Stadig och säker vindstrappa

Anders Utsten visar här hur du snickrar en utvändig trappa till vinden, balkongen eller terrassen. Du kan använda hans steg-för-steg-anvisningar för att snickra en stadig och säker trappa nästan precis var som helst.

Intro

Om det är något man aldrig kan ha för mycket av så är det stuvutrymme där man kan sommarförvara kälkar och skidor, vinterförvara sommardäck eller där man vill sätta undan gästsängar och annat som inte används så ofta. Vinden över uthuset är ett utmärkt förråd, men här är det svårt att komma åt förrådet för det finns ingen trappa dit. Först skall man hämta stegen och resa den, sedan balansera på stegpinnarna medan man kånkar på gästsängen. Nej, det är ingen bra lösning. Det behövs en stadig och säker trappa där man lätt går upp och ner. Och som ett extra plus skall trappan göras så barnsäker som möjligt.

Om det är något man aldrig kan ha för mycket av så är det stuvutrymme där man kan sommarförvara kälkar och skidor, vinterförvara sommardäck eller där man vill sätta undan gästsängar och annat som inte används så ofta. Vinden över uthuset är ett utmärkt förråd, men här är det svårt att komma åt förrådet för det finns ingen trappa dit. Först skall man hämta stegen och resa den, sedan balansera på stegpinnarna medan man kånkar på gästsängen.

Nej, det är ingen bra lösning. Det behövs en stadig och säker trappa där man lätt går upp och ner. Och som ett extra plus skall trappan göras så barnsäker som möjligt.

Vi beslöt att snickra trappan av tryckimpregnerat trä. Vi kunde förstås också ha valt lärk, som är bättre från miljösynpunkt, men vi var lite oroliga för att lärkträet med tiden skulle vrida sig. Visserligen kan man gardera sig mot detta genom att måla trappan, men smaken är som baken - och vi ville inte ha en målad trappa, som dessutom kan bli hal.

Innan vi gjorde en skiss över trappan diskuterade vi hur stor plattformen eller avsatsen utanför vindsluckan skulle vara. Dörren är 90 cm bred och den skall förstås kunna öppnas helt. Räcket som vi hade i tankarna är 10 cm brett. Vi la till på 10 cm och kom då fram till att avsatsen skall vara 110 cm djup.

Bredden på avsatsen anpassar vi efter dörren och den regel som bär avsatsen och som fästs på väggen.

  • Så här hänger du trappan på en trävägg
  • Så här räknar du ut hur brant trappan kan vara
  • Så här anpassar du trappan efter familjens önskemål

FÖRE
Det var besvärligt att använda stegen när man skulle upp eller ner med saker från förrådet.

EFTER
Tack vare den nya trappan har det blivit lätt att använda vinden på uthuset. Och även barnen kommer både upp och ner säkert.

Instruktion

01
Ramen till avsatsen spikas ihop på marken 7 Steg

När du köper virket bör du välja så slätt och jämnt trä som möjligt, men räkna ändå med en lite ytslipning så att du inte får stickor när du går barfota i trappan. Såga sedan till reglarna (A, B och C).

Markera för en liten trekant på de två ytterreglarna (A) och såga bort den med sticksåg. Urtaget blir stöd för snedsträ-vorna (E) som senare monteras under avsatsen.

Det är lättast att spika ihop ramen till avsatsen på marken. För att stötta de brädor som senare skall utgöra golv (F) spikar vi fast en extra regel (C) mitt i ramen. Om din avsats skall vara större klarar du dig nog inte med endast en tvärregel. Om det är mer än 60 cm mellan golvreglarna svajar golvet även om du har så tjocka brädor som 28 mm.

1

Lägg delarna på marken och spika ihop ramen av reglarna A, B och C med 100 mm varmgalvade spikar. I hörnen skruvar vi kraftiga vinkeljärn som förstärkning för att ramen skall klara den kraftiga belastningen.

2

En bärlist, som används för att stötta plattformen med under monteringen, spikas fast på väggen 42 cm under dörren. Var du skall sätta din list beror på hur långt ner avsatsen skall hamna i förhållande till din dörr.

3

Avsatsen fästs i väggen med 4 franska skruvar på 10 x 120 mm när den har justerats vågrätt. När avsatsen är på plats med räcke och golv belastar den väggen mycket och därför måste skruvarna ha fatt i regelstommen bakom fasaden. I annat fall måste väggen förstärkas med kraftiga brädor på insidan.

