Kan du byta från halogen till LED?

Du kan inte bara byta till LED utan måste också byta den gamla transformatorn – även om spottarna lyser och ser ut att fungera som de ska.

Skift fra halogen til led

Modern LED har samma form som gamla halogen. Därför passar de också i samma spotlights. Men det krävs mer om det ska fungera ordentligt.

När de gamla halogenspottarna går sönder ligger det nära till hands att byta ut dem mot moderna, energieffektiva LED-spotlights med betydligt längre livslängd. Men dessvärre är det en större operation om du ska ha glädje av fördelarna med LED.

LED-spottar är "kräsnare"

För även om du kanske kan få de nya LED-spottarna att lysa med den gamla transformatorn, så kräver de en modern LED-drivenhet för att kunna fungera ordentligt. LED-spottar är nämligen “kräsnare” och ansluts de till fel strömkälla går det på allvar ut över både livslängd och ljuskvalitet, och då är de inte längre så smarta.

Fem orsaker till att spottarna lyser och ändå inte fungerar ordentligt

  1. LED-spottar har lång livslängd – men bara om de får rätt spänning. Om inte, så slocknar de snabbt.
  2. LED fungerar bara med likström
  3. LED ger för låg minimibelastning
  4. LED kräver en mjuk och kontrollerad tändning
  5. LED kräver jämn spänning

Artikeln går igenom varför de fem ovanstående orsakerna är ett problem, och så hjälper den dig att välja rätt utrustning om du vill byta från halogen till LED.

Därför ser de ut att fungera utan att göra det

Ibland kan den gamla transformatorn med järnkärna eller en nyare elektronisk transformator mycket väl få nya LED-spotlights att lysa. Men de fungerar inte som de ska och spottarna kommer att dö långt innan påstådd livslängd, som oftast ligger på 15.000-25.000 timmar.

Växelström:

En gammeldags transformator med järnkärna producerar växelström som växelvis går åt ena och åt andra hållet i ledningarna. Om transformatorn har en effektiv spänning på 12 volt, är den maximala spänningen 17 volt. Kopplar du en LED-spott, som alltid behöver likström, till transformatorn med järnkärna, kommer spotlighten, om den över huvud taget lyser, bara lysa när spänningen går åt ena hållet.

Spotten kommer därför blinka 25 gånger i sekunden. Det syns inte alltid med blotta ögat, men det går ut över ljuskvaliteten och livslängden. Maxspänningen på 17 volt minskar också livslängden betydligt.

Minimibelastning:

Elektroniska transformatorer behöver en minimibelastning för att fungera. Jämfört med LED har halogenspottar en betydligt högre förbrukning. Du kan därför uppleva att minimibelastningen klaras, om du testar att byta ut en spotlight till LED.

När du därefter byter ut alla minskas den totala belastningen till en nivå som transformatorn inte kan hantera, och spottarna kommer därför inte att lysa.

Hård start:

LED-spotlights behöver en lugn start, där spänningen ökas jämnt och kontrollerat på kort tid. Vissa elektroniska transformatorer ökar spänningen direkt, och en upprepad hård start kan förkorta LED-spottens livslängd.

Ojämn spänning:

LED-spotlights behöver samma, jämna spänning, och även om en elektronisk transformator levererar likström kommer den vid vissa tillfällen att vara lite ojämn. Det kan förkorta LED-spottens livslängd.

Så här väljer du rätt

Ska du byta till LED-spottar kan du med fördel utgå från de halogenspotlights som de ska ersätta. Du får dock själv bara installera paket som har köpts tillsammans med LED-spotlights och LED-drivenhet, och du får inte korta av eller förlänga sladdarna. Kombinerar du själv ihop de olika delarna, så ska det installeras av en auktoriserad elektriker.

  • Eftersom LED är mer energieffektivt ska du inte välja en LED-spotlight med samma effekt som halogenspotten – du ska välja en som matchar den. T ex kan en 12-volts LED-spott av bra kvalitet på runt 3,5 watt ersätta en halogenspott på 35 watt. Halogenspottens effekt står på den och du hittar information om LED-spotten på förpackningen och på internet.
  • Beräkna den totala förbrukningen. Ska du t ex byta ut sex spotlights, hamnar förbrukningen på 21 watt (6 x 3,5 watt).
  • Välj en 12-volts LED-drivenhet som kan hantera den totala belastningen på 21 watt – t ex en med ett belastningsintervall på 5-30 watt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Belysning