Flexibel trappa utan skruv och lim

Tack vare den enkla konstruktionen med kantbladsfogar kan trappan plockas isär och flyttas eller sättas undan på vintern. Den smarta fogtekniken kan användas till mycket annat.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1500 kronor

Trappan med de djupa och breda stegen är en perfekt sittplats. När vintern kommer tas den isär och läggs i boden.

Intro

Visst håller du med om att det ibland skulle vara smart att kunna plocka isär en konstruktion? T.ex. när du vill sätta undan bänken i boden, när du vill tömma ut jord ur en högbädd eller - som här - när du vill ta bort en trappa över vintern tills det blir dags att använda den igen. En sådan möjlighet erbjuds endast om du inte spikar, skruvar eller limmar, och därför har vi skapat en flexibel lösning av reglar med standardmått. Till de finurliga kantbladsfogarna (kallas även hack-i-hack-fogar) använde vi kap- och geringssåg och ett vasst stämjärn.

Här använder vi konstruktionen till en trappa utanför terrassdörren i en sommarstuga. Trappan har så djupa och breda steg att den kan fungera som sittplats för flera personer eller en förlängning av golvet i rummet innanför.

Det är rätt enkelt att bygga med kantbladsfogar men det är viktigt att vara noga med måtten. De enda delar som har skruvats ihop är stegbrädorna som har fästs på reglar.

Instruktion

01
Snickra stommen 8 Steg

Vangstyckena och stöden under trappan tillverkas här av 45 x 120 mm respektive 45 x 145 mm hyvlade, tryckimpregnerade standardreglar. Det är dem som du gör om till moduler med urtag, och när de läggs på varandra passar urtagen ihop så att det bildas en kantbladsfog.

Det är enklast om du serietillverkar alla delar genom att först mäta och såga och sedan stämma bort trä med vasst stämjärn. Därefter provmonteras alla delar innan du stryker dem med utelasyr eller färg. Lägg märke till att reglarna A och stöden B geringssågas i ena änden medan låsen C geringssågas i bägge ändarna. Ställ in sågen på 14 grader.

1

Såga ut delarna. Varje modul ska sågas i de mått som finns på ritningen på föregående sida. Du behöver 4 reglar A à 74 cm, 4 stöd B à 116 cm och 2 lås C à 225 cm. Glöm inte att geringssåga kortändarna.

2

Såga alla urtag. Samtliga urtag är 45 mm breda och 30 mm djupa.

TIPS: Såga en rad spår tätt intill varandra i varje urtag. Då blir det mycket lättare att stämma bort träet efteråt.

3

Ta bort träet med stämjärn. Se till att hålla stämjärnet lodrätt, framför allt när du jämnar till bottnen i urtagen.

4

Gör en provmontering av samtliga delar i stommen. Det är nu du upptäcker om det är nödvändigt att finjustera några av urtagen. Det gör inget om delarna är tröga att få på plats, men det ska inte vara nödvändigt att hamra ihop dem.

5

Justera urtagen om de är lite för små. Var försiktig så att de inte blir för stora för då kan delarna glappa. Med ett vasst stämjärn är det lätt att ta bort trä.

6

Använd gärna kapsågen till finjustering. Genom att endast snudda vid sidorna i urtagen kan du ta bort en millimeter i sänder.

7

Sätt ihop stommen igen. Ställ de fyra stöden B på marken, lås dem med låsen C och avsluta med reglarna A. Det är klokt att fästa tjärpapp under stöden.

8

Sätt hela stommen på plats. Lägg en terrassbräda ovanpå för att kontrollera att stommen står vågrätt. Kolla också att det är plats för en terrassbräda under dörren. Hyvla annars ner stöden.

02
Ihopsättning 4 Steg

När du är nöjd med provmonteringen plockar du isär delarna och målar dem. Välj heltäckande utelasyr eller färg, och glöm inte att måla inuti varje urtag.

För att skydda konstruktionen fäster du tjärpapp under samtliga stöd B, så att det inte tränger upp fukt från terrassen.

Nu är det dags att sätta ihop brädor till plansteg. Här går det åt tre brädor till det nedre steget och fem till det övre. Det ger en bred trappa med gott om plats. Med tanke på brädornas tjocklek bör det inte vara mer än 65 cm mellan reglarna.

Fäst brädorna på tre skruvreglar, förslagsvis 25 x 50 mm tryckimpregnerat trä eller ädelträ.

1

Spika fast remsor av tjärpapp under stöden B med pappspikar och se till att remsorna täcker hela bredden och längden på stöden.

2

Sätt ihop stommen. Det bör vara lätt att för hand pressa ihop delarna, men om det går trögt kan du knacka försiktigt med hammare. Använd slagkloss så att du inte gör fula märken i träet.

3

Sätt ihop stegen. Lägg skruvreglarna D och E tvärs över terrassbrädorna F. Håll ett avstånd mellan brädorna på 7 mm. De yttre skruvreglarna placeras 10 cm in från kanten så att de spänner mot de två yttre reglarna A när steget läggs på plats.

4

Lägg stegen på plats. Skruvreglarna D och E får gärna klämma lite mot reglarna A för då ligger stegen still. Du kan ev. dra i en skruv genom reglarna A för att låsa fast stegen.

Material

45 x 145 mm hyvlat trä:
• 4 reglar (A) à 74 cm

45 x 120 mm hyvlade reglar:
• 4 stöd (B) à 116 cm
• 2 lås (C) à 225 cm

25 x 50 mm tryckimpregn. trä:
• 2 skruvreglar (D) à 50 cm
• 2 skruvreglar (E) à 72 cm

22 x 145 mm terrassbrädor:
• 8 brädor (F) à 212 cm

Dessutom:
• Rostfria skruvar, 5 x 70 mm
• Tjärpapp
• Utelasyr eller färg

Specialverktyg
• Kap- och geringssåg

Tidsförbrukning

Arbetet tar cirka en dag och sedan ska färgen torka.

Pris

Med furu 600–800 kr och med tropiskt trä 1200–1 500 kr.

Svårighetsgrad

Var noga med måtten när du mäter och sågar, så går arbetet ganska lätt.

Ritning

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa utomhus