Snickra en superenkel utetrappa

Glöm allt om besvärliga urtag med kapsåg och stämjärn i vangstyckena. Här har du i stället en trappa med en så enkel konstruktion att du snickrar den med fogsvans och skruvdragare.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.000 kronor

Till varje plansteg lägger vi tre terrassbrädor (här av bambu). I den översta, sista brädan krävs ett urtag för att den ska passa runt dörren.

Intro

Det är normalt inte så lätt att snickra en trappa. Vangstyckena ska sågas noga och ibland krävs också urtag i dem. Det är säkert den väsentligaste orsaken till att vi så länge accepterar tillfälliga lösningar med pallar, tegelstenar och brädor.

Men det behöver inte vara besvärligt. Det går att tillverka vangstyckena av två kraftiga reglar lagda ovanpå varandra och sedan lägga brädor på dem. Det är enkelt, det går snabbt, det är billigt och resultatet kan bli mcyket snyggt.

Här använder vi reglar till vangstyckena. Det är inte nödvändigt att välja tryckimpregnerat trä, om det inte har markkontakt för att det står på beslag eller liknande. Annars bör du välja NTR-märkt virke. Det bör du också göra till planstegen, som utsätts för mycket vatten. Här har vi emellertid valt bambu, som är ett synnerligen hårt träslag. Men de ska slipas lätt varje år och strykas med olja. Då ser ut som nya.

Skruvarna ska försänkas så att man kan gå barfota på trappan. Men de ska inte försänkas mer än att de precis kommer ner i träet. Kommer de för djupt samlas det vatten ovanpå dem och vattnet tränger ner i träet och skadar det.

Instruktion

01
Mät upp för trappan 3 Steg

När du mäter för trappan ska du komma ihåg att du kan köpa reglar (tryckimpregnerade, råplan, hyvlade eller K-virke) med ett hopp i bredderna på 25 mm. Det gör det lätt att få önskad höjd.

Här behövs endast två plansteg och därför sågar vi till ett kort vangstycke och fäster det ovanpå ett långt. Då får vi automatiskt två trappsteg. Vi låter vangstyckena på båda sidor vara lite för långa och kapar dem senare.

1

Mät och bestäm höjd och bredd på trappan. Ovankanten ska här hamna på samma nivå som underkanten på dörrtröskeln.

2

Kontrollera fallet på terrassen. Sätt en regel på varje sida av dörren, lägg ett vattenpass eller en rätskiva ovanpå och se om det är ett fall. Kompensera för fall i sidled med plastbrickor.

3

Sätt resten av reglarna på plats och kompensera återigen för fall i sidled med brickor. Börja med att lägga brickor mellan regel och vattenpass och flytta till sist ner dem under reglarna.

02
Snickra vangstyckena 10 Steg

Vangstyckena snickras av två reglar, som ställs på varandra. En lång regel underst och en kortare ovanpå. De sätts ihop med hålplåt och skruvar. Om du drar ett lodrätt streck tvärs över vangstyckena när du har satt dem på plats under provmontering, så ser du var de ska fästas och vilka som hör ihop.

Här görs de 5-10 cm längre än nödvändigt. De kapas först när vi har mätt upp och provmonterat terrassbrädorna.

1

Mät dig fram till vangstyckenas längd. Här monteras tre brädor på varje steg med 5 mm mellanrum och 5 mm till sockeln, alltså 450 mm. Den yttre ska sticka ut 10 mm över vangstyckena.

2

Fäst vinkelbeslag på de två yttre vangstyckena, och fäst dem i sockeln så att de står stadigt.

TIPS: En 3 mm plastbricka bakom beslaget ger plats för rörelser om träet är skevt.

3

Mellan de två vangstyckena fäster vi tre stöd. Med en rätskiva markerar vi var de ska sågas av. Här håller vi ett inbördes avstånd på 57 cm mellan stöden.

4

Såga av både den övre och undre regeln i vangstyckena och stöden. Framkanten på varje sågas av snett, så att varje regel blir 1 cm längre upptill än nertill för att inte utsättas för så mycket fukt.

5

Skruva fast reglarna parvis med hjälp av hålplåt, som förstås placeras på insidan så att de inte syns när trappan är klar. På stöden placeras de på båda sidor för på den är belastningen störst.

6

Dra i en skruv snett ner i kortändan på reglarna i vangstyckena som kompensation för att du sätter beslag på endast insidan.

VIKTIGT! Använd trallskruv så att träet inte spricker.

7

Spika fast avståndsbrickor under vangstyckena och stöden. Börja med att markera var de står innan du vänder dem och fäster brickorna.

8

Klä ovansidan med tjärpapp. Det går snabbt och lätt med häftpistol. Tjärpappen ser till att det inte ligger vatten på de vågrätt monterade delarna. Skär till pappen med hobbykniv.

9

Skruva fast en regel nertill på framsidan av både stöden och vangstyckena. Då står de stadigt och flytter sig inte när du skruvar fast terrassbrädorna.

10

När vangstycken och stöd är på plats fäster vi tillfälligt en regel framtill. Den tas bort när brädorna har skruvats fast.

03
Planstegen skruvas fast 4 Steg

1

Förborra i terrassbrädorna för skruvarna. Markera först var vangstycken och stöd finns under brädorna. Använd gärna en kombinerad borr och försänkare med djupstopp.

2

Lägg den första brädan på plats och justera den med en stor vinkel. När den ligger som den ska och sticker ut cirka 10 mm från stöd och vangstycken lägger du upp nästa bräda och justerar.

3

Fortsätt med resten av terrassbrädorna. Justera stöden om det är nödvändigt och dra i alla skruvar. Se till att hålla 5 mm avstånd mellan brädorna. Använd gärna avståndsbrickor till detta.

4

Den enkla trappan är nästan klar. Vangstyckena ska bara målas först.

Material

• 5 reglar, 45 x 145 mm, à 46,5 cm
• 5 reglar, 45 x 145 mm, à 93 cm
• 6 terrassbrädor, 28 x 145 mm, à cirka 240 cm
• Regel för tillfällig förankring
• 2 vinkelbeslag
• 8 hålplåtar
• Plastbrickor i olika tjocklekar
• Tjärpapp
• Syrafasta, rostfria skruvar, 4,5 x 60 mm

Specialverktyg
• Försänkare med djupstopp
• Ev. häftpistol

Tidsförbrukning

1 arbetsdag.

Pris

Cirka 2000 kr.

Svårighetsgrad

Trappan är ett bra projekt för de som inte har så stor erfarenhet. Var noga med att räta upp trappan i förhållande till fallet på terrassen för annars blir den ostadig.

Tips & Tricks

Vigtigt!

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa utomhus