Källartrappa av beläggningsstenar

Det är inte nödvändigt att gjuta den nya källartrappan, och arbetet behöver inte ta flera veckor. Se hur lätt det är med beläggningsstenar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.500 kronor

Intro

Det är faktiskt ganska lätt att bygga en betongtrappa. Du kan glömma allt om besvärlig gjutning. Du behöver inte tänka på formar, betongblandare och torktider. Nej, köp i stället en trappa i byggsats där varje del är en betongsten och stapla stenarna som när man bygger med Lego. Det är enkelt, går snabbt och blir hållbart.

Inte nog med det. Trappan behöver inte vara betonggrå för du kan välja färgade stenar som passar i stil till terrassen, infarten eller trädgårdsgången. Det gjorde vi, när vi byggde en ny källartrappa med tillhörande stödmur.

Stenarna sätts i en nästan torr blandning av grus och cement och limmas ihop inbördes med fästmassa som kan användas utomhus. Det ger en stabil konstruktion med hårt och fast underlag samtidigt som stenarna fixeras så mycket att de inte kan ge med sig.

Instruktion

01
Riv den gamla 5 Steg

För att du ska kunna bygga upp en ny trappa måste du förstås ta bort den gamla - om du inte bygger en helt ny. Vi skulle också ta bort en stödmur som hade sjunkit och inte kunde räddas.

Till arbetet behöver du en mindre betong- eller borrhammare och en stor variant. Annars blir det besvärligt att bryta sönder den gamla i mindre och hanterbara bitar. Du kan hyra betonghammare av olika slag och storlekar på de flesta byggvaruhus. Men du gör klokt i att boka maskinerna i god tid, så att de finns på plats den dag du ska börja.

Priset för hyra ligger på 300-500 kr per dygn inkl. mejslar för två hammare.

1

Förbered för rivning. Här tar vi bort gammal puts och färg från fasaden så att vi får en slät vägg att bygga mot. Det arbetet utförs med en mindre hammare försedd med en bred mejsel. Arbetet kräver förstås hörselskydd!

2

Om en stödmur ska tas bort måste den ofta grävas fri och det är för att hela stödmuren inte ska ramla ner över dina fötter och källartrappan när den mejslas sönder till mindre bitar.

3

Ta bort den stenbeläggning som går fram till trappan. Du behöver nämligen plats för arbetet med den stora mejselhammaren och för att bygga upp den nya källartrappan.

4

Börja arbetet uppifrån. Du upptäcker rätt snabbt hur effektiv den stora maskinen är och hur du ska slå sönder betongen i mindre bitar. Ta fortlöpande bort bitar som lossnat. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och ev. också mask.

5

Den lilla hammaren används vid trösklar, brunnar och andra ställen där det finns installationer som inte ska slås sönder eller tas bort. Ta bort sönderslagen betong och så mycket av underlaget att du får plats för den nya trappan.

02
Börja nerifrån 5 Steg

Det finns en mängd olika markstenar av betong att välja bland. De finns i olika färger och i olika storlekar och tjocklekar. Eftersom trappan inte kommer att utsättas för trafik räcker det om stenarna är 5 cm tjocka. Ska du lägga infart som slutar vid trappan, bör stenarna vara 7 cm tjocka för att tåla biltrafik.

Det är en fördel om du väljer stenar som kan kombineras och har samma basmått. Vi har använt tumlad marksten från Stenbutiken och de har modulmåtten 7, 14 och 21 cm.

Du kan välja vilka stenar du vill. Det viktiga är underlaget och att stenarna limmas ihop med fästmassa av utetyp, så att de blir liggande.

1

Skyffla ner ett cirka 10 cm tjockt skikt av jordfuktig betong där avsatsen utanför källardörren ska vara. Blanda 1 del cement med 4 delar grus (0-16 mm) och med så lite vatten att blandningen blir mörk utan att klumpas ihop.

2

Stampa blandningen ordentligt och jämna till den med en bräda eller ett putsbräde.

TIPS: Finns det plats kan du lägga ett par rör i blandningen och sedan jämna ut med en bräda. Skapa fall mot brunnen.

3

Lägg nu stenarna A på plats på blandningen. Lägg dem lite förskjutna så att du slipper genomgående fogar och så att de kan låsa varandra. Justera placeringen och knacka ner dem lätt i betongen.

4

Lägg de första stenarna C i stödmuren på plats på blandningen. Se till att de hamnar vinkelrätt ut från dörren. Knacka fast dem i betongen med hammare och kolla att ovankanten på stödmuren är vågrät.

5

Mät dig fram till avståndet från botten till översta trappsteget och räkna sedan ut hur många och höga stegen ska vara.

TIPS: Det översta steget bör sticka upp några cm så att det inte rinner ner vatten.

