Utomhustrappa med klinker

En betongtrappa är solid, men den blir ännu mer hållbar om du klär den med klinker.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
600 kr/m2

Intro

Klinker gör utomhustrappan starkare

Det finns flera fördelar med att lägga klinker eller plattor på en utomhustrappa framför att låta den råa betongen vara som den är.

Det förlänger nämligen trappans livstid avsevärt. Samtidigt blir den ännu starkare, och trappan kan bli både snygg och harmonisk om du klär den med klinker.

Med rätt förberedelser kan det göras på bara en helg, om du börjar på fredagen.

Klinker för utomhustrappor kan lätt hålla i upp till 50 år. Men det kräver att du lägger klinker och fogar ordentligt från början, och ser efter fogarna med jämna mellanrum, så att fukten inte kan tränga ned i betongen.

Mät upp för plattor på trappan

För att trappan ska få ett harmoniskt utseende är det viktigt att lägga tid på att mäta upp och hitta ett bra mönster.

Ett mönster ska först och främst skapa harmoni, så att trappan blir trevlig att se på. Börja med att mäta upp och göra en skiss. Rita upp ett par mönster som du sedan testar att lägga ut på trappan, så att du får en försmak av hur det kommer att se ut.

Du bör använda en våtkap med bra klinga, som kan skära fina snitt i materialet. Tänk på när du mäter upp att plattorna inte kapas kortare än hälften av deras längd. Välj därför också klinker i en passande storlek, så att du slipper kapa mer än nödvändigt.

Gör i ordning trappan

Innan du lägger plattorna ska du försäkra dig om att stegen har rätt fall, och att ytorna är plana. Det går lättare med en nyputsad trappa som är redo för ett nytt ytskikt.

Instruktion

01
Förberedelser 6 Steg

Innan du lägger klinker, oavsett om det är på en trappa eller i ett badrum, är det viktigt att du tar god tid på dig för att ta reda på vilket möster som passar bäst. Mönstret ska först och främst skapa harmoni, så att resultatet blir snyggt.

Börja med att mäta varje trappsteg och gör sedan en skiss. På den kan du rita olika mönster med de klinker du har köpt. Ett fiffigt sätt är att klippa till pappersbitar i samma storlek som plattorna och göra provläggning med dem.

Tänk även på skärningen. Våra klinker är 60 x 30 cm och de ska läggas på ett sådant sätt att skärningen blir minimal. Man ska aldrig använda bitar som är mindre än hälften av en hel platta.

Klinker trappa: Mät trappan mycket noga 1

Mät trappan mycket noga. Därefter är det dags att göra en ritning i önskad skala, där du kan rita in olika mönster för att se vilket som passar bäst på din trappa. Försök skapa ett mönster där så få plattor som möjligt måste skäras.

Klinker trappa: Gör en provläggning med hela plattor på trappan 2

Gör en provläggning med hela plattor på trappan. Det är inte säkert att det mönster som ser bäst ut på ritningen också är det i verkligheten. Prova dig fram, och lägg märke till hur plattorna ska läggas i varje hörn.

Klinker trappa: Ytan på trappan borstas med stålborste 3

Ytan på trappan borstas med stålborste eller behandlas med rivbräda innan du lägger på kakelfix. Detta fäster bättre om ytan är sträv. Små förhöjningar på ytan ska huggas bort. Borsta till sist rent.

Klinker trappa: Fukta betongen 4

Fukta betongen. Det är viktigt att betongen är en smula fuktig för annars suger den genast åt sig fukten från kakelfixet, som då inte fäster som det ska. Ytan ska inte vara våt, endast fuktig.

Mönster på trappan 1
Hörnen är här viktiga eftersom man närmar sig trappan från sidan.

Mönster på trappan 2
Om gången går rakt mot trappan kan du lägga ett mönster som pekar in mot mitten på trappan.

02
Plattorna skärs 2 Steg

Klinker trappa: Mät upp och markera 1

Mät upp och markera. Börja med det översta trappsteget. Här visar det sig att hörnplattan på ena sidan blir cirka 15 mm för bred. Plattan ska då skäras på den sida som är närmast dörren.

Om du vill sätta klinker även på sättstegen, håller du en mot steget, så att du ser hur mycket den sticker ut.

Klinker trappa: Skär plattorna när du har mätt upp 2

Skär plattorna när du har mätt upp för dem som ska ligga på det översta steget. Se till att det hela tiden finns vatten i våtskäraren så att den inte skadas.

