera ett rör på.

Undersök också vad taket består av.Till gipstak behöver du gipspluggar, till betongtak betongpluggar och till trätak behövs inga pluggar. Det är inte nödvändigt med pluggar i golvet. Här räcker det om du skruvar fast rörflänsarna.

Den enkla

Den lätta

Den hängande

Instruktion

01
Den enkla: garderob från golv till tak 8 Steg

Denna enkla och mycket moderna garderob kan placeras rätt ut från en vägg och fungera som rumsdelare, eller längs med väggen som en vanlig garderob.

Enkel konstruktion Börja med att skruva ihop de övre rören (A) och garderobsstången (C) med hjälp av de två T-kopplingarna (E). Kontrollera att rören är parallella och skruva sedan fast de nedre rören (D) och till sist de nedre flänsarna (D) mot golvet.

För att kunna skruva fast flänsen på röret kan det vara praktiskt med ett handtag. Gör detta av t.ex. en u-järn. Borra hål i järnet för skruvar som kan stickas ner i flänsen.

Sätt ihop det översta röret och garderobsstången med en T-koppling och skruva fast flänsen på den övre stången, ev. med hjälp av ett handtag som gör att det går fort.

Skruva fast de nedre rören i de två T-kopplingarna och fäst även flänsar på de nedre rören. Flänsarna upp- och nertill får inte dras åt för hårt för då kan de inte justeras senare.

Med flänsarna åtdragna reses konstruktionen och sätts på plats så att du kan markera för hålen i taket.

Skjut hela konstruktionen åt sidan, borra hål och stoppa in pluggar i hålen.

Sätt rören på plats och skruva fast flänsarna i taket när du har skruvat ut dem en bit.

Kontrollera med vattenpass att rören står lodrätt.

Skruva ner flänsarna och fäst dem med skruvar i golvet.

02
Den lätta: tuff hylla av glas och stål 9 Steg

Kombinationen glas och stål ger den moderna hyllan ett både fräckt och tufft utseende samtidigt som den ser lätt ut. Om du däremot byter ut glashyllorna mot hyllplan av trä så blir hyllan mer bastant och mister sin lätthet.

1

För att kunna skruva fast flänsen på röret kan det vara praktiskt med ett handtag. Gör detta av t.ex. en u-järn. Borra hål i järnet för skruvar som kan stickas ner i flänsen.

2

Börja med att skruva fast flänsen på det nedre röret (C) och skruva sedan fast den första T-kopplingen och det första vinkelräta röret (A) i kopplingen.

3

Fortsätt med resten av rören i konstruktionen. Du kan använda hela den nedre vinkeln som handtag när du fäster resten av rören i T-kopplingarna.

4

Längst upp i hyllan avslutar du med en vinkelkoppling. Om du spänner fast konstruktionen i ett skruvstycke blir det lättare att dra fast det sista röret.

5

För att glashyllorna skall ligga stadigt trär du o-ringar på rören. Ringarna skjuts in på de vågräta rören och placeras på samma ställe på alla rör.

6

Nu kan du montera de flänsar som håller fast hyllan på väggen. Fäst dem men se till att de sitter exakt lika långt från T-kopplingarna!

7

Håll fast de två gavlarna på väggen. Kontrollera med vattenpass att de står lodrätt.

8

Markera för borrhål, borra och välj pluggar som passar till materialet i väggen.

9

Skruva fast hyllan med ett par skruvar i varje fläns. Lägg till sist glashyllorna på plats.

03
Den hängande: garderoben hänger i taket 2 Steg

Konstruktionen till denna garderob kan användas som stomme till ett bord. Då fäster du bara en bordsskiva på flänsarna. Så här görs stommen.

Gedigen klädstång Det kan vara frestande att göra en enkel konstruktion av endast två lodräta rör och en stång mellan dessa. Det är emellertid ingen stark konstruktion och den är dessutom ranglig.

1

Skruva ihop rören och kopplingarna och se till att de får rätt vinkel, så att garderoben inte ser sned ut.

I det putsade taket behövs inga pluggar så därför drar vi fast skruvarna i de brädor som finns ovanför putsen.

Material

Garderob från golv till tak

Galvaniserade 20 mm stålrör:
• 2 övre rör (A) à 49 cm
• 2 undre rör (B) à 187,7 cm
• 1 garderobsstång (C), 106,4 cm

20 mm kopplingar till rören:
• 4 gängade flänsar (D) med hål för fastskruvning
• 2 T-kopplingar (E)

Dessutom:
• 16 kullriga skruvar, 6 x 60 mm
• 16 brickor, 6 mm
• 8 pluggar till taket – välj plugg efter det material taket är av
• Ev. ett handtag av u-profil för åtdragning av flänsar

Prisbild: Cirka 1500 kr

Tuff hylla av glas och stål

20 mm galvaniserade stålrör:
• 10 vågräta (A) à 50 cm
• 8 lodräta (B) à 35 cm
• 2 ben (C) à 35 cm

20 mm kopplingar till rören:
• 12 gängade flänsar (D) med skruvhål
• 2 vinkelkopplingar (F)
• 2 T-kopplingar (G)

Dessutom:
• 5 hyllplan (E), 47,5 x 97 cm, av 8 mm glas
• 48 kullriga skruvar, 6 x 60 mm
• 48 brickor, Ø 6 mm
• Pluggar (anpassas efter materialet i väggen)
• 20 o-ringar av gummi med en inre diameter på 20 mm som hållare för glashyllorna

Pris: Cirka 3500 kr exkl. glashyllor. Hyllplanen kostar cirka 600 kr per styck.

Garderoben hänger i taket

20 mm galvaniserade stålrör:
• 4 lodräta rör (A) à 49 cm
• 4 vågräta rör (B) à 24 cm
• 1 klädstång (C), 110 cm

20 mm kopplingar till rören:
• 4 flänsar (D) med hål
• 4 vinkelkopplingar (E), 900
• 2 T-kopplingar (F)

Dessutom:
• 16 kullriga skruvar 6 x 60 mm
• 16 brickor, Ø 6 mm

Prisbild: Cirka 1400 kr

Ritning

Var noga med måtten

Mät noga där rören skall placeras. Som framgår av artikeln skall du dra bort 10 mm från avståndet mellan golv och tak. En fläns eller koppling har ett skruvdjup på cirka 15 mm. När du skruvar ihop två rör med t.ex. en T-koppling, så skruvas rören in cirka 15 mm från var sin sida - men de möts ej. Avståndet mellan dem beror på rördimensionen. Det behövs 5 mm luft upptill och nertill för justering av flänsarna.

Var noga med måtten

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Förvaring