4

Avsatsen justeras så den blir vågrät och bärs under tiden av en tillfälligt monterad stödregel mitt på den utvändiga sidan. Genom att slå in kilar under regeln kan vi lyfta den precis lagom mycket.

5

Snedsträvorna (E) sågas till och skruvas fast i ramen till avsatsen med 120 mm träskruvar. Samma slags skruvar används också att fästa ramen på väggen, som på insidan har förstärkts med en kraftig bräda.

6

Golvbrädorna (F) skruvas fast på avsatsen med 6 x 70 mm trallskruv. Håll cirka 5 mm luft mellan brädorna. Försök anpassa bredden så att det blir lika stort överallt. OBS! Om virket är mycket fuktigt minskas avståndet eftersom brädorna krymper när de torkar.

7

Längden på golvbrädorna bestäms först när de har skruvats fast. Vi lät de sticka ut cirka 3 cm i bägge sidorna.

02
Trappan sätts ihop på plats 7 Steg

Innan du fortsätter med snickrandet kan du passa på att schakta bort lite jord där trappan skall stå. Lägg hellre singel eller andra småstenar. Singel dränerar mycket bättre än gräs och håller marken torr runt trappan. Dessutom är det ett mer hållbart underlag som inte kan slitas.

1

Vi letar rätt på perfekt lutning på vangstyckena genom att fästa en testbräda med tvingar på avsatsen. Därefter tog vi fram vattenpasset och drog ett vågrätt streck med penna. Nu har vi markvinkeln.

2

Markvinkeln överförs till vangstyckena (G och H) som nu sågas av nertill. Den ena reses mot utsidan av avsatsen så vi kan markera var den skall sågas av. Den andra sågas av på samma sätt med urtag för snedsträvan.

3

När vangstyckena är klara men ännu inte skruvats fast, sågar du till klossarna (D) som stegen vilar på. Du skall såga många klossar så dra ett streck på sågbordet för rätt storlek och vinkel. Vi gjorde våra klossar 20 cm långa.

4

Framkanten på klossarna geringssågas, för syns skull och för att inte exponera kortänden. Klossarna skruvas fast på det inre vangstycket (H). Överför placeringen till det yttre vangstycket och fäst klossar även på detta.

5

Det inre vangstycket skruvas fast på väggen med 4 kraftiga franska skruvar, 100 mm långa. Se till att de fäster i regelstommen i väggen eller förstärk väggen invändigt med en kraftig bräda eller regel.

6

Det yttre vangstycket justeras upp- och nertill tills både övre och nedersta trappsteget är vågrätt. Fäst vangstycket från undersidan och insidan av avsatsen och i snedsträvan med 6 x 120 mm träskruvar i förborrade hål.

7

Nu kan trappstegen skruvas fast. Här är varje steg 80 cm brett och det innebär att trappans totalbredd blir 89 cm (vangstyckena är ju 45 mm breda var). Nu kommer det spännande ögonblicket när du kan prova den egenhändigt snickrade trappan. Att gå upp i trappan vållar inga som helst problem, men det är när man går ner som man upptäcker om man borde ha följt trappformeln till punkt och pricka och låtit två steghöjder plus ett plansteg vara exakt 63 cm.

03
Stolparna fästs med franska skruvar 6 Steg

Enligt reglerna i Svensk Byggnorm skall räcket längs en trappa och räcket på en balkong vara 110 cm högt. Det verkar kanske mycket när man är på avsatsen men det är inte en centimeter för lågt upptäcker vi när vi går nerför i den branta trappan. Eftersom trappan är rätt kort nöjer vi oss med två stolpar.

1

Vinkeln stolpen skall sågas i nertill hittar vi på ungefär samma sätt som när vi fann markvinkeln för vangstyckena. Håll stolpen lodrätt och markera längs vangstycket.

2

Stolpen klyvsågas nerifrån upp till märket för då kan vi montera den halvvägs in över vangen. Bottnen geringssågas i en vinkel på 45 grader - se även bild 4.

3

Stolpen skruvas fast på vangstycket i nivå med det andra trappsteget. Använd vagnsbult. Muttern på insidan av vangen försänker vi genom förborra ett hål för den.

