Trädgårdstrappa med inbyggd bänk

Ska du bygga en trappa i trädgården kan du lika gärna utnyttja trappan optimalt. Genom att göra stegen bredare och högre blir det nämligen plats för både sittdynor och krukväxter.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2.700 kronor

Intro

I bygginstruktionen visar vi hur du bygger trappans ram, och hur du klär trappan med terrassbrädor. Det är inte särskilt svårt, så har du bara vattenpasset med dig hela tiden kan de flesta klara av detta.

Instruktion

01
Stommen 10 Steg

Trappans mått beror på hur högt dörren sitter, dörrens bredd, ditt val av terrassbrädor samt vilken konstruktion du väljer.

Hos oss går de vågräta stegen in under de lodräta stödstegen. Det är ett rent estetiskt val - inte ett måste.

Summan av våra val innebär att trappan består av tre balkar med var sitt steg, och en steghöjd på 27,8 cm. Trappan är 190 cm i bredden. Det ger 20 cm plats på båda sidor av dörren.

1

Vi märker upp för bärlinan (A) genom tre förborrade hål. Var noggrann med att inte träffa fogarna. Kom ihåg att det mittersta hålet inte ska borras, där den mittersta balken senare ska monteras.

2

Hålen fylls med injektionsmassa, och gängstängerna skruvas i långsamt i gängningens riktning. VIKTIGT! Rensa hålen på damm innan du sätter igång.

3

Borra ut för stolpen (B1) med en jordborr, medan injektionsmassan torkar. Centrum av det 90 cm djupa hålet ska vara 5 cm in sett till trappans bredd, och 56,5 cm ut från där konstruktionen görs fast.

4

Det vågräta balkstycket (E1) skruvas fast i balken (A) med ett vinkelbeslag och beslagsskruvar. Balken (A) är monterad på gängstängerna med sex bitar vikt murpapp som packning.

5

Stolpen (C1) skruvas fast med vinkelbeslag och beslagsskruvar. Först placeras stolpen (B1) vågrätt, fästs med två 5 x 180 mm skruvar ovanifrån, och bankas på plats. Använd ev. ett gammalt vattenrör att slå med.

6

Motsatta sidan byggs på samma sätt. Hålen för de yttersta stolparna (D1 och D2) borras i jorden med 129,7 cm från centrum till muren.

7

Ett vinkelbeslag skruvas fast med beslags skruvar, 65,1 cm ner på stolparna (B1 och B2). Använd ev. en regel som hjälpbräda för att hålla vinkeln.

8

Balken (F2) görs fast i stolpen (D2) med två 5 x 180 mm skruvar och skruvas fast i vinkelbeslaget på stolpen (B2) med beslagsskruvar. Stolpen (D2) stampas. Detsamma görs på den motsatta sidan.

9

Mittenstycket byggs på samma sätt som de två andra styckena. Den enda skillnaden är att det inte behövs någon stolpe (C) att montera beklädnad på. Kontrollera att de tre styckena är vågräta.

10

Mittensteget (G och H) byggs på de tre styckena. Överkanten av steget (G) ska vara 27,8 cm från överkanten av den vågräta balken (E). Därför ska vinkel beslaget skruvas fast 37,3 cm nedanför överkanten av balken (E).

02
Beklädnaden 6 Steg

Trappan kläs med trall. Stegen är målade i förväg eftersom de utsätts för mest slitage.

Den nedersta delen av beklädnaden är även den målad innan den monteras. Det är inte nödvändigt, men vi gör det för att förenkla den efterföljande målningsprocessen. De nedersta brädorna sticker nämligen ner en liten bit i jorden.

Trallbrädorna skruvas sedan fast med trallskruv.

1

Ett par kapade hjälpbrädor monteras tillfälligt. På så sätt kan du mäta upp för stegbrädorna, som ska sticka ut över sido beklädnaden och stödstegen.

2

Brädorna på det översta steget skruvas fast i bägge ändar. Börja i den yttersta brädan. Sedan justerar vi med en rätskiva innan de skruvas fast på mitten.

3

Sidobeklädnaden sågas till och skruvas fast med avståndsklossar i stegbrädorna och stödstegsbeklädnaden.

4

Sidobeklädnad fästs med tvingar vid alla steg, ritas upp och sågas till med en sticksåg. Då stegen går in under stödstegen linjerar sidobeklädnaden bara med stegbrädorna på det översta steget.

5

Den sista delen av sidobeklädnaden sågas till och monteras. Brädan är målad på förhand, då den delvis sitter under marknivå.

6

Trappan målas, när frontbrädorna är monterade, och de främre stolparna (D) därmed har dolts.

Material

Tryckimpregnerad stolpe 95 x 95 mm:

 • Tvärliggande balk (A), 190 cm
 • 3 stolpar (B) à 145 cm
 • 2 stolpar (C) à 85 cm
 • 3 stolpar (D) à 90 cm
 • 3 vågräta balkar (E) à 46,6 cm
 • 3 vågräta balkar (F) à 65 cm3 vågräta balkar (G) à 32,5 cm
 • 3 lodräta balkar (H) à 17,7 cm

Dessutom:

 • Trallvirke 32 x 120 mm, 50 m
 • 3 galvaniserade gängstänger, Ø12, 30 cm
 • 15 vinkelbeslag m. förstärkning 90 x 90 mm
 • 1 patron injektionsmassa
 • 3 galvaniserade brickor (fyrkantiga) 3 galvaniserade muttrar
 • 18 skruvar 5 x 180 mm
 • Beslagsskruvar 5 x 50 mm
 • Trallskruvar, rostfria, 4,2 x 55 mm
 • 6 bitar murpapp

Specialverktyg

 • Jordborr
 • Rätskiva

Tidsförbrukning

Ca. två dagar.

Pris

1.500-2.700 kr. (Priset beror på val av terrassbrädor. Vi har valt sibirisk lärk. Tryckimpregnerat trä är en billigare lösning).

Svårighetsgrad

Ser du bara till att hela tiden ha vattenpasset nära till hands, kan de flesta klara av det här.

Ritning

3D-modell

Trädgårdstrappa med bänk

3D-modell

Den bärande konstruktionen

Här kan du se hur den dolda konstruktionen bär upp trappan.

Öppna 3D-modell

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trappa utomhus