Lätt stentrappa som håller för evigt

Med tre tunga betongtrappsteg och lite plintbetong kan du bygga en snygg och enkel utetrappa som inte går att slita ned. Vi visar hur du gör.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.000 kronor
Med en rejäl säckkärra kan du köra de 150 kg tunga trappstegen ända fram till där de ska sättas.

Med en rejäl säckkärra kan du köra de 150 kg tunga trappstegen ända fram till där de ska sättas.

Intro

Trädgårdar kan se ut på många olika sätt. Några är platta som en pannkaka, medan andra är terrasserade med många slänter och nivåskillnader. Hör du till de som har en trädgård liknande den sistnämnda, kan även en liten utetrappa underlätta trädgårdslivet betydligt.

Vi visar dig därför principerna för hur du kan bygga en enkel och stensäker trädgårdstrappa med hjälp av tre stora betongtrappsteg.

Alla kan bygga trädgårdstrappan, så länge du mäter noggrant. I gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • mäter upp och gräver ut
 • packar, jämnar till och bygger upp trappan
 • får rätt lutning på trappan

Instruktion

01
Mät upp och gräv ut 2 Steg

Det första du ska göra är att mäta noga och gräva ut. Du ska gräva så djupt att det finns plats för minst 20 cm plintbetong under den nedersta stenen. Utgrävningen till nästa sten börjar du med först när den första stenen är lagd. Eftersom vi har att göra med en liten trappa och inte en grund, behöver vi inte gräva ned till frostfritt djup.

1

Gräv ut och bestäm trappans sluthöjd genom att sätta en regel eller en rätkäpp på den övre marknivån. Sätt ett vattenpass på regeln och mät därefter avståndet från marknivån till regelns undersida.

2

Mät ut det önskade djupet med en tumstock och ett lod. Lodet skapar en 90 graders vinkel, så att du vet var framkanten på ditt första steg ska placeras.

02
Packa, jämna till och bygg upp 7 Steg

När du har fyllt ut med plintbetong, ska den packas hårt, så att den blir helt komprimerad och inte innehåller onödiga luftfickor som i längden kan försvaga konstruktionen.

Det är dessutom viktigt att skapa ett litet fall, så att regnvattnet inte lägger sig vid sättsteget och skapar en liten sjö. Därefter är det bara att placera trappstenarna med rätt överlappning.

1

Fyll hålet med plint-betong. Lagret ska vara ca. 20 cm tjockt. Blir lagret för tunt, är risken att trappan ”sätter sig” och spricker. Plintbetongen härdar långsamt tack vare fukten i marken.

2

Komprimera plintbetongen med en jordstamp, så att du blir av med luftfickor och betongen blir helt solid. Har du inte en jordstamp, kan du göra din egen av en rundstav, en liten kvadratisk skivbit som botten och en tvärgående gängstång som handtag.

3

Lägg det nedersta steget på plats. Det är ganska tungt, så enklast är att ställa det på högkant och därefter lägga det ner på den stampade plintbetongen.

4

Efter att du har satt det första steget, kan du gräva ut till nästa och fylla på med plintbetong. När du lagt och stampat betongen, kan du dra av den överflödiga betongen med ett vattenpass. Se till så att alla steg lutar lite ”nedåt”, så att vattnet inte kan lägga sig som en sjö invid sättstegen när det regnar.

5

Markera önskad överlappning med en blyertspenna. Vi väljer ett överlapp på 7 cm. Det ger ett skönt djupt steg att gå på, och summan av två sättsteg och ett plansteg blir siffran 63, vilket är optimalt enligt trappformeln.

6

Placera det sista steget så att det ligger i höjd med den övre marknivån. När steget ligger på plats är det bara att springa upp och ned i trappan tills du inte orkar längre - den ligger kvar på sin plats!

7

Mycket djupa steg garanterar inte nödvändigtvis att trappan är behaglig att gå i. Viktigast är att förhållandet mellan planstegets djup och sättstegets höjd stämmer överens. Det rätta förhållandet kan du räkna ut med hjälp av den så kallade trappformeln, som lyder: Ett plansteg och två sättsteg ska tillsammans vara ca 63 cm. Sättsteget får dock aldrig vara högre än 21 cm och plansteget ska vara minst 21 cm.

Vår lutning stämmer med den bruna trappan. Men du kan lätt ändra stegdjupet, så länge du håller dig till formeln.

Material

 • 3 betongtrappsteg, 100 x 40 x 15 cm
 • 10 säckar plintbetong a 25 kg

Specialverktyg

 • Lod
 • Jordstamp

Tidsförbrukning

1 dag

Pris

Ca. 2.000 kronor.

Svårighetsgrad

Alla kan bygga trädgårdstrappan. Kom ihåg att mäta noga, för när plintbetongen torkat, så sitter stegen fast.

Ritning

Trappan består i all enkelhet av tre betongtrappsteg på 100 x 40 cm, som vilar på ett fast betongfundament. Genom att sätta stenarna i ett minst 20 cm tjockt betonglager, säkerställer vi att underlaget inte ”sätter sig” och förstör konstruktionen.

3D-modell

3D-modell

Uppbyggnad av stentrappa

Under de massiva betongtrappstegen, kan du se det gjutna betongunderlaget.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stenarna överlappar

Lägg märke till att betongtrappstenarna överlappar varandra med någon centimeter.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Delning av sten och plattor

En kraftfull vinkelslip med diamantskiva klarar uppgiften

Video

TIPS: Vippa plattan på plats

Video

Tips & Tricks

Stort urval av stenar

Det är bara fantasin som sätter gränsen för vilken sorts sten du kan använda som trappsteg. Vi har valt ett rustikt betongtrappblock, men kunde också ha valt en klassisk betongtrappa, en svart betongtrap pa eller trappsteg av granit. Viktigast är att stenen är väderbeständig.

Rosa granit 100 x 35 x 15 cm
Pris 1.595 kr per st

Svart betong 100 x 40 x 14 cm
Pris 399 kr per st.

Klassisk betong 100 x 40 x 15 cm
Pris 349 kr per st.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trappa utomhus