4

Den övre stolpen (L) sågas till på samma sätt och fästs på steg två, fast uppifrån, och då räknar vi avsatsen som det första steget. Lägg märke till att stolparna fasats av nertill.

5

De tre räckverksstolparna (M) sätts fast på utsidan av avsatsen med försänkta franska skruvar. Stolparna kapas så att de sticker upp 106,5 cm ovanför avsatsgolvet.

6

Rätt sågvinkel på stolparna (K och L) får vi fram genom att fästa en lång bräda mellan dem, dra ett streck ovanför brädan och såga så att handledaren glider in under räcket.

04
Handledare och räcke monteras 7 Steg

1

Handledaren (N) i trappan geringssågas i änden som skjuts in under räcket runt avsatsen, där stolpen har fasat av så mycket att ingen del av kortänden utsätts direkt för regn.

2

Den vågrätt monterade räckeslisten (O) geringssågas i 45 grader och spikas fast ovanpå stolparna runt avsatsen.

3

Vi skruvar fast handledaren innan vi kapar den till önskad längd. Genom att fästa den med två st. 6 x 70 mm skruvar underifrån genom räckesstolpen slipper vi synliga skruv- och spikhål. Om handledaren avslutas precis utanför den nedre stolpen slipper man gå i en vid båge runt den för att komma upp och ner.

4

Vi avslutar med räcket

Mellan räckesstolparna i trappan fästs två lister av 45 x 70 mm virke på högkant. Den översta (P) placerar vi här 14 cm under handledaren och den undre (R) fästs ytterligare 26 cm ner. Listerna fästs i stolparna med två 700 skruvar.

TIPS: Håll listerna på plats med tvingar medan du markerar var de skall sågas av.

5

Räcket runt avsatsen kompletteras med ett kryss av reglar. Först fäster vi en vågrätt list (S) på 45 x 70 mm 13 cm under räckets underkant. Ytterligare en list (T) fästs 4,5 cm ovanför golvet. Listerna fästs enklast med 70 mm trallskruv som dras in snett genom stolparna från var sin sida.

6

Nu är det dags att sätta ihop krysset som bland annat förhindrar barnen att ramla ut. Men de bör förstås ändå aldrig få lov att leka i trappan! Här använder vi 45 x 70 mm reglar (U) som bladskarvas på mitten. Återigen markerar vi på plats innan träet kapas. Du kan fästa dem om lott, men vår lösning är snyggare.

7

För att få en snygg bladskarv fäster vi reglarna tillfälligt med tvingar och markerar sedan var de överlappar varandra. Därefter skall hälften av regeln stämmas bort vid överlappningen. Det går lättast om man först sågar ett antal spår tätt intill varandra och sedan stämmer bort träet. Lägg ihop reglarna.

Material

Tryckimpregnerat virke:

• 45 x 195 mm, till vangstyckena (G ochH) och ramen i avsatsen (A, B och C)
• 45 x 95 mm, till snedsträvorna (E)
• 28 x 120 mm, till golvbrädor (F) och trappsteg (J)
• 34 x 95 mm, till handledare (N och O)
• 34 x 70 mm, till klossar (D) under stegen
• 70 x 70 mm, till stolpar (K, L, och M)
• 45 x 70 mm, till krysset (U, S, T) i räcke och kantskydd längs trappan (P och R)

Skruvar och bultar:

• M10 x 80 mm rostfria vagnsbultar
• 6 x 100 mm rostfria träskruvar
• 6 x 120 mm rostfria träskruvar
• 10 x 100 och 10 x 120 mm varmgalvaniserade franska träskruvar
• 6 x 70 mm trallskruvar
• 100 mm varmgalvaniserade spikar

Pris

Cirka 1 500 kr

Ritning

I två av sidorna (A) på avsatsen sågas ett spår (V) för att snedsträvorna (E) skall få bättre viloläge och kunna skjutas mot den främre ramen (B). Det gör konstruktionen starkare.

Antalet steg och längden på vangstyckena bestäms efter förhållandena. Använd vår trappformel på nästa uppslag när du räknar ut antalet steg.

Höjden på räcket runt avsatsen (mätt från ovankant på golvbrädorna) skall vara 110 cm.

Trappan är ganska kort och brant och därför kan vi här nöja oss med endast två stolpar i räcket. En längre eller flackare trappa kräver flera stolpar.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa utomhus