03
De första stegen 5 Steg

Stegen består uteslutande av markstenar som är 14 cm tjocka. Varje steg består av två lager stenar där det undre ligger längs med steget och det övre ligger tvärs över.

De nedre stenarna ska tryckas ner i betongen så att de inte sticker upp mer än 7 cm. Ovanpå dessa limmas ett nytt lager stenar och då blir totalhöjden på varje steg 21 cm. Det ger en perfekt steg-höjd som gör det lätt att använda trappan. När du har trappans totalhöjd kan du räkna ut steghöjden, som helst ska ligga mellan 19 och 25 cm.

Du kan justera steghöjden genom att sänka eller höja de undre stenarna i varje steg.

1

Det är de undre stenarna C i varje steg som bestämmer steghöjden. Här ska stegen vara 21 cm höga och eftersom de övre stenarna är 14 cm höga så ska de undre sticka upp 7 cm. Lägg stenarna vågrätt och stadigt i torrbetong.

2

De övre stenarna C i varje steg vrids vinkelrätt över de undre. Limma fast stenarna med fästmassa så att de inte flyttar sig. Se upp så att du inte spiller fästmassa på synliga ytor.

3

Torrbetongen pressas ihop ordentligt både under och bakom steget. Kolla med ett vattenpass att stenarna ligger vågrätt. De övre stenarna bör luta 2 mm framåt och neråt så att vatten kan rinna av.

4

Fortsätt uppåt med nästa steg. Fyll på mera torrbetong i takt med att stegen staplas på plats. Samtliga steg byggs upp på samma sätt.

5

Bygg upp stödmuren samtidigt som trappan. Stenarna C i stödmuren ska också limmas ihop. Vi har lagt en förskjutning i varannan rad med en 7 x 14 x 14 cm sten A och det ger en överlappning på en tredjedel av varje sten.

04
Mur och avslutning 5 Steg

När väl bottnen och det första steget har lagts så går det snabbt. Bygg upp stödmuren samtidigt som trappan och fyll hela tiden på med torrbetong både under och bakom stenarna. Tryck ner torrbetongen ordentligt med handslägga så att den packas. Kolla fortlöpande med vattenpass att stegen blir vågräta och att stödmuren håller nivå.

Arbetet ska avslutas med att du förseglar stenarna längst ner så att det inte rinner ner vatten mellan dem. Se också till att täta under tröskeln! Det fogbruk vi har valt är så finkornigt att det kan användas även mellan stenar som satts kant mot kant som här.

1

Fyll upp bakom stödmuren med torrbetong i takt med att du bygger vidare. Se till att pressa ihop betongen men se upp så att du inte rubbar stödmuren.

2

Ställ markstenar A och B på högkant på utsidan av de två övre raderna i stödmuren så att den blir lite bredare. Stenarna ska vila på packad torrbetong och limmas fast på utsidan av stenarna i stödmuren.

3

Stödmuren avslutas med en rad där stenarna vänds åt andra hållet. Börja vid övre änden och arbeta dig in mot fasaden. Var beredd att kapa den sista stenen. Alla stenar ska limmas fast.

4

Gjut runt brunnen med snabbetong så att det blir tätt runt den, för annars letar vattnet sig ner under stenarna och in mot huset.

5

Foga mellan stenarna nertill med finkornig fogsand, som letar sig ner i skarvarna. Den blir sedan hård och gör då avsatsen vattentät.

Material

7 x 14 x 14 cm tumlad marksten, IMF (från www.stenbutiken.se):
• 16 stenar A till avsatsen
• 13 stenar A till stödmuren

7 x 14 x 21 cm tumlad marksten, IMF:
• 4 stenar B till stödmuren
• 10 stenar B till beläggning ovanför trappan

14 x 14 x 21 cm tumlad marksten, IMF:
• 40 stenar C till trappsteg
• 27 stenar C till stödmur
• 8 stenar C till avslutning upptill

Dessutom:
• 0,25 kubikmeter grus, 0-16 mm
• 5 säckar cement
• 1 säck fogbruk, här Danfast
• 1 säck snabbetong

Tidsförbrukning

En dag för att riva och cirka två dagar för att bygga upp trappan.

Pris

Material cirka 2500 kr (maskinhyra tillkommer).

Svårighetsgrad

Det är lika lätt att bygga denna trappa som att leka med Lego - fast lite tyngre.

Ritning

Dessa stenar valde vi

Du behöver inte mer än tre storlekar till trappan.

Dessa stenar valde vi

Så här byggs trappan

Kvadratiska stenar A längst ner, avlånga B ovanför trappan och steg av kantstenar C.

Så här byggs trappan

Så här byggs stödmuren

Muren byggs av kantstenar C och de översta skiften förstärks med kvadratiska A och avlånga stenar B.

Så här byggs stödmuren

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trappa utomhus