03
Det första steget 3 Steg

Vi har bestämt att lägga klinker på alla plansteg och även sätta klinker på de lodräta sättstegen, men i en annan kulör. Det är lättare att lägga på planstegen, och arbetet går då snabbare.

Vi börjar med det översta plansteget och arbetar oss neråt, för då slipper vi gå på de nysatta klinkerplattorna. Vi blandar inte mera fix än vad som går åt för varje steg. Då är det ingen risk att fixet stelnar om vi arbetar långsamt. Sättstegen tar vi i morgon och då hinner kakelfixet härda. Är din trappa liten är det möjligt att du kan bli färdig på en dag.

Tandspackeln ska anpassas efter plattorna. Ju grövre och större dessa är, destor större tänder ska spackeln ha.

Klinker trappa: Blanda kakelfix och lägg på trappan 1

Blanda kakelfix och lägg på trappan. Följ anvisningarna på förpackningen när du blandar, så att du får rätt konsistens. Lägg fixet på trappan med en liten slev och fördela det sedan med tandspackel, som dras åt två håll.

Dra tandspackeln genom fixet; först åt ena hållet och sedan vinkelrätt tvärs över.

Klinker trappa: Lägg ner plattorna i kakelfixet 2

Lägg ner plattorna i kakelfixet. Tryck till en aning, så att plattorna pressas ner i fixet. De ska sugas fast för att få optimal vidhäftning. Ska du sätta klinker på sättsteget kollar du med en lös bit hur mycket plattan på plansteget ska sticka ut.

Klinker trappa: Fortsätt med resten av plattorna på det översta steget 3

Fortsätt med resten av plattorna på det översta steget. Tryck ner dem så att de ligger på samma nivå och kolla att de ligger plant och håller framkant. Kolla fortlöpande med vattenpasset. Plattorna knackas ner lite med ett hammarskaft.

04
De övriga stegen 5 Steg

När du är klar med det första steget arbetar du dig neråt - steg för steg. Mät upp för klinker, skär dem och lägg dem i det kakelfix du har fördelat på trappsteget.

Ju större stegen är desto flera plattor går det åt. För att lägga rätt platta på rätt ställe är det en fördel att märka plattorna och sedan skära dem i rätt ordning. Om du dessutom sätter motsvarande märke på sättsteget där plattan ska ligga, är risken inte så stor att du lägger fel. Tänk på att ett trappsteg inte behöver vara lika djupt överallt. Skär därför inte plattor efter en mall utan efter aktuella mått. Det vore ju försmädligt att skära flera plattor för smala …

Klinker trappa: Mät för plattorna på nästa trappsteg 1

Mät för plattorna på nästa trappsteg. Ska du ha plattor även på sättstegen, ska plattorna på planstegen sticka ut. Med så stora plattor som här, måste du mäta på flera ställen på varje steg, så att plattorna passar i bredd och djup.

Klinker trappa: Avsätt måtten på plattan så att du skär den del som är närmast sättsteget 2

Avsätt måtten på plattan så att du skär den del som är närmast sättsteget. All skärning ska utföras på den ”inre” sidan av plattan för att framsidan av plattorna ska sitta i en rak linje.

Klinker trappa: Lägg på kakelfix och fördela det med tandspackel 3

Lägg på kakelfix och fördela det med tandspackel. Varje platta ska tryckas ner lite i fixet så att detta får kontakt med hela plattans undersida. Gör ev. ett prov. Kolla för varje steg att ytan är plan och att framkanten är en rak linje.

Klinker trappa: Till det nedersta steget använder vi en lång, rak bräda 4

Till det nedersta steget använder vi en lång, rak bräda av aluminium för att kolla att vi får en rak framkant. Har du ingen sådan kan du ta en rak bräda. Ställ den på högkant och kolla att alla plattorna ligger på samma nivå.

Klinker trappa: Innan du packar ihop verktygen för i dag ska du tvätta stegen med vatten och den mjuka skumputsbrädan 5

Innan du packar ihop verktygen för i dag ska du tvätta stegen med vatten och den mjuka skumputsbrädan. Kolla att det inte sitter för mycket kakelfix i fogarna. I så fall ska de skrapas rena och det görs lättast med en fogslev som kommer ner i fogarna.

05
Sättstegen 2 Steg

Nu är det dags att fortsätta med sättstegen. Tillvägagångssättet är detsamma som vid läggning på planstegen - alltså mät, skär och tryck fast i kakelfix.

När du sätter klinker lodrätt ska du ställa dem på något, eftersom de inte ska vila på den vågräta klinkerplattan. Det ska finnas en fog där. Eftersom plattorna är tunga kan de glida i kakelfixet, därför stöttar vi dem med plastbrickor.

När plattorna ställs på brickorna ska brickorna ev. justeras så att plattornas kanter hamnar lodrätt.

Klinker trappa: Fördela kakelfix på sättstegen 1

Fördela kakelfix på sättstegen, när du har mätt och skurit plattan. Det kan vara lite kladdigt och för att inte spilla på de lagda plattorna, kan du skydda dem med plast eller papp.

Klinker trappa: Ställ plattan på de små plastkilarna 2

Ställ plattan på de små plastkilarna, och vippa in den mot kakelfixet. Tryck till ordentligt och kolla att plattan sitter lodrätt. Plastkilarna ser till att det bildas en fog för fogmassan.

Låt plastkilarna sitta kvar tills du är klar med trappan och du ska foga.

06
Fogarna 5 Steg

Eftersom vi har valt en svart klinker till planstegen och en grå till sättstegen, så ska vi också ha två färger på fogmassan. Det är alltid snyggast om man använder en fogmassa som har samma färg som plattorna eller är den motsatta (t.ex. svart fog - svarta plattor eller vit fog - svarta plattor). Om klinkern på din trappa har samma färg kan du nöja dig med en fogmassa och slipper ta hänsyn till att den ena fogmassan ska torka innan nästa kan läggas på.

Vi börjar med svart fogmassa mellan plattorna på planstegen. Den kladdar mest, och när fogningen är klar kan vi fortsätta med den grå fogmassan mellan plattorna på sättstegen.

Klinker trappa: Blanda fogmassan enligt anvisning på förpackningen 1

Blanda fogmassan enligt anvisning på förpackningen. Fördela den i fogarna genom att dra gummibrädan diagonalt över fogarna. Dra fram och tillbaka tills fogarna fylls. Blanda bara till ett steg i sänder.

Klinker trappa: Tvätta bort överf ödig fogmassa när den har fått härda en stund 2

Tvätta bort överf ödig fogmassa när den har fått härda en stund. Till detta används skumputsbrädan, och den får inte vara mer än fuktig för annars sköljer du bort fogmassan. Kolla att alla fogar är fyllda, annars lägger du på mera.

Tvätta till sist med en mjuk svamp som sköljs ofta.

Klinker trappa: De grå sättstegen tvättas rena 3

De grå sättstegen tvättas rena, eftersom det har kommit en del svart fogmassa på dem. Även nu ska svampen sköljas ofta och den fåt inte vara mer än fuktig, för då kan fogmassan släppa.

Klinker trappa: Sättstegen fogas med grå fogmassa 4

Sättstegen fogas med grå fogmassa, men först när den svarta har torkat så att de inte flyter ihop. Det bästa är att den första fogmassan får torka ett dygn innan man fogar igen, Används samma fogmassa överallt fogas hela trappan.

När den grå fogmassan har härdat, tvättas överflödig massa bort.

Klinker trappa: Tvätta trappan med kalkborttagningsmedel 5

Tvätta trappan med kalkborttagningsmedel när fogarna har härdat - det tar cirka ett dygn. Även om trappan har tvättats med svamp och vatten kan det finnas en kalkdimma på plattorna, och den tas bort med medlet.

Efter ett par dagars torktid är trappan stark och tål att användas.

Material

• Klinker • Kakelfix och fogmassa (som tål användning utomhus)
• Kalkborttagningsmedel, klinkerolja

Specialverktyg

• Omrörare till borrmaskin: Är tillstor nytta när du blandar både kakelfix och fogmassa
• Liten slev: Att lägga på kakelfixet med
• Fogslev: För rensning av fogar inför fogning
• Tandspackel: Att fördela kakelfix med tandstorlek anpassas efter klinkerstorlek
• Putsbräda (gummi): Till fördelning av fogmassa
• Skumputsbräda: Till rengöring av klinker
• Våtskärare: Att skära klinker med

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

600 kr/m2

Video

TEKNIK: Lägg klinker utomhus

Se till att vidhäftningen blir 100% mellan platta och underlag

Video

TEKNIK: Dela hårdbränd klinker

Med en vattenkyld kakelkap får du ett snyggt snitt

Video

TEKNIK: Fogning av klinker utomhus

Arbeta diagonalt över klinkerna, så blir fogarna snygga

Video

TIPS: Rätt fogmassa till plattorna

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trappa utomhus